Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ενεργειακοί συνεταιρισμοί από Δήμους και Περιφέρειες!

 
Ενεργειακοί συνεταιρισμοί από Δήμους και Περιφέρειες!
 
Τη δυνατότητα σε περιφέρειες, δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις να συστήσουν ή να συμμετέχουν σε ενεργειακούς συνεταιρισμούς με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δίνει το προσχέδιο νόμου που έθεσε σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Ιουνίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης με τον τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις».
 
Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που επιδιώκει οικονομικό όφελος μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας, της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μέλη μιας Ενεργειακής Κοινότητας μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Μπορεί να είναι όμως και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της ίδιας περιφερειακής ενότητας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα της ή επιχειρήσεις αυτών, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 3852/2010.
 
Οι δραστηριότητες τους καλύπτουν μεγάλο μέρος του ενεργειακού κλάδου και δίνουν τη δυνατότητα στις τοπικές συμπράξεις δήμων, κατοίκων, μικρών επιχειρηματιών ακόμη και επιμελητηρίων μιας περιοχής να πετυχαίνουν κατά κύριο λόγο την εξοικονόμηση ενέργειας και του σχετικού οικονομικού κόστους για τους πολίτες. Ο ελάχιστος αριθμός μελών της Ενεργειακής Κοινότητας είναι: Τρία στην περίπτωση που τα μέλη είναι μόνο ΟΤΑ, Τρία, στην περίπτωση που τα μέλη της είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον να είναι Ο.Τ.Α., Πέντε στην περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός των Ο.Τ.Α ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα.


πηγή: http://moriasnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου