Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Guardian. Γαλαξίδι & Βόλος στις 12 ομορφότερες παραθαλάσσιες πόλεις της Ν.Ευρώπης

Prespa Net: 5 Χρόνια Συνεργασίας

 
 
Στις 29 Μαρτίου, συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από την ημέρα που εκπρόσωποι των περιβαλλοντικών οργανώσεων από τις τρείς χώρες της διασυνοριακής λεκάνης των Πρεσπών και συμφώνησαν την ίδρυση του «PrespaNet». Στα πέντε χρόνια που ακολούθησαν το δίκτυο αυτό κατάφερε μέσα από συντονισμένη και σκληρή δουλειά, να πετύχει δύσκολους στόχους στη διαχείριση των υδάτων, την κοινή παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και πανίδας αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Όμως το σημαντικότερο επίτευγμα του «PrespaNet», σε αυτή την πρώτη πενταετία της ίδρυσής του, είναι ότι κατόρθωσε να αναδείξει, την ανάγκη οι τρείς χώρες να εργαστούμε ομαδικά, συνεργατικά και αρμονικά, για να προστατεύσουμε την Πρέσπα που μοιραζόμαστε!

Αυτό που χαρακτήρισε τη φετινή συνάντηση είναι το νέο πρόγραμμα διατήρησης που θα εφαρμοστεί σε διασυνοριακό επίπεδο και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Prespa Ohrid Nature Trust και το ίδρυμα Aage V. Jensen Charity. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία του υγρότοπου, την παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών και φυτών προσφέροντας ταυτόχρονα δυνατότητες για εθελοντισμό. Μια καινούργια σελίδα ανοίγει για το «PrespaNet», συμβάλλοντας στη χάραξη της πορείας για ένα βιώσιμο μέλλον για την Πρέσπα!
 
 
 

Αθήνα. Επιστημονική Εσπερίδα: "Δασικός Χώρος και Σχεδιασμός"

 
 
Δασικός Χώρος & Σχεδιασμός
Τετάρτη 9.5.2018 • Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ Πατησίων • Κτίριο Αβέρωφ


Διοργανωτές φορείς:
→ ΕΜΠ / Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών.
→ Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
→ Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας.
 
 
Στόχος της επιστημονικής εσπερίδας

Το δάσος αποτελεί έναν πολύτιμο και αναντικατάστατο φυσικό πόρο. Φιλοξενεί ευαίσθητα και πολυποίκιλα οικοσυστήματα και συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας. Πέρα όμως από αυτή την αμιγώς περιβαλλοντική του σημασία, το δάσος παίζει σημαντικό ρόλο, στην συγκράτηση των εδαφών και στην αποφυγή της διάβρωσης και της ερημοποίησης, στην θερμοκρασιακή εξισορρόπηση ευρυτέρων περιοχών της μεσογειακής ζώνης, ιδιαιτέρως δε σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και στην τόνωση της πρωτογενούς παραγωγής και κατ’ επέκταση και στη συγκράτηση του πληθυσμού στις εξωαστικές περιοχές. Το δάσος έχει επίσης να επιτελέσει σημαντικές λειτουργίες σε συνδυασμό και με αστικές / οικιστικές περιοχές, μεταξύ άλλων ως τόπος για ποικίλες δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, αναψυχής και αθλητισμού, αλλά και ως πόλος φυσιολατρικός, περιπατητικός και εκπαιδευτικός για παιδιά και ενήλικες. Το δάσος αποτελεί επομένως ένα λειτουργικά πολύτιμο αλλά και εξαιρετικά ευαίσθητο χερσαίο φυσικό οικοσύστημα που όμως δυστυχώς απειλείται συνεχώς από την οικιστική ανάπτυξη με την ευρύτερη έννοια, από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις εν γένει, και από την κλιματική αλλαγή. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της πολιτείας για την προστασία των δασών επικεντρώνονται στην εκκίνηση της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση, στην επικαιροποίηση των προδιαγραφών των δασών, στην επικύρωση όλων των δασικών χαρτών μέχρι το 2020 και τέλος στη δημιουργία μητροπολιτικών πάρκων.
 
 
Στόχοι της επιστημονικής εσπερίδας είναι μεταξύ άλλων:

→ Να αναδειχθεί η επάρκεια ή όχι του νομοθετικού πλαισίου προστασίας των δασών.
→ Να τεθούν δημόσια οι δυσκολίες που αναφαίνονται κατά την εκπόνηση και την κύρωση των δασικών χαρτών.
→ Να διερευνηθεί η εξομοίωση ή μη των δασών με τα αστικά πάρκα, τα άλση και τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου.
→ Να επισημανθεί η σχέση πόλης ή δάσους και η σχέση πολεοδομικού σχεδιασμού και δάσους.
→ Να προσδιοριστούν οι επιτρεπτές ή μη επεμβάσεις στα δάση.
→ Να οριοθετηθεί η σχέση εθνικού κτηματολογίου και δάσους.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16:45 – 17:00: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

17:00 – 17:10: Κ. Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ / δ/ντης ΣΠΕ: Έναρξη / καλωσόρισμα προσκεκλημένων/στόχος επιστημονικής εσπερίδας.
Μέρος Α: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ • συντονιστής: Δ. Μέλισσας, καθηγητής ΕΜΠ
17:10 – 17:30: Κ. Μενουδακος, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικράτειας, Πρόεδρος της ΕΕΔιΠοΧ, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η Νομολογιακή διαδρομή για την προστασία των δασών.
17:30 – 17:45: Δ. Ντινόκας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, τ. δ/ντης δασικών έργων & υποδομών ΥΠΕΝ: Αειφορική διαχείριση δασών και σχεδιασμός – αξιοποίηση δασικών πόρων.
17:45 – 18:00: I. Καρανίκας, Αρχιτέκτων πολεοδόμος: Δασικοί Χάρτες- Μία Πρόκληση για τον Χωρικό Σχεδιασμό.
Μέρος Β: ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ • συντονιστής: Κ. Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ
18:30 – 19:30: Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» α. Δασικοί χάρτες / Οικιστικές πυκνώσεις, β. Επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση, γ. Επάρκεια του νομοθετικού καθεστώτος για τα δάση.Συμμετέχοντες:

• Κ. Βαρδακαστάνης (τ. Πάρεδρος ΝΣΚ Γρ. Νομικού Συμβούλου ΥΠΕΝ / αντιπρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ).
• Α. Καπετάνιος (Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, προϊστάμενος Διεύθυνσης Προστασίας Δασών).
• Ν. Μ. Πάγκας (Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, Δρ. Χωροταξίας ΕΜΠ).
• Ν. Χλύκας (Δασολόγος- Μελετητής).
• Θ. Ψυχογιός (ΥΠΕΝ / Προϊστάμενος ΔΠΣ).


19.30 – 20.00: Παρεμβάσεις – Συζήτηση
20:00 – 20:15: Δ. Μέλισσας / Κ. Σερράος: ΛΗΞΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ
 

Για την προστασία της μέλισσας στοπ σε εντομοκτόνα

 
 
Στην προστασία των μελισσών αποσκοπεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαγορεύσει τρία νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα, που θεωρούνται επικίνδυνα γι' αυτές.

Αν και η χρήση τους τελούσε ήδη υπό καθεστώς περιορισμών, πλέον, μετά τη σημερινή ψηφοφορία της πλειοψηφίας των κρατών μελών, θα απαγορευτούν πλήρως.

Σε εκκρεμότητα από το 2013

Η τύχη της ιµιδακλοπρίδης της Bayer CropScience, της κλοθειανιδίνης των Takeda Chemical Industries και Bayer CropScience, καθώς και της θειαμεθοξάμης της Syngenta -νευροτοξικών ουσιών που επιτίθενται στο νευρικό σύστημα των εντόμων και είναι ευρείας χρήσης - ήταν σε εκκρεμότητα από το 2013, έπειτα από μία πρώτη αρνητική αξιολόγηση της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων (Efsa).

