Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Η «ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΕΣΦΙΓΜΕΝΙΤΗ» Ή ΑΛΛΙΩΣ Η «ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ» ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΤΩΝ


Πρόκειται για ένα δένδρο καστανιάς, γενάρχη, σήμα κατατεθέν, ένα δένδρο συνυφασμένο με το βίο των κατοίκων και την ιστορία του χωριού, τις άγνωστες και χαμένες στο χρόνο καταβολές της Κερασιάς. Βρίσκεται στον «Ιστορικό Τόπο» του παλαιού οικισμού της Άνω Κερασιάς σε ένα ξέφωτο γνωστό από τους Κερασιώτες, ως «Τσαρι». Ως ιστορικό στοιχείο έχουμε την τύχη να περιγράφεται μέσα στις σελίδες του περιοδικού «Προμηθεύς» (έτος Β΄, Σεπτέμβριος του 1890) από τον λόγιο μοναχό Ζωσιμά Εσφιγμενίτη1, που όπως φαίνεται εκείνη τη εποχή είχε επισκεφθεί την Άνω Κερασιά. Ο Ζ. Εσφιγμενίτης γράφει συγκεκριμένα για την περιοχή και το δένδρο: «…πρός τό βόρειο κενται ερύχωρος χορεύτρα, νατολς δ’ ατς πάρχει μεγίς γραα καστανέα, τις πό τς γς διχάζεται καί πέριξ ατς κτισαν κύκλον (σοφά) χοντα ψος 80% το μέτρου…»2. Το δένδρο σήμερα στέκει μόνο του δίπλα στο καμένο σχολείο του χωριού. Μέρος του κορμού φαίνεται ότι έχει καεί, δίχως να γνωρίζουμε την αιτία. Πιθανολογούμε ότι αυτό οφείλεται, είτε σε κάποιο κεραυνό, είτε στις δύσκολες και επικές μέρες που έζησε το χωριό με τις μάχες και το κάψιμο του.

Ο Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Κερασιωτών Πηλίου έχοντας γνώση για τη σπουδαιότητα του, αλλά και τον προοδευτικό εκφυλισμό του, κυρίως λόγω της παρουσίας του ιξού, παρασίτου που έχει εγκατασταθεί στους κλώνους της καστανιάς και προοδευτικά τους οδηγεί στην ξήρανση,    δρομολόγησε το 2021 την προστασία του και την προσπάθεια για την ανάδειξη του. Με τη βοήθεια του συντοπίτη και προέδρου του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας Κωνσταντίνου Λάμπρου, καθώς και του π. βουλευτή Αθ. Λιούπη, την Άνοιξη του 2021 και ύστερα από συνεννόηση με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ βρέθηκε στο χωριό μας και στον τόπο, όπου φύεται το δένδρο, ο ειδικός γεωπόνος με εμπειρία στα μεγάλης ηλικίας – μνημειακά δένδρα Νικόλαος Θυμάκης, ο οποίος και το εξέτασε μακροσκοπικά, λαμβάνοντας μετρήσεις και κλάδους, προκειμένου να συνεχίσει την έρευνα του στο εργαστήριο. Στόχος μας ήταν το δένδρο να καθαριστεί από τα παράσιτα που φέρει, να δεχθεί τις κατάλληλες θεραπείες εφ’ όσον απαιτηθεί και γενικώς να βοηθηθεί για περαιτέρω ευζωα.

Πολύ γρήγορα είχαμε τα νέα δεδομένα που ορίζονταν από: (α) την αναφορά του Μοριακού αποτυπώματος του εξεταζόμενου Γενοτύπου του δέντρου, (β) την εργαστηριακή εξέταση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, δείγματος κορμού και κλάδων και (γ) την Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας του δέντρου. Από την εξέταση του δείγματος κορμού και κλάδων του δέντρου διαπιστώθηκε προσβολή του ξύλου του κορμού από μύκητες της ομάδας των Βασιδιομυκήτων. Η εν λόγω αναφορά μας γνωστοποιεί ακόμη ότι η είσοδος των παραπάνω παθογόνων στον κορμό γίνεται συνήθως από πληγές που προκαλούνται από διάφορα αίτια, όπως είναι για παράδειγμα ο παγετός. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας δεν υπάρχουν αποτελεσματικά θεραπευτικά χημικά μέσα. Όσον αφορά τις εντομολογικές προσβολές η αναφορά σημείωνε ότι τη δεδομένη στιγμή δεν ήταν ζώσες. Σχετικά με την Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας του δέντρου, την οποία υπογράφει ο Ν. Θυμάκης  είχαμε τα εξής:

