Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Η κλιματική αλλαγή αυξάνεται ραγδαία – Οι επιστήμονες αναθεωρούν

 
 
Η κλιματική αλλαγή φαίνεται πως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους επιστήμονες, διότι έχουν φτάσει σε σημείο να αναθεωρήσουν καταστάσεις και μελέτες του παρελθόντος.

Επιστήμονες που ειδικεύονται στη μελέτη του κλίματος και των αλλαγών που έχουν ξεκινήσει να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη Γη και τους κατοίκους της, προέβησαν σε μία τραγική -για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και την ανθρωπότητα στο γενικότερο πλαίσιο- διαπίστωση. Οι ωκεανοί πριν από 100 εκατ. χρόνια, ήταν κατά 15 βαθμούς Κελσίου ψυχρότεροι, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που είχαν εκτιμηθεί για την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα.
 
Το σφάλμα στον υπολογισμό εντοπίστηκε στη μεθοδολογία. Οι επιστήμονες υπολόγιζαν τη θερμοκρασία των ωκεανών με βάση τα υπολείμματα οξυγόνου (Οξυγόνο-18, όπως το ονοματίζουν) στα απολιθώματα κοχυλιών που συλλέγονται από τα βαθιά στρώματα άμμου των ωκεανών. Το Εθνικό Γαλλικό Κέντρο Έρευνας των Ωκεανών αμφισβήτησε τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, υπολογίζοντας τη θερμοκρασία των παγωμένων θαλασσών κατά 15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη. Αυτό, πολύ απλά, σημαίνει ότι οι αλλαγές στο κλίμα τα τελευταία χρόνια, με τη ραγδαία άνοδο της θερμοκρασίας των παγωμένων θαλασσών και το λιώσιμο των παγετώνων, είναι κατά πολύ χειρότερες απ’ ότι είχε υπολογιστεί. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι τα μέτρα και οι ενέργειες που έχουν αποφασιστεί στη Σύσκεψη του Παρισιού τον Δεκέμβριο του 2015, δεν αρκούν και πως πλέον η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να εκτιμήσει το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στη βάση του επείγοντος και υπό εντελώς διαφορετικό πρίσμα.

Το θέμα είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς φαίνεται πως για μία μακρά περίοδο στη διάρκεια των τελευταίων 100 εκατ. χρόνων, οι θερμοκρασίες των παγωμένων ωκεανών, που εν πολλοίς ορίζουν το κλίμα στον πλανήτη, παρέμειναν σταθερές. Οι μεγάλες μεταβολές έχουν αρχίσει να παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια και με -γεωλογικά- ραγδαίο ρυθμό.

«Οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της Γης, κάτι που σημαίνει ότι καθορίζουν σε μεγάλο ποσοστό το κλίμα. Εφόσον πιστοποιηθεί ότι οι υπολογισμοί και η μέθοδος που ακολουθούσε η επιστημονική κοινότητα για τον υπολογισμό των θερμοκρασιών τα τελευταία 50 χρόνια, ήταν λανθασμένοι, τότε θα μιλάμε για ανατροπή των δεδομένων προς το χειρότερο», δήλωσε ο εκ των επικεφαλής του Γαλλικού Ερευνητικού Κέντρου.
 
 
 

Σφραγισμένες μιας χρήσης συσκευασίες ελαιολάδου σε χώρους μαζικής εστίασης από τον Ιανουάριο


Σφραγισμένες μιας χρήσης συσκευασίες ελαιολάδου σε χώρους μαζικής εστίασης από τον ΙανουάριοΣε σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία, θα πρέπει να διατίθεται το ελαιόλαδο για χρήση από καταναλωτές σε χώρους μαζικής εστίασης, από 1ης/1ου/2018, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου.
 
Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΣΕΒΙΤΕΛ στις 25 Οκτωβρίου, μετά την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με αριθμό 91354/24 Αυγούστου 2017 (ΦΕΚ Β’ 2983/ 30.8.2017), σχετικά με τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και ειδικότερα για την διάθεση ελαιολάδων, σε αρκετές περιπτώσεις επικρατούσε σύγχυση ως προς το πνεύμα του νομοθέτη με αποτέλεσμα ο Σύνδεσμος να προκαλέσει σχετικό ερώτημα για την ερμηνεία της διατύπωσης «....πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης …..» και ειδικότερα:
 
1. Εάν η διάταξη αφορά σε ατομικές σφραγισμένες συσκευασίες οι οποίες μετά την χρήση τους από τον καταναλωτή δεν θα μπορούν να τύχουν καμιάς άλλης χρήσης ή
2. αφορά και σε συσκευασίες μεγαλύτερου περιεχομένου, οι οποίες μετά την αποσφράγισή τους εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν πλήρως, ή θα υπάρχει η δυνατότητα να τις πάρουν μαζί τους οι καταναλωτές ή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από επόμενους καταναλωτές, μέχρι εξάντλησης του περιεχομένου τους.
 