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε στο τέλος του Φεβρουαρίου την αρχική της αξιολόγηση, η οποία υποστήριξε την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεκτείνει την υπάρχουσα απαγόρευση.

Τι αποφάσισε η Κομισιόν

Η απαγόρευση αφορά πλέον όλες τις εξωτερικές καλλιέργειες, με μόνη εξαίρεση τη χρήση των εντομοκτόνων αυτών σε κλειστά θερμοκήπια, υπό τον όρο ότι τα φυτά που καλλιεργούνται σε αυτά δεν βγαίνουν από τον κλειστό χώρο του θερμοκηπίου.

Ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών υποστήριξε κατά την ψηφοφορία την πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο επιτροπής ειδικών που συνήλθε σήμερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

«Η Κομισιόν πρότεινε τα μέτρα αυτά εδώ και μήνες, επί τη βάσει της επιστημονικής άποψης της Efsa. Η υγεία των μελισσών είναι για μένα ζωτικής σημασίας, αφού αφορά την βιοποικιλότητα, την παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Βιτένις Αντριουκάιτις.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Ενωση είχε επιβάλει περιορισμούς στα τρία αυτά νεονικοτινοειδή, περιορισμούς κατά των οποίων είχαν προσφύγει η γερμανική Bayer και η ελβετική Syngenta.

Το μερικό μορατόριο χρήσης αφορούσε τις καλλιέργειες που προσελκύουν τις μέλισσες (όπως το καλαμπόκι, η ελαιοκράμβη και το ηλιοτρόπιο) εκτός ορισμένων εξαιρέσεων.

Η ΕΕ δεν περίμενε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να λάβει την απόφαση.πηγή: https://www.epiruspost.gr/
 

Το εντυπωσιακό ποσοστό των Ελλήνων που ανακυκλώνει

 
Το εντυπωσιακό ποσοστό των Ελλήνων που ανακυκλώνει
 
Τα ευρήματα έρευνας για την ανακύκλωση στη χώρα μας
 
«Οι πολίτες στηρίζουν την ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς σε ποσοστό 97% την θεωρούν σημαντική προτεραιότητα. Το 92% δηλώνει πως πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό του».

Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από έρευνα ευρείας κλίμακας για την ανακύκλωση συσκευασιών, που διενήργησε πρόσφατα η εταιρεία ALCO, για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε δείγμα 1.000 πολιτών (50% άνδρες, 50% γυναίκες, ηλικίας 25-65 ετών) σε ολόκληρη τη χώρα, όπου λειτουργεί ανακύκλωση συσκευασιών–μπλε κάδος. Στη συγκεκριμένη έρευνα, εκτός από τους πολίτες, διερευνήθηκε και η άποψη που έχουν τόσο οι συνεργαζόμενοι δήμοι, όσο και οι συμβεβλημένες με το σύστημα της ΕΕΑΑ επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τόσο για την προοπτική της ανακύκλωσης συσκευασιών, όσο και για τη λειτουργία του συστήματος του Μπλε Κάδου στη χώρα. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι πολίτες θεωρούν την ανακύκλωση κομμάτι της καθημερινότητάς τους, καθώς τα δηλούμενα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών είναι σχεδόν καθολικά (σε ποσοστό που ανέρχεται στο 92%). Μάλιστα, στα άτομα ηλικίας 25-44 ετών, το ποσοστό ανεβαίνει στο 96%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξίσου εντυπωσιακή καταγράφεται στην έρευνα της ALCO η αναγνώριση και αποδοχή του Μπλε Κάδου: «Το 94% γνωρίζει πως η ανακύκλωση συσκευασιών γίνεται στο Μπλε Κάδο, ενώ το 79% δηλώνει πως έχει Μπλε Κάδο το πολύ στα 100 μέτρα από το σπίτι του».

Η έρευνα της ALCO κατέδειξε, επίσης, την υψηλή συχνότητα χρήσης του Μπλε Κάδου σε όσους ανακυκλώνουν (95% τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και 69% τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα), ενώ ως πρόβλημα εντοπίζεται η ύπαρξη κοινών σκουπιδιών στους Μπλε Κάδους.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, όσοι δηλώνουν πως δεν ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους (αποτελούν μόνο το 8% του δείγματος) επικαλούνται στην πλειονότητά τους χρηστικούς/πρακτικούς λόγους (π.χ. θεωρούν ότι δεν υπάρχει Μπλε Κάδος κοντά στο σπίτι τους) και οι μισοί εξ αυτών δηλώνουν ότι θα αρχίσουν να ανακυκλώνουν, εφόσον λυθούν τα χρηστικά/πρακτικά ζητήματα, που τους προκαλούν δυσχέρειες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πολίτες έχουν πειστεί για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών και πως σε μεγάλο ποσοστό η ανακύκλωση έχει γίνει γι’ αυτούς τρόπος ζωής. Μάλιστα, συγκριτικά με ανάλογη έρευνα που διενήργησε η ίδια εταιρεία το 2014, για λογαριασμό της ΕΕΑΑ, οι διαφορές είναι σε θετική κατεύθυνση για την ανακύκλωση. Τα σημεία στα οποία οι ερωτώμενοι θα ήθελαν βελτίωση, είναι ο αριθμός των ενεργών Μπλε Κάδων, καθώς και η ένταση στην επικοινωνιακή προσπάθεια.
 
 
 

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Συνεδρίασε το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες πραγματοποίησε τη 2η συνεδρίαση του για το έτος 2018, την Παρασκευή, 20 Απριλίου, στη Φιλιππιάδα, στο πλαίσιο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Στη συνεδρίαση παρίσταντο ο Δήμαρχος Ζηρού, κ. Νικόλαος Καλαντζής και η Αντιδήμαρχος Ζηρού, κ. Ελένη Γεωργάνου.

Ο Πρόεδρος του Δικτύου παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ τις δράσεις του Δικτύου για το 2017, καθώς και τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων για το 2018. Επίσης ενημέρωσε για τη συμμετοχή του Δικτύου στη 2η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος Verde.tec, κατά τη διάρκεια της οποίας πλήθος κόσμου και κυρίως στελεχών περιβαλλοντικών και οικολογικών οργανώσεων επισκέφθηκαν το περίπτερο του Δικτύου και ενημερώθηκαν για την ταυτότητα, τα μέλη και τους σκοπούς του.

Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε για θέματα προετοιμασίας και διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου στις 21&22 Απριλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Φιλιππιάδας, καθώς και για το κόστος των εξόδων πραγματοποίησης, που καλύπτονται από το Δίκτυο.
 
 
 

Αρχαία Ολυμπία. Σκότωσαν με θανατηφόρα ένεση φυτοφάρμακου τα πλατάνια!

 
 
“Αν φέρονται έτσι στα δέντρα, τι μπορεί να κάνουν στον άνθρωπο;” Αυτό αναρωτήθηκε ο δήμαρχος Αρχ. Ολυμπίας Θύμιος Κοτζιάς, ευρισκόμενος μπροστά σε τρία μεγάλα πλατάνια στην πλατεία του Δρούβα, που άγνωστοι τα δηλητηρίασαν με ενέσεις άγνωστου υγρού και άρχισαν να ξεραίνονται… Το γεγονός έγινε αντιληπτό την Τετάρτη και την επόμενη ημέρα κλήθηκε ο Δασάρχης Πύργου Παναγιώτης Λάττας για αυτοψία και διαπιστώθηκε πως σε κάθε δέντρο υπήρχαν τρεις με τέσσερις τρύπες στον κορμό χαμηλά προς το ριζικό σύστημα

Εκτιμάται πως οι άγνωστοι δράστες χρησιμοποίησαν φυτοφάρμακο, πιθανότατα Roundup, με αποτέλεσμα να ξεραθούν άμεσα τα δέντρα. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αρχ. Ολυμπίας Χάρης Σπηλιόπουλος ενημερώθηκε για το περιστατικό και στη συνέχεια ενημέρωσε τον αντιδήμαρχο Πρασίνου Γιώργο Γεωργακόπουλο και τον δήμαρχο της πόλης. Αρχικά υπήρξε η εκτίμηση πως τα δέντρα είχαν επηρεαστεί από το γνωστό μεταχρωματικό έλκος των πλατάνων. Όμως ο Δασάρχης διαπίστωσε πως υπήρχαν τρύπες στη βάση των δέντρων και δεν επρόκειτο για ασθένεια αλλά για δολιοφθορά. Για να αποσαφηνιστεί ποια ουσία χρησιμοποιήθηκε ελήφθησαν δείγματα τα οποία θα σταλλούν στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών.