(α) στο δέντρο παρατηρήθηκαν κατ’ εξακολούθηση προσβολές από ξυλοφάγα έντομα και μύκητες, χρήζει δε, πολύ συγκεκριμένων και προσεκτικών χειρισμών, από εξειδικευμένα συνεργεία και υπό την επίβλεψη ειδικού γεωτεχνικού,

(β) Κλαδίσκοι με φύλλα και χωρίς φύλλα, ως μοσχεύματα, απεστάλησαν με παγοκύστες στο Ινστιτούτο Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -  ΔΗΜΗΤΡΑ (Θέρμη - Θεσσαλονίκη), προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές είδος της Καστανιάς, καθώς και να αναπαραχθεί φυτικό υλικό για τη διάσωσή της. Η σχετική έρευνα έως τώρα, έχει οδηγήσει στο πρώτο συμπέρασμα πως πρόκειται για φυτό του είδους «Castanea sativa» (Οικ.: «Fagaceae»), ενδημικό της Νότιας Ευρώπης και Μικράς Ασίας, η εδώδιμη καστανιά (Ευρωπαϊκή καστανιά). Τυχόν ανάλυση του DNA του δέντρου σε εργαστήριο του Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» να την αναδείξει ότι ανήκει σε κάποιο υποείδος που ενδεχομένως να δώσει προστιθέμενη αξία στη σπανιότητα του δέντρου και

(γ) Πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσα από ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, τόσο για την ηλικία αντίστοιχων δένδρων Καστανιάς («Μνημειακά» ή «Βετεράνοι», όπως λέγονται) ανά την Ευρώπη, όσο και ενδελεχής αξιολόγηση των μεθόδων δενδροχρονολόγησης, ώστε να πλησιάσουμε το δυνατόν με απόλυτη ακρίβεια την πραγματική ηλικία του συγκεκριμένου δένδρου. Βάση αυτής της έρευνας, προέκυψε η πληροφορία ότι Καστανιές αυτού του είδους ζουν από 800 έως και 1000 έτη το πολύ. Από τις μεθόδους δενδροχρονολόγησης, η πιο ακριβής, με χρήση γεωμετρικών στοιχείων και άλλων φυσιολογικών παραμέτρων, είναι αυτή του «Οδηγού των Δένδρων» («Tree Guide») της «Ευρωπαϊκής Δενδροκομικής Εταιρείας» («European Arboriculture Society»), που αξιοποιεί, τόσο την περίμετρο του κορμού, όσο και την περίμετρο του εξώτατου ριζικού συστήματος και της κόμης του δένδρου. Με βάση αυτή τη μέθοδο και με δεδομένο ότι η περίμετρος κορμού, στα 1,3 μέτρα ύψους από το έδαφος, ήταν 6,60 μέτρα και η εξώτατη περίμετρος ριζικού συστήματος 36,5 μέτρα, ο αλγόριθμος της «Ευρωπαϊκής Δενδροκομικής Εταιρείας» («European Arboriculture Society») δίνει ηλικία 324 έτη με εύρος λάθους +/- 32 έτη. Συνεπώς, η ηλικία του δέντρου είναι, σε μέγιστη τιμή, 356 έτη, δηλαδή υπολογίζεται ότι φυτεύτηκε ή αναπτύχθηκε από σπόρο το 1665 περίπου.