Από την διευκρινιστική απάντηση που δόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με το ανωτέρω θέμα προκύπτει ότι στον κάθε καταναλωτή θα σερβίρεται σφραγισμένη, μη επαναγεμιζόμενη συσκευασία ελαιολάδου ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.
 
Κατά συνέπεια μία συσκευασία εφόσον ανοιχθεί δεν μπορεί παρά να:
 
- Χρησιμοποιηθεί στο σύνολό της
- Να την πάρει μαζί του ο καταναλωτής ή να επιστρέψει για χρήση στη κουζίνα σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί πλήρως.
 
Επί του θέματος ο ΣΕΒΙΤΕΛ τονίζει πως για μία ακόμα φορά θεωρεί ότι με την προταθείσα λύση επιτυγχάνονται οι στόχοι:
 
- της βελτίωσης, της προστασίας και της ανάδειξης της ποιότητας του ελαιολάδου
- της διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας και νομιμότητας στον τρόπο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
- της προστασίας της υγείας και των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.
 
Επιπλέον, ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει πως στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση (91354/24 Αυγούστου 2017, ΦΕΚ Β’ 2983/ 30.8.2017) προβλέπονται ως γνωστόν τα κάτωθι:
 
Στο άρθρο 42 (Διάθεση ελαιολάδων και σπορελαίων), παράγραφοι 4 και 5Γ, προβλέπονται τα κάτωθι:
Παράγραφος 4: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
 
Παράγραφος 5 Γ: Για παραβάσεις της παραγράφου 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.
 
Στο άρθρο 71 (Ενδείξεις τιμοκαταλόγων), προβλέπονται τα κάτωθι:
 
Παράγραφος 2Γ: Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Παράγραφος 4Α: Στους παραβάτες για έλλειψη ενδείξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 €.
 
Επίσης, επισημαίνει ότι:

- Η αναφορά σε καταστήματα του άρθρου 69 αφορά χώρους μαζικής εστίασης και αναψυχής.
- Η ισχύς των νέων διατάξεων αρχίζει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 1.1.2018.πηγή: http://www.paseges.gr/
 

Επεκτείνεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης το πρόγραμμα χρήσης λυματολάσπης για λίπανση χωραφιών

 
 
Μετά τα θετικά αποτελέσματα που παρουσιάζει η χρήση ιλύος του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ορεστιάδας, που πειραματικά δοκιμάστηκε σε αγροτικές εκτάσεις, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ αναπτύσσει συνεργασία και με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
 
Θετικά αποτελέσματα παρουσιάζει η χρήση λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ορεστιάδας, που πειραματικά δοκιμάστηκε σε αγροτικές εκτάσεις του δήμου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση.

Μέσα από πειράματα, εξετάστηκε η χρήση της σε καλλιέργειες μαλακού σιταριού, αρδευόμενου αραβόσιτου και ξηρικού ηλίανθου, ενώ φέτος τα πειράματα συνεχίζονται με εφαρμογή στο κριθάρι, εξηγεί ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Σπύρος Κουτρούμπας. «Επίσης, διερευνούμε την επίδραση της εφαρμογής ζεόλιθου μαζί με την ιλύ. Ένα από τα προβλήματα στη χρήση λυματολάσπης είναι η επιμόλυνση με τυχόν βαρέα μέταλλα, καθότι ο ζεόλιθος έχει την ιδιότητα να τα απορροφάει. Βέβαια, η ιλύς από τον βιολογικό της Ορεστιάδας, που έχει κατά κανόνα αστικά απόβλητα, εμφανίζει βαρέα μέταλλα πολύ κάτω του ορίου».


Για την συνέχεια του άρθρου δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.alexpolisonline.com/2017/10/blog-post_205.html#ixzz4woA1YVoL

Κέρκυρα. Νέα προσφυγή δήμου στα δικαστήρια για Ερημίτη

 
 
Αίτηση διεξαγωγής συντηρητικής πραγματογνωμοσύνης για τα κοινόχρηστα μονοπάτια του Ερημίτη κατέθεσε τη Δευτέρα ο Δήμος Κέρκυρας στο Ειρηνοδικείο Κερκύρας. Η αίτηση κατατέθηκε κατά της εταιρείας «Επενδύσεις Ακινήτων Νέας Κέρκυρας Α.Ε.» και του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Όπως ανακοινώθηκε από το δήμο, «με την αίτηση επιδιώκεται η λεπτομερής τοπογραφική απεικόνιση των κοινοχρήστων μονοπατιών στον Ερημίτη ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακριβή τους θέση στον ευρύτερο των 490 στρεμμάτων του μείζονος ακινήτου.