Ο κ. Κοτζιάς σε δηλώσεις του για το περιστατικό ανέφερε ότι «… αρχικά πίστεψα πως είναι ο ιός που επηρεάζει τα πλατάνια, αλλά ο πρόεδρος ήταν ανήσυχος και μου ζήτησε να καλέσουμε τον δασάρχη από τον Πύργο να τα δει και να διαπιστώσει τι συμβαίνει. Πράγματι ο δασάρχης ήρθε, έκανε αυτοψία είδαν ότι στην βάση του δέντρου υπήρχαν τρύπες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν γίνει από άνθρωπο με την χρήση τρυπανιού. Από τα στοιχεία που έχουμε πιστεύουμε ότι είναι κακόβουλη ανθρώπινη ενέργεια για να καταστρέψει τα πλατάνια. Μία τέτοια ενέργεια είναι εγκληματική γιατί δεν είναι ένα δεντράκι που κάτι έγινε και μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Είναι δέντρα 20-30 χρόνων που επηρεάζουν την αισθητική του χώρου. Το πλατάνι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε ποιος το έκανε και να τιμωρηθεί. Τώρα θα πάμε στην αστυνομία και θα καταθέσουμε μήνυση κατά αγνώστων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά καθώς τέτοια περιστατικά μόνο ανησυχία μας προκαλούν».

Ο πρόεδρος του Δ.Δ. Αρχ. Ολυμπίας Χάρης Σπηλιόπουλος αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες ανακαλύπτοντας την ξήρανση των δέντρων. «Προχθές κάτοικοι μου κατήγγειλαν ότι ο χρωματισμός των φύλλων δεν είναι αυτός που πρέπει. Επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο πρασίνου κ. Γεωργακόπουλο μίλησε με τον κ. Λάττα. Χθες (σ.σ. την Πέμπτη) το πρωί με τον δήμαρχο πήραμε πάλι τον δασάρχη, ο οποίος μετά το ΣΟΠΠ που είχε, ήρθε ανήσυχος. Έκανε εμπεριστατωμένο έλεγχο στα πλατάνια, πήρε δείγματα και στοιχεία και επικοινώνησε με δασολόγο με ειδικότητα στα πλατάνια. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τρύπες στο ριζικό σύστημα χαμηλά, που δείχνουν κακόβουλη πράξη αστοιχείωτου ανθρώπου. Ο δασάρχης θα επικοινωνήσει με τον δασολόγο, να δούμε με τι λύσεις μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ κάλεσα ιδιώτη δασολόγο δασοπόνο, να πάρουμε κι άλλη γνώμη μήπως υπάρχει μέθοδος και σωθεί κάτι. Στις 23 Απρίλη, επειδή ήταν η γιορτή του ΑγίουΓεωργίου τα φύλλα ήταν όπως έπρεπε. Μέσα σε δύο μέρες έγινε αυτό που έγινε».
Από την πλευρά του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας υποβλήθηκε μήνυση κατ΄αγνώστων στο Α.Τ. Αρχ. Ολυμπίας και σχηματίστηκε δικογραφία που θα αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

Κατηγορηματικός ήταν ο Δασάρχης Πύργου Παναγιώτης Λάττας απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το αν υπάρχει ελπίδα να σωθούν τα δέντρα. «Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία κάναμε αυτοψία το μεσημέρι της Πέμπτη στα πλατάνια που είναι στην πλατεία Δρούβα Αρχαίας Ολυμπίας. Η εικόνα έδειχνε ξήρανση από ανθρωπογενή αίτια. Από την αυτοψία και την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στα δύο δέντρα υπήρχαν χαμηλά στο πρέμνο από πέντε τρύπες ενώ στο τρίτο πλατάνι υπήρχαν τρείς οπές οι οποίες υποδηλώνουν, ότι η ξήρανση έγινε με την χρήση φυτοφαρμάκου. Είναι ένας κλασικός τρόπος νέκρωσης δέντρων. Παρ όλα αυτά πήραμε και δείγματα για να διαπιστώσουμε αν πρόκειται για το «μεταχρωματικό έλκος» που απειλεί τα πλατάνια. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν πρόκειται για την ασθένεια αλλά για δολιοφθορά. Στείλαμε και δείγματα στο ινστιτούτο δασικών ερευνών για να πιστοποιήσουμε ότι δεν πρόκειται για ασθένεια, αλλά για ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι ένα τραγικό γεγονός για το οποίο ειλικρινά λυπάμαι, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να υποβαθμίσουν μία περιοχή με έντονη αισθητική και τουριστική αξία».πηγή: https://olympia.gr/

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με σκοπό τη διαμόρφωση επιχειρησιακού πλάνου δράσης για το στρατηγικό σχεδιασμό της ελληνικής αμπελουργίας


Με υπουργική απόφαση (αρ. 1035/48900/24.4.2018) πλέον επισημοποιήθηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με σκοπό την εκκίνηση των διαδικασιών εκπόνησης μελέτης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ελληνικής αμπελουργίας.

Την Ομάδα Εργασίας απαρτίζουν στελέχη από το ΥΠΑΑΤ, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, τα Πανεπιστήμια και τέλος τους φορείς του κλάδου ΕΔΟΑΟ, ΚΕΟΣΟΕ και ΣΕΟ.

Η Ομάδα Εργασίας θα προσεγγίσει και την μεθοδολογία εκπόνησης του έργου, ενώ ήδη έχουν γίνει επαφές με πανεπιστημιακούς εξειδικευμένους στο Στρατηγικό Σχεδιασμό. Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου θα συμβάλλουν με την εμπειρία τους επίσης οι ομάδες που εμπλέκονται οριζόντια και κάθετα στα θέματα του ελληνικού αμπελώνα.

Πρόκειται για ένα έργο, που αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και ως εκ τούτου λόγω της δυναμικής ποικιλομορφίας και διαφοροποίησης των παραμέτρων της καλλιέργειας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλίες, αποδόσεις, γεωγραφικές ιδιομορφίες κλπ.), χαρακτηρίζεται ως έργο με πολλές προκλήσεις, αφού στόχος του είναι κατ’ αρχήν η εκπλήρωση όρων βιωσιμότητας για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και παράλληλα η διαμόρφωση όρων ώστε αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές.

Ακολουθεί η ΥΑ σύστασης της
Ομάδας Εργασίας .


πηγή: http://www.keosoe.gr/
 

Βρύα που αφαιρούν το αρσενικό από το μολυσμένο νερό ανακάλυψαν οι επιστήμονες

 
 
Από ένζυμα που τρώνε το πλαστικό μέχρι και βακτήρια που τρέφονται με πετρέλαιο, φαίνεται πως η Μητέρα Φύση έχει τον τρόπο της να μαζεύει τα ανθρώπινα σπασμένα και να προστατεύει το περιβάλλον.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν τώρα ένα νέο φυσικό όπλο κατά της ρύπανσης, ένα είδος βρύων που μπορεί να καθαρίζει το νερό από το αρσενικό, κάνοντάς το ξανά ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση!