Συνεπώς, όταν ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης επισκέφτηκε το 1890 την Άνω Κερασιά, χαρακτηρίζοντας το δένδρο, στο περιοδικό «Προμηθεύς», ως «…μεγίς γραα καστανέα…», πράγματι είχε δίκαιο, αφού τότε αυτό έφθανε περί τα 225 έτη. Από την Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας του δέντρου, παίρνουμε ακόμη την πληροφορία ότι αντίστοιχα μεγάλα «μνημειακά» δέντρα Καστανιάς έχουν καταγραφεί και στο Νομό Καρδίτσας, γεγονός που ίσως ενισχύει την άποψη που είχε ο αείμνηστος Κερασιώτης λογοτέχνης Ηλίας Λεφούσης ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κερασιάς στα τοπία του Βορείου Πηλίου είχαν ως πατρογονικό τόπο τα Άγραφα και την περιοχή της Καρδίτσας. Η Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας του Ν. Θυμάκη καταλήγει στην θερμή εισήγηση για την κατάθεση φακέλου, ώστε να προχωρήσει ο χαρακτηρισμός του ως «μνημειακό» και με αυτό τον τρόπο να αναδειχθεί και να προστατευθεί. Άλλωστε, όπως σημειώνει, η «Καστανίτσα» είναι μοναδικό σε μέγεθος δέντρο, σε μεγάλη ακτίνα χιλιομέτρων και μάλιστα σε ένα παλαιό οικισμό χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως «Ιστορικός Τόπος».

Συμπερασματικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το εν λόγω δέντρο έχει φυτευτεί σε χρόνους πολύ κοντά στην εμφάνιση των πρώτων κατοίκων στην περιοχή (1550 – 1600 μ.Χ.), σύμφωνα και με την αναφορά του αείμνηστου Ηλία Λεφούση. Η περαιτέρω γενοτυπική ανάλυση του δέντρου και η εν γένει έρευνα που πρέπει να ακολουθήσει, ενδεχομένως να μας μαρτυρήσει, τον τόπο απ’ όπου προήλθε αυτό και δι’ αυτού να μας δοθεί η περιοχή από την οποία προήλθαν οι πρώτοι κάτοικοι της Κερασιάς. Παρατηρούμε λοιπόν, με ποιο τρόπο η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει και να εμπλακεί στα μονοπάτια της ιστορίας και της ανεύρεσης απαραίτητων και κρίσιμων ιστορικών στοιχείων για μια περιοχή, ένα τόπο, ένα λαό.


ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΟΡΑ αναλογιζόμαστε τα εκατοντάδες ή και χιλιάδες αντίστοιχα δένδρα που βρίσκονται στον ορεινό όγκο του Βορείου Πηλίου και του Μαυροβουνίου, όλα αυτά τα δένδρα που δεν είχαν την τύχη ο άνθρωπος να τα καταγράψει, να τα ευεργετήσει, ή και να τα βοηθήσει. Αυτά που σκέπασαν, δρόσισαν και απάγκιασαν μες την αχλύ του χρόνου ανθρώπους και ανθρώπους. Όλα αυτά που συνεχίζουν να στέκουν αγέρωχα, αρχοντικά και υπερήφανα, κόντρα σε κάθε ανεμοδέρι, σε κάθε κακουχία και κακοκαιριά. Αυτά τα δένδρα, τα αρχέγονα και αειφόρα, που είναι φυσικοί οργανισμοί, εργαστήρια ηλιακής και χημικής ενέργειας, αυτά τα θαύματα της φύσης που μες στον χρόνο είναι άξιοι υπεραθλητές, τελικώς δεν κινδυνεύουν, ούτε από τα ανεμοβρόχια, ούτε από τα καιρικά φαινόμενα της φύσεως. Μόνος τους κίνδυνος είναι η απύθμενη απληστία του ανθρώπου και η απέραντη λατρεία για το χρήμα. Όλα αυτά τα δένδρα λοιπόν, περιμένουν την ανοησία ενός ανθρώπου, ή την αδηφαγία ενός ξεδιάντροπου συστήματος. Ενός συστήματος που είχε τη σατανική ιδέα να βαφτίσει την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ «πράσινη μετάβαση» και «σωτηρία του πλανήτη» και υποκρινόμενο το ευαίσθητο περιβαλλοντικά να δώσει με τη μαγική του μπαγκέτα το σύνθημα για την καταστροφή. Το σύστημα αυτό, τούτες τις μέρες δίνει τα ρέστα του, συντελώντας στα ελληνικά βουνά σε μια ολέθρια και ανυπολόγιστη καταστροφή. Ένα αφανισμό που μετά απ’ αυτόν επιστροφή δε θα υπάρχει.

1. Ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης (1835-1902) γεννήθηκε στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου. Έγινε μοναχός στη Μονή Εσφιγμένου, στο Άγιο Όρος και αργότερα εγκαταστάθηκε στο Βόλο, διατηρώντας το σχήμα του. Εξέδωσε τα ιστορικά περιοδικά «Η Φήμη» (1886 - 1888) και «Προμηθεύς» (1889 - 1901) και ίδρυσε ιδιωτική δανειστική βιβλιοθήκη. Πέθανε το 1902 αφήνοντας πίσω του πλούσιο υλικό για την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό. Μέρος του υλικού αυτού αποτέλεσε τον πυρήνα για την ίδρυση το 1907 της βιβλιοθήκης του Θρησκευτικοφιλολογικού Συλλόγου Βόλου «Οι Τρεις Ιεράρχες», ενός χώρου που κοσμεί την πόλη του Βόλου μέχρι και τις ημέρες μας.

πηγή: https://naturahellas.blogspot.com/

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Βόρειο Πήλιο και ορχιδέες

Στο Βόρειο Πήλιο η γεωγραφική θέση, το κλίμα, τα πέτρωματα και το ανάγλυφο ευνοούν τη μεγάλη ποικιλότητα στην βλάστηση και στη χλωρίδα, δημιουργώντας ποικίλα ενδιαιτήματα και μικροκλίματα. Κι όμως, από βοτανολογικής πλευράς, είναι από τα πιο αγνοημένα και ανεξερεύνητα βουνά.

Περπατώντας στα μονοπάτια σίγουρα έχεις την δυνατότητα να ανακαλύψεις την γοητεία του βουνού. Μέσα στη πυκνή βλάστηση του Βόρειου Πηλίου ξεδιπλώνονται τα παλιά λιθόστρωτα, τα γνωστά "καλντερίμια", που μαζί με τα μονοπάτια αποτελούσαν το "παλιό δίκτυο του Πηλίου".

Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων των χωριών του Β. Πηλίου – Μαυροβουνίου (Κεραμίδι, Βένετο, Κερασιά, Κανάλια, Πουρί) είναι οι καλλιέργειες ελιάς, αμυγδαλιάς, αμπελιού, μηλιάς, η παραγωγή ξυλοκάρβουνου, η κτηνοτροφία και μικρή οικιακή οικονομία σε προϊόντα πρώτης ανάγκης.


-     Ζώνες βλάστησης:

1η Ευμεσογειακή = Καταλαμβάνει τα χαμηλότερα υψόμετρα της περιοχής. Στη ζώνη αυτή εμφανίζονται θαμνώνες αείφυλλων πλατυφύλλων (maqui), φρύγανα κ.ά.. Εμφανίζονται τα  περισσότερα αυτοφυή αρωματικά και φαρμακευτικά  taxa κ.α. Στην ζώνη αυτή είναι έντονη η ανθρώπινη παρουσία με καλλιέργειες, όπως αμπελιού, ελιάς, αμυγδαλιάς καθώς και άλλες.

2η Παραμεσογεική = Καταλαμβάνει τα μέσα υψόμετρα της περιοχής. Εμφανίζονται δάση δρυός και δάση καστανιάς. Εδώ υπάρχουν και συστάδες από πλατάνια και οξιάς). Σε αυτά τα  δάση αρχίζουν να εμφανίζονται και ορισμένα ορχεοειδή του γένους Epipactis.