Η συζήτηση της αίτησης θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου, ενώ χθες το Ειρηνοδικείο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στα κοινόχρηστα μονοπάτια του Ερημίτη, με την εξαίρεση 5 σημείων για τα οποία έχει δοθεί άδεια από τη Δασική Υπηρεσία
».
 
 
 

Η βιτρίνα της αμπελοκαλλιέργειας υψηλής τεχνολογίας


Με τον τίτλο Digital Mas, η Montpellier Sup Agro υλοποιεί 15 ψηφιακές λύσεις για την αμπελουργία και την οινολογία. Μια γεύση της αμπελουργίας του αύριο χωρίς να είναι επιστημονική φαντασία. Η αμπελουργία του αύριο υπάρχει ήδη στο Domaine du Chapitre στο Villeneuve-lès-Maguelone. Σε αυτή την εκμετάλλευση 95 εκταρίων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται εκμετάλλευση 35 εκταρίων με αμπέλια, η Montpellier Sup Agro, έχει αναπτύξει εδώ και ένα χρόνο δεκαπέντε εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, που έχουν διαθέσει 14 εξειδικευμένες εταιρείες ψηφιακής γεωργίας. Με ονομασία Mas Digital, αυτός ο μοναδικός χώρος στη Γαλλία προσφέρει μια επίδειξη σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής, καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών στην αμπελουργία και την οινολογία. Δύο άξονες έχουν τεθεί σε εφαρμογή: ο ένας αφορά την ψηφιακή συνεισφορά για την προστασία των φυτών, με την εγκατάσταση ενός μετεωρολογικού σταθμού, ενός λογισμικού μοντελοποίησης της επίδρασης ασθενειών, ενός εργαλείου βοήθειας για την μείωση των δόσεων φυτοφαρμάκων, ενός λογισμικού διαχείρισης και διανομής εργασιών, ενός εργαλείου ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης ψεκασμού, και τέλος ενός εργαλείου το οποίο ελέγχει μεταξύ άλλων την ομοιογένεια και την λειτουργική διασύνδεση των συσκευών.

Ο άλλος άξονας είναι αφιερωμένος στην ποιοτική και ποσοτική διαχείριση της παραγωγής: στα χαρτογραφημένα αγροτεμάχια, παρακολουθείται ο έλεγχος του υδατικού stress, η ωριμότητα, η κατάσταση του αζώτου με συνδεδεμένους αισθητήρες που ενημέρωναν τις δεξαμενές για την παρακολούθηση της ζύμωσης .. "Αυτά δεν είναι πρωτότυπα. Όλες οι τεχνολογίες που υπάρχουν στο χώρο διατίθενται στην αγορά", λέει ο Thomas Crestey, επικεφαλής του Mas digital.

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, τα πρώτα διδάγματα έχουν εξαχθεί ήδη. "Με τη δορυφορική χαρτογράφηση της εφαρμογής, που συμπληρώνεται από πληροφορίες για την ωριμότητα, αλλάξαμε π.χ. τον προορισμό ενός αμπελοτεμαχίου που αρχικά προορίζονταν για ροζέ οίνο και τελικά οινοποιήθηκε ερυθρός. Η σφριγηλότητα του αμπελιού ήταν πιο ευνοϊκή για την παραγωγή του κόκκινου. Η παρακολούθηση της ωριμότητας με τη μέτρηση των σακχάρων των καρπών έδωσε τη δυνατότητα να καθοριστούν οι βέλτιστες ημερομηνίες συγκομιδής. Κατά τους ψεκασμούς, οι αισθητήρες μας αποκάλυψαν μια ανεπαρκή ροή σε ένα από τα αεροσκάφη μας, με αποτέλεσμα την επίσης ανεπαρκή προστασία του αμπελώνα. Τέλος, η συσκευή Vintel ITK, που συσχετίζεται με τις μετρήσεις εδάφους, μας ενημέρωσε για το υδατικό stress σε ένα από τα αμπελοτεμάχιά μας, που δεν ταίριαζε με το προφίλ που είχαμε προβλέψει. Γενικότερα, τα εργαλεία που αφορούν την προστασία του αμπελώνα καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση του εάν έχουμε λάβει τη σωστή απόφαση, και ότι οι αποφάσεις έχουν υλοποιηθεί σωστά φέρνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας είμαστε πιο καθησυχασμένοι", αναφέρει ο Thomas Crestey.πηγή: http://www.keosoe.gr/

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Η Καλιφόρνια απαιτεί από όλα τα καταστήματα κατοικίδιων ζώων να πωλούν αδέσποτα

 
IMG_1307
 
Η πολιτεία της Καλιφόρνια απαγόρευσε επίσημα τα κυνοτροφεία, σε μία κίνηση που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Το νομοσχέδιο με κωδικό AB485 απαιτεί επίσης τα καταστήματα κατοικίδιων ζώων να πωλούν σκύλους, γάτες και κουνέλια από καταφύγια ζώων, ομάδες διάσωσης ή κέντρα υιοθεσίας. Ο στόχος της πολιτειακής κυβέρνησης είναι να εξασφαλιστεί καλύτερη μεταχείριση των ζώων και κατοικίες για μερικά από τα 1,5 εκατομμύρια ζώα που υπόκεινται σε ευθανασία στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο.