Το είδος Warnstofia fuitans είναι βρύο που ζει στα νερά της Σουηδίας, το οποίο ανακάλυψαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης και είδαν ότι μπορεί να απορροφήσει ακόμα και το 82% του αρσενικού μέσω μιας διαδικασίας που αποκαλούν «φυτοφιλτράρισμα», όπως λένε στη μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Environmental Pollution».
 
shutterstock474564898
 
«Τα πειράματά μας έδειξαν πως τα βρύα αυτά έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα να αφαιρούν το αρσενικό», δήλωσε ο ερευνητής Arifin Sandhi, πριν μας πει πως η διαδικασία δεν κρατά μάλιστα περισσότερο από μία ώρα ώστε να ξαναγίνει το νερό κατάλληλο για ανθρώπινη πόση. Το βρύο χαρακτηρίζεται ως «περιβαλλοντικά φιλικός τρόπος να καθαρίζεται το νερό από το αρσενικό» και οι επιστήμονες μας λένε πως μπορεί να φυτευτεί σε ρυάκια και υδάτινα περάσματα για να κρατά το νερό μας καθαρό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει εξάλλου ότι τουλάχιστον 150 εκατ. άνθρωποι πίνουν παγκοσμίως νερό μολυσμένο με αρσενικό, κι έτσι η ανακάλυψη είναι τεράστιας σημασίας για την ανθρώπινη ζωή.

Η ομάδα εργάζεται ήδη για την ανάπτυξη ενός εμπορικά βιώσιμου συστήματος καθαρισμού του νερού με βάση τα βρύα…
 
 
 

Ρέθυμνο. Επέκταση αρδευτικών δικτύων από το φράγμα των Ποταμών έως το Λατζιμά


Ενημέρωση και για το μεγάλο έργο του Πλατύ Ποταμού

Την επέκταση των αρδευτικών δικτύων σε μία από τις πλέον εύφορες περιοχές του Ρεθύμνου συζήτησε σήμερα αντιπροσωπεία της περιοχής με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Πρόκειται για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου από το φράγμα Ποταμών, η οποία αφορά όλη την περιοχή του Σταυρωμένου και μέχρι το Λατζιμά. Συγκεκριμένα, στη συνάντηση που έγινε στην Περιφέρεια Κρήτης αναζητήθηκαν επιλογές και λύσεις ώστε να υλοποιηθεί το σημαντικό αρδευτικό έργο για την περιοχή. Παράλληλα ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για το μεγάλο έργο του Πλατύ Ποταμού που υπογράφηκε πρόσφατα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ρεθύμνου Νίκος Κακογιαννάκης, ο Αντιδήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Σκορδίλης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δράκος Κιαγιάς και ο Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Παγκαλοχωρίου Μάρκος Δρυγιωνάκης.πηγή: http://www.madeincreta.gr/
 

Διοργάνωση ημερίδας στην Καλαμπάκα για τη σιδηροδρομική σύνδεση με την Δυτ.Μακεδονία


Ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Τρικάλων αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την οργάνωση ημερίδας στις 16 Ιουνίου στη Καλαμπάκα με θέμα: «Σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας – Κοζάνης».

Καλούμε τους φορείς της δυτικής Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας να συμμετέχουν στη διοργάνωση της ημερίδας.

Στόχος είναι η ένταξη του έργου στο επόμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.

Το έργο είναι μελετητικά ώριμο.

Συνδέει τη Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Γρεβενά) απευθείας με την πρωτεύουσα. Δίνει μεγάλη προστιθέμενη αξία στις υπάρχουσες γραμμές Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας και Κοζάνης – Φλώρινας, δημιουργώντας έναν δεύτερο σιδηροδρομικό άξονα 300 χλμ. στον κορμό της χώρας μας.

Συμβάλλει στη συντόμευση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Πειραιά με τα λιμάνια της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου στην Αδριατική θάλασσα.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
 

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Η γιορτή του Νάρκισσου στην Πρέσπα

 
 
Η γιορτή του Νάρκισσου διοργανώνεται και φέτος από το Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρεσπιωτών και άλλους φορείς της περιοχής την ερχόμενη Τρίτη 1η Μαΐου στις 11:30 πμ απέναντι από το Λιβάδι με τους Νάρκισσους στην Οξυά Πρεσπών.
 
Η γιορτή, που συμπίπτει με την εντυπωσιακή ανθοφορία των φυσικών σχηματισμών του Νάρκισσου των Ποιητών που αφθονούν στην περιοχή, περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα με φαγητό και μουσική καθώς και δραστηριότητες για τα παιδιά στην ύπαιθρο της Πρέσπας.

Τα λιβάδια των Νάρκισσων είναι από τις κύριες φυσικές αξίες που συνθέτουν την ταυτότητα και το τοπίο των Πρεσπών. Ο Νάρκισσος (Narcissus Poeticus ssp. Radiiflorus) είναι ένα από τα είδη αυτοφυούς χλωρίδας που προστατεύονται στη χώρα μας από το προεδρικό διάταγμα 61/1981 ενώ ειδικά το λιβάδι των νάρκισσων στην Οξυά των Πρεσπών, απομεινάρι των πολύ πιο εκτεταμένων παλιότερων εκτάσεων, προστατεύεται ως φυσικός σχηματισμός (Σ3) του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών.

Προσοχή: Στη διάρκεια της γιορτής, χαιρόμαστε τη μουσική και την φύση της Πρέσπας αλλά δεν πατάμε και φυσικά δεν κόβουμε τους Νάρκισσους. Σημειωτέο ότι ο Νάρκισσος είναι εξαιρετικά όμορφο και εύοσμο λουλούδι αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πολύ τοξικό φυτό.
 
 
 

Ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου


Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, με ανακοίνωση που εξέδωσε, χαιρετίζει την υπογραφή της απόφασης 165390/590 (ΦΕΚ 1128/Β/28-3-2018), του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Φάμελλου, για την εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία.

Όπως αναφέρει στη ανακοίνωσή της, ο αρμόδιος υπουργός, με την υπογραφή της απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τις προτάσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όσο και τις προτάσεις των Δασικών Υπηρεσιών, προχώρησε σε ένα σημαντικό βήμα για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος του υπερπληθυσμού του αγριόχοιρου, απαγορεύοντας την ελεύθερη βόσκηση, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά, την αποφασιστικότητά του για τη ριζική επίλυση θεμάτων.

Η απόφαση αυτή, δίνει τρείς μήνες περιθώριο, σε όσους ασκούν εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, να την περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018. Η ΚΣΕ τονίζει ότι η πρακτική αυτή, όπως εφαρμόστηκε (ΦΕΚ
Β΄ 2120/2013) τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, μόνο προβλήματα δημιούργησε στην ελληνική ύπαιθρο, με την επακόλουθη αύξηση του πληθυσμού του αγριόχοιρου, από την αναπαραγωγή και διασταύρωση των ήμερων και άγριων χοίρων.


πηγή: https://dasarxeio.com/
 

"Λεωνίδας". Η ελληνική επιχείρηση που έχει 1.200 καταστήματα σε όλο τον κόσμο!

 
l1
 
Για πάνω από έναν αιώνα η επιχείρηση πουλά ένα προϊόν που αυτοί που μπορούν να του αντισταθούν είναι… μετρημένοι στα δάχτυλα

Ο Λεωνίδας ήταν ζαχαροπλάστης. Το αγαπημένο υλικό των καλύτερων συνταγών του ήταν η σοκολάτα. Και πήγε και ένα ταξίδι στο Βέλγιο. Και εκεί γνώρισε τον έρωτα της ζωής του.

Βέλγιο (την παγκόσμια πρωτεύουσα της σοκολάτας) + σοκολάτα (ο απόλυτος βασιλέας των γλυκών) + έρωτας… Τυχαίο;

Γράφει η
Λήδα Δεληγιάννη

Με αυτή τη συνταγή λοιπόν θα ήταν περίπου απίθανο οι πραλίνες Leonidas να μην αποκτήσουν τη φήμη και την επιτυχία που έχουν.

Το ηρωικό όνομα τους προέρχεται από τον Λεωνίδα Κεστεκίδη, έναν νεαρό ζαχαροπλάστη με καταγωγή από την Ανατολία, από την περιοχή της Καππαδοκίας. Γεννήθηκε το 1882 και στα 18 του χρόνια μετανάστευσε στην – τότε γη της επαγγελίας- τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου έμαθε την τέχνη της σοκολατοποιΐας.
 

Πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την πιστοποίηση της φέτας

 
 
Η εκτίμηση της γνησιότητας των τροφίμων συμβάλλει στην αποκάλυψη της ψευδούς επισήμανσης των τροφίμων, εκείνων που δεν υπακούουν στις απαιτήσεις για τη σύννομη υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου ονόματος, της αντικατάστασής τους με φθηνότερα αλλά παρόμοια συστατικά ή της λανθασμένης προέλευσής τους (όπως γεωγραφική) ή των μεθόδων παραγωγής. Στις μέρες μας, η αντικειμενική αξιολόγηση της γνησιότητας των τροφίμων είναι πρωταρχικής σημασίας καθώς οι καταναλωτές έρχονται σε καθημερινή επαφή με μία ποικιλία τροφίμων. Καθώς η παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι όλο και περισσότερα τρόφιμα θα διακινούνται σε όλο τον κόσμο, η ιχνηλασιμότητα τους αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, ένα εργαλείο που επιτρέπει στη βιομηχανία τροφίμων ή στις αρχές να αποσύρουν ή να ανακαλέσουν προϊόντα που δεν θεωρούνται ασφαλή. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και το μήκος της τροφικής αλυσίδας έχουν αυξήσει την ευαισθησία του κοινού όσον αφορά στην προέλευση των τροφίμων και έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη διασφάλισης της υψηλής ποιότητας και ασφάλειας της.

Η ανάγκη αυτή οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει έναν Κανονισμό Ιχνηλασιμότητας (178/2002/EC) που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2005 και ορίζει την »ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών». Όσον αφορά τα βοοειδή, ο νόμος της ΕΕ από το 2000 προβλέπει σύστημα ιχνηλασιμότητας και υποχρεωτική ένδειξη της προέλευσης και του τόπου σφαγής στην ετικέτα (ΕΕ αριθ. 1760/2000 και 653/2014). Ακόμη, από την 1η Απριλίου 2015, η σήμανση του κρέατος που προέρχεται από χοίρους, πρόβατα, αίγες και πουλερικά πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας που πραγματοποιήθηκε η εκτροφή και η σφαγή του ζώου. Επίσης σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής του κρέατος οι υπεύθυνοι των βιομηχανιών τροφίμων πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν σύστημα αναγνώρισης και καταχώρησης της ιχνηλασιμότητας (Εκτελεστικός κανονισμός ΕΕ 1337/2013). Επιπλέον, για τρόφιμα με Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ), Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) και Παραδοσιακή Εγγύηση Ειδών (ΠΕΕ), οι Ευρωπαϊκοί νόμοι ΕΚ αριθ. 510/2006 και 1151/2012 απαιτούν προστασία από εσφαλμένη σήμανση. Αν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα συστήματα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης των ζώων μπορούν να εγγυηθούν τη γεωγραφική προέλευση των τροφίμων στην αγορά λιανικής, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εισαγωγής επιπλέον μεθόδων στον τομέα των τροφίμων για να αποφευχθεί η σκόπιμη ή τυχαία πρόσμιξη σε τρόφιμα.

Γεωγραφικοί, κλιματολογικοί, γεωολογικοί, βοτανικοί και γεωργικοί παράγοντες επηρεάζουν τις αναλογίες και τα πρότυπα των βιολογικών στοιχείων στη φύση και οι μεταβολές αυτές ενσωματώνονται στον ζωϊκό ιστό μέσω της κατανάλωσης, της πόσης, της αναπνοής και των ανταλλαγών με το περιβάλλον. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολιστικού πρωτοκόλλου που θα ενσωματώσει την ανάλυση των σταθερών ισοτόπων H, C, N, O, και S, την ανάλυση στοιχείων και την μεταβολωμική ανάλυση, η οποία ως σύνολο δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού της γεωγραφικής προέλευσης, της διατροφής των ζώων και του παραγωγικού συστήματος (βιολογικό/συμβατικό) για το τυρί φέτα. Η ισοτοπική ανάλυση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της γνησιότητας ποικίλων ΠΟΠ Ελληνικών προϊόντων όπως τα κρασιά Νεμέας και Σαντορίνης (Pritisveli 2017) και τη »Φάβα Σαντορίνης» (Drivelos et al., 2014; 2016) καθώς και τροφίμων ζωικής προέλευσης. Αυτή είναι η περίπτωση των σκληρών τυριών ΠΟΠ Grana Padano και Parmigiano Reggiano: από το 2000 ένας τεράστιος αριθμός δειγμάτων έχει συλλεχθεί και υποβληθεί σε ανάλυση αναλογιών σταθερών ισοτόπων και στοιχείων (Camin et al., 2015) για να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων και ένα τυχαίο στατιστικό μοντέλο (Camin et al., 2012). Για να αξιολογηθεί η αυθεντικότητα των δειγμάτων, οι τιμές τους (ιχνοστοιχεία, ισότοπα, μεταβολίτες και λιπίδια) συγκρίνονται με τα όρια που υπολογίζονται με βάση την τράπεζα δεδομένων και αξιολογούνται σύμφωνα με το στατιστικό μοντέλο. Εάν οι τιμές δεν εμπίπτουν στα όρια γνησιότητας και το τυρί δεν αναγνωριστεί ως ΠΟΠ, το δείγμα δηλώνεται ως μη αυθεντικό.

Το αποτέλεσμα του προτεινόμενου σχεδίου θα ήταν μεγίστου ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και για τις 543 επιχειρήσεις παραγωγής τυριών της χώρας (2015; πηγή: Eurostat), με συνολικό κύκλο εργασιών πάνω από 1,05 δισ. Ευρώ. Τα τελευταία έτη, η ετήσια παραγωγή τυριών στην Ελλάδα υπερβαίνει τους 200.000 τόνους, από τους οποίους εξάγονται περίπου οι 50.000 τόνοι. Ωστόσο, η πραγματικότητα στην Ελληνική αγορά τυριού δείχνει ότι οι χρήστες με τις καλύτερες προοπτικές θα είναι τοπικοί σχηματισμοί προσανατολισμένοι στις εξαγωγές, που έχουν εισαγάγει το Συμμετοχικό Σύστημα Εγγύησης (ΣΣΕ) για την επικύρωση της ποιότητας των προϊόντων τους και κατά συνέπεια θα μπορούν να πωλούν σε αυξημένες τιμές. Αυτοί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την απόκτηση και διατήρηση της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές καθώς και την εξασφάλιση της πώλησης σε τιμές έως 3 φορές υψηλότερες από τις τυπικές τιμές τυριού από την Ελλάδα.

Η πρόταση αυτή του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, από το εργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, με διεθυντή τον καθηγητή κύριο Κουρέτα έχει κατατεθεί στο Υπουργείο για χρηματοδότηση.
 
 
 

Ημερίδα για το ροδάκινο διοργανώνει ο δήμος Βέροιας

 
 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Βέροιας και το Κέντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Ν. Ημαθίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γεωπόνων Ν. Ημαθίας και τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών Βεροίας, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην ενημερωτική εκδήλωση – ημερίδα με θέμα: «ΡΟΔΑΚΙΝΟ 2018 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ» Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2, ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ), στις 4 ΜΑΪΟΥ 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:30.

Οι εισηγήσεις της ημερίδας θα καλύψουν τρεις θεματικές ενότητες σχετικά με την φετινή παραγωγή Ροδάκινου (Συμπύρηνο και Επιτραπέζιο) και μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι αγρότες, παραγωγοί, γεωπόνοι και φορείς σχετικοί με το αντικείμενο επιθυμούν. Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται την Ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος με την επιστημονική και τεκμηριωμένη ανάλυση των κατάλληλων Τεχνικών (κλάδεμα, λίπανση, αραίωμα κ.ο.κ) που μπορούν να συμβάλουν στην Βελτίωση της Ποιότητας του Ροδάκινου. Η παρουσίαση θα γίνει από την Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, Γεωπόνο και Τακτική Ερευνήτρια του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας, του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ενώ τα θέματα που θα αναπτυχθούν ενδιαφέρουν όλους του Παραγωγούς Αγροτικών Προϊόντων.