3η Ζώνη Οξιάς = Εμφανίζεται πάνω από την παραμεσογειακή ζώνη. Στην ζώνη αυτή  κυριαρχούν τα δάση οξιάς. Εδώ τα αυτοφυή  φαρμακευτικά και αρωματικά taxa είναι λιγότερα και εμφανίζονται στις παρυφές των δασών. Η παρουσία των ορχεοειδών του γένους Epipactis συνεχίζεται.


Το έργο του Κέντρου Έρευνας & Προστασίας της Αυτοφυούς Ορχιδέας Βορείου Πηλίου

Το Κέντρο είναι δημιούργημα του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασιωτών Πηλίου. Έχει έδρα την Κερασιά Πηλίου, η οποία διοικητικά ανήκει στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας. Το Κέντρο είναι ένας Σταθμός παρακολούθησης, καταγραφής και φαινοτυπικής ταυτοποίησης της αυτοφυούς Ορχιδέας στο Βόρειο Πήλιο, βάσει Ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας. Στο πεδίο έρευνας των βιοτόπων ακολουθείται όλη η επιστημονική διαδικασία με τελικό σκοπό και στόχο τη διάσωσή της, αλλά και με ΒΑΘΥΤΕΡΟ κίνητρο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο εν λόγω Σταθμός δεν είναι Ερευνητικό εργαστήριο.

Το Βόρειο Πήλιο αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς των ορχεοειδών ανάμεσα στη Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Η πλούσια χλωρίδα περιλαμβάνει ορχεοειδή που ο  κατάλογος των ειδών που έχουν βρεθεί, φθάνει το 1/3 των καταγεγραμμένων ορχεοειδών της ηπειρωτικής Ελλάδας και αυτό είναι πράγματι εντυπωσιακό! Η έκταση που έχει ερευνηθεί μέχρι τώρα πλησιάζει περίπου τα 8,62 Km2, ενώ το υψόμετρο αυτής κυμαίνεται από 157μ. μέχρι τα 930μ.. Έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα (βάσει πρωτοκόλλου εργασίας στον βιότοπο)

 47 είδη ορχιδέας, 11 παραλλαγές και 1 Υβρίδιο, οι βιότοποι δε που παρακολουθούνται φθάνουν τους 32. 

Στον βοτανικό παράδεισο του Βορείου Πηλίου, οι άγριες ορχιδέες αποτελούν ένα σπάνιο και μοναδικό κομμάτι μελέτης της άγριας φύσης. Το Βόρειο Πήλιο αποκαλύπτει τον μαγικό κόσμο της ορχιδέας, τον πιο συναρπαστικό και μυστηριώδη στο φυτικό βασίλειο. Αυτή η σημαντική φυσική κληρονομιά απειλείται από πιέσεις, όπως η παράνομη συλλογή βολβών για παρασκευή σαλεπιού και παγωτού, η ανεξέλεγκτη βόσκηση και η εντατικοποιημένη γεωργία, καθώς και η κλιματική κρίση. Πλέον,  έχουμε ακόμη μια απειλή, αυτή της πρόθεσης για εγκατάσταση της αιολικής βιομηχανίας. Να σημειώσουμε ακόμη ότι οι ορχιδέες προστατεύονται από τη σύμβαση “CITES”.  


-     - Λίγα λόγια για τη σύμβαση “CITES

Είναι μια σύμβαση που αφορά το διεθνές εμπόριο ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που απειλούνται με εξαφάνιση και η οποία εν κατακλείδι εφαρμόζεται από τη χώρα μας βάσει της υπ’ αριθμ. 99098/5881/16-10-2006 Κοινής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η σύμβαση είναι στην ουσία μια επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα για την αποτροπή φαινομένων παράνομης απόσπασης από τη φύση και λαθραίας διακίνησης πολλών (ενδημικών, αποδημητικών, επιδημητικών και εν γένει ενδιαιτώμενων στην Ελληνική Επικράτεια) ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας. Η σύμβαση προνοεί για την τήρηση και την εφαρμογή ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβάσεις υπάρχουν για την προστασία των ειδών, όμως οι αρχές συνεχίζουν να δίνουν άδειες για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών συντελώντας με αυτό τον τρόπο στην ακύρωση συμβάσεων και κανόνων. 