Την περασμένη Παρασκευή, ο κυβερνήτης Τζέρι Μπράουν υπέγραψε τη νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Στα καταστήματα θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 500 δολαρίων για την πώληση ενός ζώου που δεν είναι προϊόν διάσωσης. Πριν από την υπογραφή του μέτρου, 36 πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο, είχαν περάσει παρόμοιες απαγορεύσεις στη μαζική εκτροφή κουταβιών.

Οι υποστηρικτές της νομοθεσίας περιλαμβάνουν διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις που συμφωνούν ότι το νομοσχέδιο θα εξασφαλίσει την καλύτερη μεταχείριση των ζώων, θα αποτρέψει την περιττή σκληρότητα που κυριαρχεί μεταξύ των κουταβιών, και θα προωθήσει περισσότερες υιοθεσίες διάσωσης.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι από την τελευταία εξέλιξη. Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών καταστημάτων κατοικίδιων ζώων φοβούνται ότι η απαγόρευση θα βλάψει τις επιχειρήσεις τους και θα περιορίσει την πρόσβαση των καταναλωτών στις πιο δημοφιλείς ράτσες. Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων όμως υποστηρίζουν ότι η καλή μεταχείριση των ζώων είναι η πρώτη προτεραιότητα και ότι η νέα εντολή είναι μια νίκη για τα ανυπεράσπιστα κατοικίδια ζώα.

Οι υποστηρικτές του νέου νόμου της Καλιφόρνια ελπίζουν ότι θα και άλλες πολιτείες αλλά και χώρες θα εμπνευστούν να περάσουν παρόμοια νομοθεσία. Εξάλλου, πολλά κυνοτροφεία μαζικής παραγωγής είναι διαβόητα για τις απάνθρωπες και ανθυγιεινές συνθήκες τους, παρά τις εξαιρέσεις.
 
 
 

Βρέθηκε λευκή τρούφα μισού κιλού στη Β. Ελλάδα

 
troufa
 
Η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη φέτος
 
Ένα σπάνιο και πανάκριβο γαστρονομικό θησαυρό εντόπισε ο τρουφοσυλλέκτης και συνεργάτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείου Μανιταριών κ. Χρήστος Πλεσιώτης στη Βόρεια Ελλάδα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λευκή τρούφα (Tuber magnatum), που έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, βάρους 510 γραμμαρίων και η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που βρέθηκε στην Ευρώπη φέτος, με την πρώτη η οποία βρέθηκε στην Ιταλία να ζυγίζει 570 γραμμάρια.
 

Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο τουρισμού στην Σαντορίνη

 
 
Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο τουρισμού στην Σαντορίνη με θέμα: «Τουρισμός, Τάσεις, Προοπτικές και Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και τους Προορισμούς»

Επιτυχώς έκλεισε ο κύκλος των εργασιών του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού, IMIC 2017 και του 5ου Συνεδρίου Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που έλαβε χώρα στις 19-21 Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Τουρισμός, Τάσεις, Προοπτικές και Επιπτώσεις στις Επιχειρήσεις και τους Προορισμούς» στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Μ. Νομικός, στο Φηροστεφάνι.
 
Βασικός πυλώνας συζητήσεων του φετινού συνεδρίου αποτέλεσε η τουριστική ανάπτυξη και η συμβολή του τουριστικού κλάδου στους προορισμούς και τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της απαραίτητης συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων φορέων των τοπικών κοινωνιών. Στο συνέδριο μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ζητήματα αερομεταφορών, διαχείρισης προορισμών, θέματα τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος που υποστηρίζουν τη νέα τάση για αειφορία και την ανάγκη για βιώσιμο τουρισμό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πεδίο του ξενοδοχειακού κλάδου και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του με νέες πλατφόρμες κρατήσεων και εφαρμογές ή άλλα κανάλια διαδικτυακής διανομής των τουριστικών προϊόντων. Μάλιστα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων ψηφιακών δεξιοτήτων στον τουρισμό, η Google οργάνωσε στο πλαίσιο του Συνεδρίου επιμορφωτικό σεμινάριο – workshop με θέμα: “Grow Greek Tourism Online”.