Ένας από του κύριους λόγους που παρατηρείται μείωση στην κατανάλωση ροδάκινου είναι πως οι καταναλωτές δεν ικανοποιούνται από την ποιότητα και την γεύση λόγω μη ύπαρξης σταθερότητας στα δύο αυτά σημαντικά κριτήρια που θα τον οδηγήσουν στο να ξαναγοράσει ροδάκινα.

Η δεύτερη ενότητα καταπιάνεται με το επίκαιρο θέμα της Απορρόφησης και Διάθεσης της φετινής Ροδακινοπαραγωγής μετά την σχεδόν καταστροφική περσινή χρονιά που παρουσιάζεται ως την χειρότερη των τελευταίων ετών. Η παρουσίαση θα γίνει από τους εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων ήτοι για το Συμπύρηνο Ροδάκινο από τον κ. Κωνσταντίνο Αποστόλου, Πρόεδρο της Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας και για το Επιτραπέζιο Ροδάκινο από τον κ. Χρήστο Γιαννακάκη, πρόεδρο της Κοινοπραξίας Οργανώσεων Παραγωγών Ημαθίας. Επιπλέον θα γίνει ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων που υπέβαλαν φέτος οι αγρότες μέσω των Αγροτικών Συνεταιρισμών για αποζημίωση της ζημιάς που υπέστη η παραγωγή ροδάκινων έτους 2017 από τις Βροχοπτώσεις του προηγούμενου καλοκαιριού.

Τέλος στην Τρίτη Ενότητα θα αναλυθεί η ανάγκη σύνδεσης της παραγόμενης ποιότητας του ροδάκινου με το υψηλό κόστος Παραγωγής και τις τιμές του παραγωγού λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση που λέει ότι όσο χαμηλότερες είναι οι τιμές που εισπράττει ο παραγωγός τόσο χειρότερη είναι και η ποιότητα. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κ. Θεόδωρο Παπακωνσταντίνου, Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας.
 
· Με την ολοκλήρωση της ημερίδας ελπίζουμε στην αγαστή συνεργασία των αγροτών μας, των φορέων που συσκευάζουν, μεταποιούν και εμπορεύονται τα προϊόντα τους και του Γεωπονικού Επιστημονικού Δυναμικού της Περιοχής μας ώστε να καταφέρουμε:

· να παράγουμε ποιοτικό προϊόν που θα συνάδει με την λογική και την προσδοκία του καταναλωτή, που θα αποδίδει ικανοποιητικό εισόδημα στον παραγωγό με την κατάλληλη τιμή πώλησης,
· την βελτίωση των αποδόσεων ανά στρέμμα,
· τη μείωση των εξόδων μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ανά κιλό,
· την οργάνωση της προσφοράς προς την αγορά ώστε κατά την επιλογή των ποικιλιών που θα φυτευτούν να ληφθεί υπόψη το τι θέλει η αγορά
· και τέλος να απομακρυνθούν από κύκλωμα εμπορίας οι ενδιάμεσοι που το μόνο που καταφέρνουν είναι να προσθέτουν κόστος στο παραγόμενο προϊόν μέχρι αυτό να φθάσει στον καταναλωτή.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
- Δήμος Βέροιας, 2331350528, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας και Τουρισμού, Δάρλας Κωνσταντίνος, Γεωπόνος και 2331350563, Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Καρατζιώτου Ευδοξία, Τεχνολόγος Φυτικής Παραγωγής.
- Κέντρο ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’ Μακροχωρίου, 2331041202, Τσιλιοπούλου Μαρία Γεωπόνος M.S.c Υπεύθυνη του Κέντρου.
- Σύλλογος Γεωπόνων Ν. Ημαθίας, 2331350183, Καλλιόπη Παπαοικονόμου, Γεωπόνος M.S.c – Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος Συλλόγου Γεωπόνων Ν. Ημαθίας
- Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βεροίας, 6975108971, Χαλκίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος του ΑΣ Γεωργών Βεροίας.
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

18:00 Προσέλευση και εγγραφή συμμετεχόντων
18:30 Έναρξη και Χαιρετισμοί

18:45 Εισήγηση της Δρ. ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΔΡΟΓΟΥΔΗ, Τακτική Ερευνήτρια του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας με θέμα: «Τεχνικές Βελτίωσης της ποιότητας Ροδάκινου».
19:15 Εισήγηση του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ, Πρόεδρο της Κοινοπραξίας Οργανώσεων Παραγωγών Ημαθίας με θέμα: «Επιτραπέζιο Ροδάκινο 2018, Απορρόφηση, Ποιότητα και Διάθεση».
19:30 Εισήγηση του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Πρόεδρο της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας με θέμα: «Συμπύρηνο Ροδάκινο 2018, Απορρόφηση, Ποιότητα και Διάθεση»
19:45 Εισήγηση του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γραμματέα του Αγροτικού Σύλλογο Γεωργών Βεροίας με θέμα: «Ροδάκινο 2018, Απορρόφηση, Ποιότητα, Διάθεση και Τιμή»

20:00 Συζήτηση και ερωτήσεις επί των τοποθετήσεων – Λήξη Ημερίδας.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
  Σιδηρόπουλος Αθανάσιος


 

Ξύπνησε από τον χειμέριο λήθαργο η αρκούδα που είχε διασωθεί ανήμερα των Χριστουγέννων του 2017


Τα νέα είναι ευχάριστα!! Το ραδιοκολλάρο που είχε τοποθετηθεί στη «Χριστίνα» άρχισε να εκπέμπει ξανά από διαφορετικά σημεία, εγκαινιάζοντας τις πρώτες βόλτες της μετά τον χειμέριο λήθαργο1 και την περιπετειώδη διάσωσή της ανήμερα των Χριστουγέννων του 2017. Η Χριστίνα είχε εγκλωβιστεί σε μια παγωμένη υδατοδεξαμενή, σε δασική περιοχή κοντά στο Νευροκόπι Δράμας. Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα, αποτελούμενη από ανθρώπους της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστώ, του Δασαρχείου Νευροκοπίου, του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατάφερε να απεγκλωβίσει την ενήλικη θηλυκή αρκούδα αφού πρώτα της τοποθέτησε ειδικό ραδιοκολλάρο για την παρακολούθηση των κινήσεών της2. Μετά από ένα παρατεταμένο χειμέριο λήθαργο η Χριστίνα ξύπνησε και άρχισε να κινείται στη δασική περιοχή που συνδέει τον ορεινό όγκο του Φαλακρού με τα όρη Βροντού – Λαϊλιά δείχνοντας τη σημασία αυτού του ορεινού τμήματος ως σημαντικού βιότοπου για την αρκούδα αλλά και ως σημαντικής συνδετικής περιοχής για τους δύο υπο-πληθυσμούς αρκούδας στην Ανατολική Μακεδονία: Αυτόν του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης και αυτόν της περιοχής του Όρβηλου. Η σημασία των στοιχείων αυτών είναι ακόμη μεγαλύτερη καθότι είναι η πρώτη φορά που συλλέγονται συστηματικά με τη μέθοδο της τηλεμετρίας από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η Καλλιστώ θα προωθεί όλα τα νεότερα από τις κινήσεις της Χριστίνας στους ανθρώπους του Δασαρχείου Νευροκοπίου, του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης και της Πυροσβεστικής.