Όσον αφορά το «Κέντρο Έρευνας & Προστασίας» και την προσπάθεια που γίνεται εδώ και 15 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι η εγκατάσταση της αιολικής βιομηχανίας στην περιοχή θα οδηγήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή της δράσης, που αφορά, όχι μόνο το επιστημονικό μέρος, αλλά και το τουριστικό, αφού τα 15 αυτά χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα αξιόλογο κύμα επισκεπτών, με το μεγαλύτερο απ’ αυτό να είναι από την αλλοδαπή. Η εγκατάσταση της αιολικής βιομηχανίας, που έχει στόχο την «πράσινη ανάπτυξη», τη «σωτηρία του πλανήτη» κλπ., όπως την ορίζουν οι μεγαλοηγέτες τούτου του κόσμου, αυτοί που έχουν βλέψη στην «επανεκκίνηση», θα οδηγήσει στην αλλοίωση του τοπίου, της αισθητικής του και είναι άγνωστο το πώς θα επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής και συνεπώς την επίδραση επί της φυσιολογίας των ορχιδεών. Ακόμη, η εγκατάσταση θα συντελέσει τελικώς στην παύση της ευγενέστερης μορφής του εναλλακτικού τουρισμού, που είναι ο Πράσινος ή οικολογικός τουρισμός, όπως τον εφαρμόζει εδώ και χρόνια ο Σύλλογος μας.

Η πρόθεση για εγκατάσταση αιολικών σταθμών στην περιοχή μας, δείχνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι όλοι αυτοί οι ηγέτες, μαζί με τους τοποτηρητές τους, δεν νοιάζονται επ’ ουδενί για τις τοπικές κοινωνίες, παρά μόνο για τα συμφέροντα των εταιρειών. Όσοι πιστεύουν ή νομίζουν ότι η εν λόγω «επένδυση» θα φέρει χρήμα στην περιοχή, πολύ γρήγορα θα διαψευστούν οικτρά. Πολλοί σήμερα αδιαφορούν γι’ αυτό που έρχεται, αύριο όμως θα αναλογίζονται για το λάθος της αδιαφορίας τους. Το μέλλον όλων στην περιοχή έχει ήδη προδιαγραφεί απ’ αυτούς. Όχι, δεν μας ρώτησαν, απλά αποφάσισαν (να μη μιλήσουμε για τη δημόσια διαβούλευση). Η μόνη μας επιλογή είναι η αλληλεγγύη, η ενότητα και η οργάνωση σε αυτό που έρχεται. Αυτά είναι στο χέρι μας, τα υπόλοιπα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. 


πηγή: Επιτροπή Φορέων & Πολιτών Κάρλας, Μαυροβουνίου, Βορείου Πηλίου


Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

Βόρειο Πήλιο - Μαυροβούνι. Λίγες φωτογραφίες εξωτερικά του βαράθρου "Βαλότρυπα"

 