Στο εν λόγω συνέδριο παρευρέθηκαν 150 σύνεδροι από 14 χώρες, ανάμεσα τους επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, καθηγητές, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη που δραστηριοποιούνται ενεργά με τον τουρισμό, και παρουσιάστηκαν συνολικά 70 επιστημονικές μελέτες, κατηγοριοποιημένες σε 18 βασικές ενότητες.

Το συνέδριο οργανώθηκε με την επιστημονική συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), του South Australia University και του Αμερικανικού Ball State University, ενώ παράλληλα τέθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Δήμου Θήρας.

Από τους ομιλητές ξεχώρισαν οι Πρόεδροι του Συνεδρίου κ.κ. Τσάρτας Πάρις, καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και Παπαθεοδώρου Ανδρέας, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και οι επίτιμοι προσκεκλημένοι κ.κ Pechlaner Harald, καθηγητής του Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt της Γερμανίας και Airey David, καθηγητής του Surrey University της Αγγλίας, Σπιλάνης Ιωάννης και Τερκενλή Θεανώ, καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ Ζώρζος Νικόλαος, δήμαρχος Θήρας και Καραμολέγκος Εμμανουήλ, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης.
 
Με το πέρας του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να γευτούν επιλεγμένα κρασιά του νησιού και να γνωρίσουν τις ετικέτες τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους των οινοποιείων: Κάναβα Ρούσσου, Αρτέμη Καραμολέγκου και Santowines.
 
Αρωγός στην διοργάνωση του συνεδρίου υπήρξε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ χορηγοί και υποστηρικτές ήταν οι: Google, Aegean Airlines, Έκθεση ΙΜΕΧ Group, 100% Hotel Show, Επιμελητήριο Κυκλάδων, Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Δάφνη, Meltemi Hotels & Resorts, White Hotels, Aresssana Spa Hotel and Suites, Hotel Heliotopos, E-Shop του Santorini.net και Atlantea.
 
Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν οι: Greek Travel Pages, Tourism Press.gr και Debbiestravel.gr.


πηγή: https://www.lesvosnews.gr/
 

Τα κρητικά προϊόντα στην αγορά της Πολωνίας

 
 
Οι Πολωνοί εμπορικοί αντιπρόσωποι δήλωσαν ικανοποιημένοι από την ποιότητα, τη συσκευασία και την ποικιλία των κρητικών προϊόντων
 
Εποικοδομητικές συναντήσεις με εκπροσώπους επτά μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της Πολωνίας είχαν χθες (Σ.Μ. την 27-10-2017) στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 36 επιχειρηματίες από τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαρσοβία.
 
Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 18.30 το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 125 προκαθορισμένες, κατ’ ιδίαν συναντήσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να είναι θετικά, καθώς οι Πολωνοί εμπορικοί αντιπρόσωποι δήλωναν ικανοποιημένοι από την ποιότητα, τη συσκευασία και την ποικιλία των κρητικών προϊόντων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους βρέθηκαν μεταξύ άλλων, προϊόντα όπως, ελαιόλαδο, κρασί, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, μέλι, αλόη, μπάρες δημητριακών κ.α.
 
«Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η συνεργασία των τοπικών φορέων μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα και να δώσει ουσιαστική ώθηση στις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στη διεθνή αγορά» δήλωσε ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης υποδεχόμενος στο γραφείο του τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Κρήτης κ. Μανόλη Χνάρη, ο οποίος παρακολούθησε τις συναντήσεις της Πολωνικής επιχειρηματικής αποστολής στο Επιμελητήριο Ηρακλείου μαζί με τον Προϊστάμενο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βαρσοβία κ. Νίκο Χριστοδουλίδη.


πηγή: http://www.madeincreta.gr/
 

Αγρίνιο. Η συγγνωστή πλάνη, το πάρκο και η κατάστασή του

 
 
Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ΑγρίνιοCulture.gr
 
Να μετριάσει τις εντυπώσεις από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης της μελέτης του Πάρκου επιχείρησε ο πρώην δήμαρχος Παύλος Μοσχολιός στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου.

Ο Π. Μοσχολιός ανέγνωσε μέρος της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο το ανώτατο δικαστήριο δεν δέχεται την αιτιολόγηση περί κατεπείγουσων αναγκών από την πλευρά του δήμου σχετικά με τη διαδικασία ανάθεσης που ακολουθήθηκε. Ωστόσο το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δήμος δεν ενήργησε με πρόθεση να παραβεί το νόμο και χαρακτηρίζει ως συγγνωστή πλάνη ό,τι συνέβη. Ο Π. Μοσχολιός σχολίασε το σκεπτικό της απόφασης λέγοντας ότι «η συγγνωστή πλάνη προβλέπεται από το νομοθέτη για ένα ανθρωπάκο που δεν γνωρίζει κάποιο νόμο και όχι για ένα δήμο που έχει νομική υπηρεσία». Ο δήμαρχος Γ. Παπαναστασίου απαντώντας διευκρίνισε πως στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν είχε ακόμη κοινοποιηθεί στο δήμο και πως τότε είχε αναγνώσει μέρος της απόφασης του Εισαγγελέα Εφετών σε μήνυση που έγινε από πολίτη για το θέμα προς το δήμαρχο και τέθηκε στο αρχείο.
 