Τα αποτελέσματα από τις τηλεμετρίες αρκούδων χρησιμοποιούνται στην ταυτοποίηση και επιβεβαίωση των τομέων υψηλού κινδύνου σύγκρουσης με τις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τροχαία ατυχήματα στο οδικό δίκτυο, ζημιές στην αγροτική παραγωγή, προσεγγίσεις σε οικισμούς). Με αυτό τον τρόπο η εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μέτρων (ειδικοί ανακλαστήρες φωτός για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων) καθώς και μέτρων πρόληψης ζημιών (ηλεκτροφόρες περιφράξεις, σκύλοι φύλαξης κοπαδιών και ειδικοί ενισχυμένοι κάδοι απορριμμάτων) θα έχει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
 
Δασαρχείο Νευροκοπίου
Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νευροκοπίου
Στ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης
«Καλλιστώ», Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γιώργος Μερτζάνης Επιστημονικός Υπεύθυνος της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» τηλέφωνο: 2310 252530, email:
mertzanis@callisto.gr .
 
 
 

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Σύλληψη 6 αλβανών με 132 κιλά αρωματικών φυτών που «ξήλωσαν» από τον Γράμμο

 
aromatika
 
Συνελήφθησαν -6- αλλοδαποί σε περιοχή της Καστοριάς για παράβαση της δασικής νομοθεσίας, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Κατασχέθηκε ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού, βάρους -132- κιλών και -100- γραμμαρίων, την οποία οι ανωτέρω είχαν συλλέξει από περιοχή του όρους Γράμμου Καστοριάς

Συνελήφθησαν χθες (24-04-2018) μεσημβρινές ώρες σε περιοχή της Καστοριάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Νεστορίου και του Αστυνομικού Τμήματος Νεστορίου Καστοριάς κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, έξι (6) υπήκοοι Αλβανίας, μη νόμιμοι μετανάστες, ηλικίας 24 έως 52 ετών, για παράβαση της δασικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία, αστυνομικοί εντόπισαν ανωτέρω έξι αλλοδαπούς σε περιοχή του όρους Γράμμου Καστοριάς και σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, να έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας και να έχουν εκριζώσει και συλλέξει ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού, συνολικού βάρους εκατόν τριάντα δύο (132) κιλών και εκατό (100) γραμμαρίων, η οποία ήταν έμφορτη σε δέκα (10) ίππους.

Αναλυτικότερα, χθες πρωινές ώρες εντοπίστηκαν τρεις (3) ομάδες των δύο (2) ατόμων να έχουν συλλέξει ανωτέρω ποσότητα αρωματικού-θεραπευτικού φυτού που βρισκόταν μέσα σε συνολικά δεκατέσσερις (14) σάκους, οι οποίοι ήταν φορτωμένοι σε δέκα (10) ίππους.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

-132- κιλά και -100- γραμμάρια αρωματικού-θεραπευτικού φυτού και
-10- ίπποι μετά -8- σαγμάτων.
 
2η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 
Το προανακριτικό έργο ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νεστορίου Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
 
 
 

Περιβαλλοντική δράση από το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων

 
 
Πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντική επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Λάρισα, όπου συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων, Μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας.

Συγκεκριμένα επισκεφθήκαμε το τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και αφού ξεναγηθήκαμε στους χώρους του πανεπιστημίου, ενημερωθήκαμε από τον καθηγητή του τμήματος Δημήτριο Κουρέτα σχετικά με το θέμα της περιβαλλοντικής εργασίας μας.

Στο ερώτημα που έχουμε ως τίτλο «Τι θα φάμε σήμερα;» η απάντηση είναι λίγο πιο σύνθετη. Αναζητούμε πληροφορίες για τα τρόφιμα της σύγχρονης βιομηχανίας με τα πολλά πρόσθετα, τους τρόπους εκτροφής των παραγωγικών ζώων με τροφές γενετικά τροποποιημένες καθώς και τις επιπτώσεις τους στην υγεία μας, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα σύμβολα στις ετικέτες και να βρούμε την αλήθεια πίσω από την τεράστια βιομηχανία των σύγχρονων « υπερτροφίμων» και των λειτουργικών τροφίμων, που η πολύ καλά οργανωμένη διαφήμιση τα έχει φέρει στο πιάτο μας. Σε όλα αυτά ο καθηγητής μας βοήθησε ενισχύοντας όσα ήδη είχαμε μάθει από τις αναζητήσεις μας και μας πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Μας παρουσίασε τους εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης κάποιων «άχρηστων υλικών» από την παραγωγή τροφίμων, όπως τυρόγαλα από τη διαδικασία παραγωγής τυριού, στέμφυλλα από την παραγωγή κρασιού, κατάλοιπα από την παραγωγή ελαιολάδου. Το τμήμα τους σε συνεργασία με επιχειρήσεις, χρησιμοποιεί τα παραπάνω υλικά και παράγει ζωοτροφές με υψηλή διατροφική αξία καθώς και τρόφιμα, με την ονομασία Eatwalk, πλούσια σε πρωτεΐνες, φυσικά σάκχαρα, χαμηλό θερμιδικό φορτίο, κατάλληλα για όλους όσοι προσέχουν τη διατροφή τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συνειδητοποιήσαμε πως η σύγχρονη τεχνολογία ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες και πως η πρωτογενής παραγωγή σε μια χώρα με κρίση μπορεί, αλλάζοντας προσανατολισμό, να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Επίσης είχαμε την τύχη να γευτούμε κάποια από τα προϊόντα αυτά και να διαπιστώσουμε οι ίδιοι την ποιότητα και την εκλεπτυσμένη γεύση τους. Στις απορίες που κάποιοι από εμάς είχαν ο κ. Κουρέτας απάντησε πρόθυμα και φύγαμε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνάντησή μας.

Εκμεταλλευτήκαμε το λίγο διαθέσιμο χρόνο και κατευθυνθήκαμε στο κέντρο της πόλης, περπατήσαμε στους εμπορικούς και φημισμένους πεζόδρομους, που μας άφησαν σχεδόν απένταρους, αλλά γεμάτους ενέργεια να συνεχίσουμε.

Ο επόμενος προορισμός μας ήταν το Δημοτικό Αστεροσκοπείο. Εκεί παρακολουθήσαμε βίντεο σχετικό με την δημιουργία της γης, των πλανητών και των γαλαξιών. Από τον υπεύθυνο του Αστεροσκοπείου, κύριο Ιωάννη Χουϊνάβα, φυσικό, έγινε μια παρουσίαση, με την χρήση ενός «μαγικού πλακιδίου», για να μάθουμε τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών στοιχείων και τη συνεισφορά τους στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ακολούθησε επίδειξη με την βοήθεια του τηλεσκοπίου με την οποία αντιληφθήκαμε την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο καθώς και την σύγκλιση των ηλιακών ακτίνων.

Η μέρα ήταν γεμάτη από νέες γνώσεις και εικόνες. Εκπλήξεις όμως μας επεφύλασσε και η επιστροφή μας με το λεωφορείο μιας και κάποιοι αναδείχθηκαν μεγάλα ταλέντα στο τραγούδι αφού «εκτέλεσαν» παλιές και νέες επιτυχίες της μουσικής βιομηχανίας.
Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να μην αναφερθούμε και στις ακούραστες, ανεξάντλητες και γεμάτες χαμόγελο συνοδούς μας, Βασιλική Μιχαήλ και Ουρανία Τσιούτσια, οι οποίες ικανοποίησαν κάθε επιθυμία μας.

Δήμητρα-Αικατερίνη Τσιάτσιου
Μαθήτρια της Γ4΄ Τάξης 7ου Γυμνασίου Τρικάλων
 
 

Τρίκαλα - Καλαμπάκα. Ώρα για …κορδέλα

 
 
Έφτασε η ώρα της παράδοσης του Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων στο Καστράκι.

Η στιγμή της τελετής παράδοσης του Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων, έφτασε.

Την ερχόμενη Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Καστράκι Καλαμπάκας, δια χειρός Κώστα Αγοραστού, θα κοπεί η …κορδέλα και το Μουσείο θα παραδοθεί στον Δήμο Καλαμπάκας, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
 
 
 

Ευεργετική και για το περιβάλλον η ελαιοκαλλιέργεια

 
 
Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου θα μπορούσε να απορροφήσει τις εκπομπές CO2 μιας πόλης με το μέγεθος του Χονγκ Κονγκ.
 