Μέχρι να δούμε τις φωτογραφίες από το εσωτερικό του βαράθρου "Βαλότρυπα" που τράβηξε η Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης "Πρωτέας", μερικές ακόμα δικές μας από τον εξωτερικό χώρο. Η αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Υπενθυμίζουμε ότι η Βαλότρυπα είναι το βαθύτερο βάραθρο της Θεσσαλίας (-260μ.) και βρίσκεται μέσα στην χωροθέτηση του αιολικού σταθμού "Μαυροβούνι" ανάμεσα στα χωριά Κανάλια και Κεραμίδι. Η Α/Γ 12 βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις δύο εισόδους του βαράθρου, ενώ ολόκληρο το έργο προκειται να καταστρέψει μια παρθένα γη που φωλιάζουν προστευόμενα είδη, φύονται οι απειλούμενες αυτοφυείς ορχιδέες του βορείου Πηλίου, ανάμεσα σε αρχαία δάση δρυός.Υγ. Βλέποντας τις φωτογραφίες που αλιεύσαμε από το https://www.facebook.com/savepelion, παρατηρούμε το απίστευτο κάλος της φύσης, την απαράμιλλη δυνατότητα που έχει να δημιουργεί και να συγκινεί. Η Ελλάδα μας στήθηκε πάνω στον αρχαίο πολιτισμό και τον Νεώτερο, στα μάρμαρα και στις πέτρες. Οι πέτρες που περιβάλλουν το βάραθρο «Βαλότρυπα» κανένας άνθρωπος και κανένας τεχνίτης δε θα μπορούσε να τις αποδώσει καλύτερα απ’ αυτό που μας παρουσιάζει η φύση. Και αναλογιζόμαστε. Ποιο σατανικό μυαλό σκέφτηκε και σκαρφίστηκε την ολική καταστροφή των ελληνικών βουνών με αυτόν τον τρόπο; Βάφτισε την καταστροφή, «πράσινη ανάπτυξη», «σωτηρία του πλανήτη» κλπ. και υποκρινόμενοι τους ευαίσθητους περιβαλλοντικά δώσανε με τη μαγική τους μπαγκέτα το σύνθημα για την καταστροφή. Τούτες τις ημέρες η καταστροφή που συντελείται στα ελληνικά βουνά είναι ανυπολόγιστη. Η άρχουσα τάξη των Αθηνών με τους γλύφτες τοπικάρχες οδηγούν το φυσικό περιβάλλον με την καταστρεπτική τους μανία στον αφανισμό. Να τους χαιρόμαστε λοιπόν.  

Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας για τη Θεσσαλία Αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της κύριας έκθεσης της Ολλανδικής εταιρίας HVA με αντικείμενο τη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων, αγροτικών καλλιεργειών και αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Το σχέδιο φέρει τον τίτλο: "DRAFT MASTER PLAN “WATER MANAGEMENT IN THESSALY IN THE WAKE OF STORM DANIEL How to Address Thessaly’s Water-Related Agricultural Challenges”", έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, αναπτύσσεται σε 6 βασικά κεφάλαια και συνολικά 397 σελίδες. Το σχέδιο της κύριας έκθεσης θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29/3. 

Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση δεν δεσμεύουν την κυβέρνηση.


πηγή: https://naturahellas.blogspot.com/Κυριακή 17 Μαρτίου 2024

Σε εξέλιξη βρίσκεται σπηλαιολογική αποστολή στο Β. Πήλιο - Μαυροβούνι

                         

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αποστολή από την Σπηλαιολογία Θεσσαλονίκης "Πρωτέας" με serresaction.gr  και Εταιρεία Σπηλαιολογικών Ερευνών Θεσσαλίας "Χείρων" στο βαθύτερο βάραθρο της Θεσσαλίας, την Βαλότρυπα. Σήμερα δεύτερη μέρα του αρματώματος του βαράθρου, με στόχο να φτάσουν στον πυθμένα του, στα -260 μέτρα. Το βάραθρο βρίσκεται μέσα στην χωροθέτηση του αιολικού σταθμού "Μαυροβούνι", ανάμεσα σε Κανάλια και Κεραμίδι, με την Α/Γ 12 να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής.