 
Το Ανώτατο Δικαστήριο «συγχωρεί» στο δήμο Αγρινίου ό,τι δεν τήρησε το νόμο με τη στενή ερμηνεία του, με το σκεπτικό ότι πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση στο πάρκο

Το ΑγρίνιοCulture.gr έχει στη διάθεσή του και παρουσιάζει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (παρατίθεται στη συνέχεια). Από το σκεπτικό της αξίζει να σημειωθεί κατ΄αρχάς πως το ανώτατο δικαστήριο δέχεται πως ο δήμος Αγρινίου δεν διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό του στερείται τεχνογνωσίας και εμπειρίας για την εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της. Από εκεί και πέρα πράγματι το δικαστήριο δεν δέχεται την διαδικασία -με τη στενή ερμηνεία της διάταξης- που ακολουθήθηκε, επειδή απορρίπτει το σκεπτικό του δήμου Αγρινίου περί απρόβλεπτων γεγονότων στην κατάσταση του πάρκου. Ωστόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι τα όργανα του δήμου Αγρινίου προσέφυγαν στη συγκεκριμένη διαδικασία χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης της νομοθεσίας και δέχεται ότι πεπλανημένως -συγγνωστή πλάνη- ενεργούσαν νόμιμα με γνώμονα την επίλυση των προβλημάτων και την εξάλειψη των κινδύνων από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το πάρκο. Στο σκεπτικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου για αυτή την κρίση αναγράφεται σαφώς πως βάρυναν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το πάρκο και χρήζουν αντιμετώπισης. Δηλαδή εν ολίγοις το Ανώτατο Δικαστήριο «συγχωρεί» στο δήμο Αγρινίου ό,τι δεν τήρησε το νόμο με τη στενή ερμηνεία του, με το σκεπτικό ότι πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση στο πάρκο. Πάντως σύμφωνα με την ισχύουσα έννομη τάξη, μπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να διαπίστωσε ότι η διαδικασία δεν ήταν απολύτως νόμιμως, ωστόσο με την απόφασή του την κατέστησε νόμιμη! Όλα αυτά βέβαια και το σκεπτικό της απόφασης μπορεί να τα κρίνει ο καθένας. Σε κάθε περίπτωση όμως η εξαγγελία του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης την άνοιξη του 2016 έγινε ίσως η μοναδική χρηματοδοτική ευκαιρία για το πάρκο. Και η προθεσμία για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει στις 31/3/2018. Το αν υπήρχε χρόνος για να ακολουθήσει ο δήμος Αγρινίου την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού με ό,τι αυτός συνεπάγεται, ας το κρίνει ο καθένας.

Για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δείτε στον σύνδεσμο http://www.agrinioculture.gr/2017/10/23/i-singnosti-plani-to-parko-ke-i-katastasi-tou/

Καρδίτσα. Επιδρομή λύκων μέσα στο αισθητικό δάσος του Μαυρομματίου

 
mavromati
 
Άσχημος ο απολογισμός για τον συγχωριανό μας Γ. Δ. μετά από επιδρομή λύκων μέσα στο αισθητικό δάσος του Μαυρομματίου όπου βοσκούσαν οι κατσίκες του. Οι λύκοι μετά από ομολογία του ίδιου τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής προς Σάββατο κατασπάραξαν 20 κατσίκες τις οποίες ανακάλυψε την επόμενη μέρα διάσπαρτες μέσα στο δάσος.
 
 
 

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Επίσκεψη μελέτης του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών στην Καλαμάτα


Επίσκεψη μελέτης του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών στην ΚαλαμάταΓια την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης

Πραγματοποιήθηκε Επίσκεψη Μελέτης του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Τμήμα Ανθοκομίας στην Καλαμάτα, στις 19-10-2017, στα πλαίσια των καθιερωμένων ΑΝΘΟ-Τεταρτών, που αυτήν την φορά ήταν Πέμπτη.
 
Οι δεκαπέντε ανθοπαραγωγοί έκαναν την προγραμματισμένη Επίσκεψη Μελέτης στην εναγώνια προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών να προσεγγίσει τις σύγχρονες εξελίξεις για τα δρεπτά άνθη και τις πρασινάδες που παράγουν οι Έλληνες Ανθοπαραγωγοί.
 