Η παραγωγή ελαιολάδου είναι γενικά ευεργετική: δεν είναι μόνο καλό για την υγεία αλλά και για το περιβάλλον. Οι προσωρινές επιστημονικές μελέτες που διεξήχθησαν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ) δείχνουν ότι ένα εκτάριο ελαιόδεντρων ακυρώνει το ετήσιο αποτύπωμα άνθρακα ενός ατόμου.

Η παραγωγή ενός λίτρου ελαιολάδου συλλέγει 10,64 kg ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου θα μπορούσε να απορροφήσει τις εκπομπές μιας πόλης με περισσότερους από 7 εκατομμύρια κατοίκους, όπως το Χονγκ Κονγκ.

Αυτά τα προσωρινά στοιχεία παρασχέθηκαν από τη ΔΟΕ στην έκθεση SOL & Agrifood που πραγματοποιήθηκε στη Βερόνα. "Αυτά τα δεδομένα δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα και έχουν επαληθευτεί από τη ΔΟΕ", δήλωσε εκ νέου ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΔΟΕ, Αμπντελάτιφ Γκέντιρα.

"Μπορούμε, ωστόσο, να επιβεβαιώσουμε ότι η παραγωγή ελαιολάδου είναι ευεργετική για το περιβάλλον, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ελιά είναι το δέντρο με τη μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης ατμοσφαιρικού CO2".

Από το 2012, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει μελετήσει το φαινόμενο της παραγωγής CO2 σε σχέση με την παραγωγή ελαιολάδου παγκοσμίως. Συνολικά, έχουν αναλυθεί 132 τοποθεσίες σε 13 χώρες.

Εξετάζονται τέσσερις μακροσκοπικές περιοχές: οι περιοχές της δυτικής και ανατολικής Μεσογείου και η Νότια και Βόρεια Αμερική. Τρεις ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 67% της παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως: με την Ισπανία να ηγείται, ακολουθούμενη από την Ιταλία και την Ελλάδα.

Οι τρεις αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν το 48% της παγκόσμιας έκτασης ελιάς.

Οι προσωρινές μελέτες που εξετάζονται λαμβάνουν υπόψη τη φύση του εδάφους, την άρδευση, τη χρήση ενέργειας για άρδευση και το κατά πόσο οι οπωρώνες είναι παραδοσιακοί, εντατικοί ή υπερβολικά εντατικοί.πηγή: https://www.neapaseges.gr/
 

4η Πανελλήνια Απογραφή των αποικιών ερωδιών και Κορμοράνων

 
 
Η υλοποίηση εθνικών απογραφών είναι μεγάλης σημασίας για τη σωστή εκτίμηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού κάθε είδους και εφαρμόζονται κυρίως σε είδη που δημιουργούν αποικίες. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν οι ερωδιοί, χαρακτηριστικά πουλιά των ελληνικών υγροτόπων, τα οποία φωλιάζουν σε δέντρα, θάμνους και καλαμώνες και σχηματίζουν αποικίες, πολλές φορές μαζί με άλλα πελαργόμορφα είδη πουλιών, όπως Χουλιαρομύτες, Χαλκόκοτες, Κορμοράνοι, Λαγγόνες αλλά και πελαργούς.

Φέτος την άνοιξη πραγματοποιείται η 4η Εθνική Απογραφή Ερωδιών την οποία συντονίζουν όπως κάθε φορά το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Η απογραφή λαμβάνει χώρα από μέσα Απριλίου μέχρι μέσα Μαΐου και βασίζεται στη συμμετοχή του δικτύου μελών και εθελοντών της Ορνιθολογικής καθώς και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και η Εταιρεία Προστασίας της Λίμνης Καστοριάς. Επίσης, πρωταρχικό ρόλο στις απογραφές παίζει και η συμμετοχή των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι ερωδιοί, όπως και πολλά ακόμη είδη παρυδάτιων πουλιών, αποτελούν βιολογικούς δείκτες της ποιότητας των υγροτόπων και η παρακολούθηση των μεταβολών του πληθυσμού τους αποτελεί, επομένως, εργαλείο για την παρακολούθηση της ποιότητας των οικοσυστημάτων όπου ζουν. Οι απότομες αλλαγές ή οι μακροχρόνιες μεταβολές του πληθυσμού των ειδών μπορεί να οφείλονται σε αλλαγές στους υγροτόπους. Ο έγκαιρος εντοπισμός και η κατανόηση των αιτιών θεωρούνται αναγκαίοι για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Η ιστορία της παρακολούθησης των αποικιών τους στη χώρα μας ξεκίνησε το 1986 όταν μετρήθηκαν οι φωλιές σε ορισμένες από τις μεγάλες αποικίες. Η πρώτη πλήρης απογραφή πραγματοποιήθηκε το 2003 και επαναλήφθηκε το 2009 και το 2014. Στην απογραφή του 2014 διερευνήθηκαν τουλάχιστον 62 περιοχές όπου εντοπίστηκαν 43 αποικίες με 5903 φωλιές από επτά είδη ερωδιών. Αποτελέσματα προηγούμενων απογραφών δείχνουν ότι πολυπληθέστερο είδος είναι ο Λευκοτσικνιάς, ενώ ο πληθυσμός του Νυχτοκόρακα έχει παρουσιάσει σοβαρή μείωση.

Στην Ελλάδα αναπαράγονται επτά αποικιακά είδη ερωδιών και η χρονική στιγμή της αναπαραγωγής δεν είναι ταυτόχρονη, δηλαδή δεν αρχίζουν όλα τα ζευγάρια να κατασκευάζουν τις φωλιές τους συγχρόνως. Τα περισσότερα είδη ξεκινούν τον Απρίλιο, εκτός του Σταχτοτσικνιά ο οποίος αρχίζει να αναπαράγεται νωρίτερα, κατά τον Μάρτιο. Η απογραφή της αποικίας πραγματοποιείται σε μια επίσκεψη (σπανιότερα δύο) κατά την οποία καταγράφονται από κάποια απόσταση ο αριθμός των φωλιών κάθε είδους που φωλιάζει στην αποικία, καθώς ορισμένα χαρακτηριστικά της αποικίας. Η απογραφή θα πραγματοποιηθεί κατά τον Μάιο 2018 με μέθοδο που εξαρτάται από το μέγεθος και τη θέση της αποικίας.

Φέτος θα πρέπει να καλυφθούν πάνω από 70 γνωστές θέσεις αποικιών σε όλη τη χώρα. Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε στην απογραφή και να βοηθήσετε στην κάλυψη, παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομά σας στον
Πίνακα των Αποικιών (στη στήλη "Απογραφέας 2018") δίπλα στην αποικία ή τις αποικίες που θα θέλατε να αναλάβετε.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σάββα Καζαντζίδη (savkaz@fri.gr) στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών ή με τη Δανάη Πορτόλου (dportolou@ornithologiki.gr) στην Ορνιθολογική.
 
 

Έβρος. Λουλουδομπερδέματα στο Μουσείο Μετάξης Σουφλίου

 
Λουλουδομπερδέματα στο Μουσείο Μετάξης Σουφλίου
 
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), με αφορμή την Πρωτομαγιά, οργανώνει τη Δευτέρα 30 Απριλίου (ώρες 10:00 και 11:30), εργαστήρι ανθοκομίας για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί.

Καλωσορίζοντας την άνοιξη, οι μικροί μας φίλοι θα φυτέψουν το δικό τους λουλούδι σε ατομικά γλαστράκια. Το εργαστήρι, έχει ως κύριο στόχο, μέσω της φροντίδας των φυτών, την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των παιδιών.

Η συμμετοχή στη δράση και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 25540 23700 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00 - 18:00).

Μουσείο Μετάξης
Ελ. Βενιζέλου 73, Σουφλί
Τηλ: 25540 23700