πηγή: Πήλιο καθαρό από αιολικά

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024

Η Συντονιστική Επιτροπή για την αποτροπή της εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην περιοχή Κάρλας, Μαυροβουνίου και του Β. Πηλίου στο "FaceBook"

 


Η Συντονιστική Επιτροπή για την αποτροπή της εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην περιοχή της Κάρλας, του Μαυροβουνίου και του Βορείου Πηλίου ανακοινώνει την ένταξη της σε ένα από τα κοινωνικά δίκτυα με τη δημιουργία λογαριασμού στο λεγόμενο «Facebook». Η ανάγκη για ενημέρωση προς τους κατοίκους, τους φίλους της περιοχής, αλλά και όλους τους ενεργούς πολίτες ανά τον κόσμο που ενδιαφέρονται και είναι αντίθετοι προς την αχαλίνωτη και αλόγιστη υπερεκμετάλλευση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που συμβαίνει στη χώρα μας με τη συνεχή εγκατάσταση ανεμογεννητριών, μάς ώθησε να επισημοποιήσουμε τη δράση μας και δια μέσω του διαδικτύου. Πλέον κάθε κίνηση μας, κάθε ενέργεια και σκέψη μας θα διέρχεται δια αυτού. Καλούμε όλους τους κατοίκους, τους φίλους και τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν και να εγγραφούν στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.facebook.com/people/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%9A%CE%AC%CF%81%CE%BB%CE%B1%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/61557312862395/

Καλούμε επίσης όλους τους πολίτες και τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο αυτούς, να συνταχθούν με τη Συντονιστική Επιτροπή, να συμμετάσχουν στην οργάνωση του αγώνα και να βάλουν και αυτοί τις ιδέες τους, τις σκέψεις τους και την ενεργή συμμετοχή τους στην προσπάθεια. Η περίοδος που έρχεται αναμένεται να επιτελεστεί έργο σημαντικό, δράση που θα χρειαστεί τη συμβολή όλων μας. 

Η 

                                             Συντονιστική Επιτροπή                                                          

                                        Σωτήριος Γκανάτσιος, Ελένη Παπαδημητροπούλου,                                         Νικόλαος Λεφούσης, Ελένη Περγάντου, Ηλίας Τσιούκας

από τους

Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κεραμιδιωτών

Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου

Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας – Κέντρο Μελέτης Βοιβηίδος (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.),

καθώς και τη

«Συνέλευση υπεράσπισης του Πηλίου από την αιολική βιομηχανία»
Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

Με πάνω από 3000 εγκαταστάσεις ΑΠΕ...θα έπρεπε να είμαστε πλούσιοι & με φτηνό ρεύμα..!!!Η εικόνα που βλέπετε είναι ένα στιγμιότυπο (snapshot) εφαρμογής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
(http://www.rae.gr/geo/
Ο Γεωπληροφοριακός Χάρτης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. 
Στο μενού της εφαρμογής υπάρχουν διάφορα φίλτρα και επιλογές απεικόνισης σε χάρτη των διαφόρων τύπων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)


Σε μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρμογή
(https://www.energyregister.gr/neos-chartis/) μπορείτε να δείτε και πάλι σε χάρτη το σύνολο των θέσεων και τύπων ΑΠΕ....
που ανέρχονται σε 3018..!!! 

Παρέχεται και εδώ η δυνατότητα μέσω επιλογών να προσαρμόσετε την έρευνα και απεικόνιση με βάση παραμέτρους της εφαρμογής...

Μιλάμε τελικά για πάνω από 3 χιλιάδες ΑΠΕ διαφόρων μορφών με την εξής κατανομή ανά τύπο...
1239 Αιολικής Ενέργειας
1170 Φωτοβολταϊκά
1 Γεωθερμία
94 Βιομάζα
433 Υδροηλεκτρικές
81 Ηλιοθερμία
Όπως βλέπετε έχει γεμίσει η Ελλάδα με εγκαταστάσεις & υποδομές ΑΠΕ...που δεν χωράνε στον χάρτη...
Από τα προαναφερθέντα θα περίμενε κανείς...
Με πάνω από 3000 εγκαταστάσεις ΑΠΕ..
θα έπρεπε να είμαστε πλούσιοι...με μηδενική ανεργία & με το φτηνότερο ρεύμα..!!! 
Όμως ούτε επενδύσεις έφεραν οι ΑΠΕ...ούτε θέσεις εργασίας...και ούτε μειώθηκε η τιμή του ρεύματος στην πατρίδα μας.-


πηγή: https://exomatiakaivlepo.blogspot.com/