Στο 2,5 ωρών ταξίδι με το μικρό πούλμαν, που κάλυψαν οικονομικά οι ίδιοι οι ανθοπαραγωγοί, στο πρόσφατο δόγμα: «αδαπάνως για τον Συνεταιρισμό», έγιναν πολύ παραγωγικές συζητήσεις με τον πρόεδρο κ Αθανάσιο Κελμάγερ και τους συμμετέχοντες. Μοιάζει σαν να επιβεβαιώνετε ο ποιητής που έλεγε «σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος». Μοιάζει σαν το κοινό ταξίδι να επενεργεί θετικά για δημιουργικές σκέψεις.
 
Με την Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών στις 25 Οκτ 2017 (μέσα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ), να είναι πολύ κοντά και να έχει πολύ σημαντικά θέματα για την συνέχιση της ανοδικής πορείας του Συνεταιρισμού, το κοινό ταξίδι από την Αθήνα μέχρι την Καλαμάτα, έδωσε την ευκαιρία για σωστή προσέγγιση προβλημάτων και προβληματισμών, για το συνεργατισμό και για το μέλλον των δρεπτών ανθέων.
 
Οι Επισκέψεις Μελέτης (study visit) είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο εμπλουτισμού γνώσεων και ανταλλαγής εμπειριών, με κατάλληλη προετοιμασία και συγκεκριμένους στόχους, καθώς και διερεύνησης νέων δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα σε χώρους έλλειψης συστηματικής μεταφοράς γνώσεων, τομείς έλλειψης εκπαίδευσης και χώρους έλλειψης επαγγελματικής κατάρτισης.
 
Το εργαλείο «Επισκέψεις Μελέτης» καταντάει μονόδρομος όταν λείπει παντελώς η σύνδεση έρευνας και ανάπτυξης με τους παραγωγούς πραγματικού πλούτου, όπως συμβαίνει στην ανθοπαραγωγή. Δεν υπήρχε καμιά επαφή, ούτε καν αλληλογραφία των χώρων παραγωγής έρευνας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και των χώρων ανάπτυξης επίλυσης προβλημάτων (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ & άλλα ιδρύματα) με τους οργανωμένους αγρότες-ανθοπαραγωγούς.
 
Η νέα διοίκηση του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών μετά την πρώτη χρήση του 2016, ξεκίνησε συστηματική προσπάθεια προσέγγισης της έρευνας και των γεωργικών εφαρμογών, αλλά και προσπάθεια εξεύρεσης στοιχείων για τα δρεπτά άνθη και προσπάθεια αναδιοργάνωσης του 55 ετών Συνεταιρισμού στα Άνω Πατήσια με τους αγρότες ανθοπαραγωγούς.
 
Συζητώντας με τον κ Αθανάσιο Κελμάγερ (Πρόεδρο του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού Αθηνών) είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τις συστηματικές προσπάθειες αναδιοργάνωσης του Ανθοπαραγωγικού Συνεταιρισμού και προετοιμασίας του συνόλου των αγροτών ανθοπαραγωγών για μια νέα περίοδο.
 
Η Επίσκεψη Μελέτης της 19/10/2017, είχε προετοιμασθεί μετά από επίσκεψη του καθ Αναστάσιου Δάρα στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, μετά τις θερινές διακοπές και λίγο πριν την επίσκεψη του κ Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Ανθαγορά (30/8/2017). Τότε συζητήθηκε η δυνατότητα στενότερης διερευνητικής συνεργασίας, η οποία ξεκίνησε με επίσημο αίτημα του Συνεταιρισμού προς το ΤΕΙ Πελοποννήσου.
 
Το επόμενο βήμα ήταν η ΑΝΘΟ-Τετάρτη, 27/9/2017, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, όπου ο καθ Αν. Δάρας ενημέρωσε τα μέλη του Συνεταιρισμού για τις Μετασυλλεκτικές διαχειριστικές τεχνικές των δρεπτών ανθέων & πρασινάδων.
 
Στην Επίσκεψη Μελέτης, της 19/10/2017, σύντομες ενημερωτικές εισηγήσεις για τις εξελίξεις που έχουν σχέση με τα δρεπτά άνθη έκαναν οι:
 
- Καθ. Δάρας Αναστάσιος, καθ. Κοστρίβα Άννα και Δρ Κληρονόμου Δέσποινα για τις μετασυλλεκτικές φροντίδες των δρεπτών ανθέων & πρασινάδων
- Καθ. Κώτσιρας Αναστάσιος για την Θρέψη ανθοκομικών καλλιεργειών και τα υδροπονικά συστήματα
- Καθ. Σταθάς Γιώργος & Δρ Σκούρας Παναγιώτης για την Φυτοπροστασία ανθοκομικών
- Καθ. Πετρόπουλος Δημήτριος (νεοεκλεγείς Αντιπρύτανης) για τα Οικονομοτεχνικά γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες εμπλουτίστηκαν με πολλές ερωταποκρίσεις και αμοιβαία ροή πληροφοριών.
 
Η Επίσκεψη Μελέτης στο ΤΕΙ ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Εργαστήριο Μετασυλλεκτικής Διαχείρισης και Ποιότητας, στο Εντομοτροφείο για την φυτοπροστασία και στα Θερμοκήπια, όπου οι φοιτητές κάνουν τις έρευνές τους και τα project τους.
 
Η πολύ γόνιμη Επίσκεψη Μελέτης κατέγραψε και κάποιες καινούργιες προτάσεις όπως:
 
- Υποστήριξη των «Κύκλων ανθοδετικής» (μια μορφή Σεμιναρίων), όπου το μεγαλύτερο έξοδο είναι τα λουλούδια. Θα μπορούσε το ΤΕΙ Πελοποννήσου να υποστηριχθεί από τις ανθοπαραγωγές των μελών του Συνεταιρισμού και το ΤΕΙ να κάνει κάποιους «κύκλους» στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ στα μέλη του Συνεταιρισμού.
- Στην προετοιμαζόμενη «Ημέρα Ανθοπαραγωγού» την Τετάρτη, 22 Νοε 2017, στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΘΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, θα μπορούσε να έλθει και το ΤΕΙ Πελοποννήσου, με προτάσεις ανθοσυνθέσεων «Χριστούγεννα 2017»..
- Συνεργατική συμμετοχή στην προσεχή αγροτική έκθεση AGROTICA (Θεσσαλονίκη, 1-4/2/2018) με στόχο να προβληθεί η ελληνική παραγωγή δρεπτών ανθέων & πρασινάδων.
- Η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει διετείς σπουδές στα Πανεπιστήμια. Ίσως θα μπορούσε να προωθηθεί κάποιος στοιχειώδης τίτλος σπουδών για τους διαχειριστές δρεπτών ανθέων, ανθοπαραγωγοί-ανθοπώλες.
- Ο Συνεταιρισμός θα μπορούσε να τροφοδοτεί με πραγματικά προβλήματα-περιστατικά το ΤΕΙ, και το ΤΕΙ να τα μελετά και να δίνει τις καλύτερες προτάσεις του.
- Κάποιες διπλωματικές εργασίες φοιτητών θα μπορούσαν ίσως να καλύψουν ένα μέρος της πλήρους έλλειψης στοιχείων της αγοράς δεπτών ανθέων & πρασινάδων ή ακόμα και στοιχεία κόστους ανθοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων.
- Πάντα υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΤΕΙ, Τμήμα Ανθοκομίας, στον Αγροτικό Ανθοπαραγωγικό Συνεταιρισμό Αθηνών.
 
Μέχρι την Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του ΑΑΣΑ-ΚΑΑ, στις 10/1/2018, ο καθ Α. Δάρας μπορεί να μετέχει στην Ομάδα Εργασίας για την σύνθεση επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης του ΑΑΣΑ και στην Επιτροπή της Διεπαγγελματικής Δρεπτών Ανθέων.
 
Στην Επίσκεψη Μελέτης μετείχαν οι: Αθανάσιος Κελμάγερ, Κώστας Ηρειώτης, Σταύρος Κιτάντης, Δημήτριος Κελμάγερ, Γεώργιος Λέκκας, Γερασίδης Ευστάθιος, Ευάγγελος Βυζακόπουλος, Αντώνης Σούχλας, Ιωάννης Ξηνταρόπουλος, Ιωάννης Πανταζόπουλος, Δέσποινα Κοντοπόδη, Παναγιώτης Αποστολάκης Κώστας Μουγιός, Παύλος Παπαχρήστου & Δημήτρης Μιχαηλίδης.


πηγή: http://www.paseges.gr/

Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία: “Βγήκαν οι …σκελετοί από τα ντουλάπια – Ο Δήμος Βόλου θα παράγει SRF”

 
 
Έπεσαν πλέον οι μάσκες και οι σκελετοί βγήκαν από τα ντουλάπια”, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας, μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF (από σκουπίδια) για καύση από βιομηχανικές μονάδες της περιοχής.
 
Σχολιάζοντας την απόφαση, τα μέλη της Περιβαλλοντικής επισημαίνουν ότι:Ο Δήμος Βόλου ομολόγησε, ανερυθρίαστα πλέον, ότι θα παράγει SRF στο ΧΥΤΑ! Τί έλεγε όμως ο Δήμος Βόλου μετά από καταγγελία μας στις 28/9/2017 ότι θα παράγει SRF και θα το πουλάει στην ΑΓΕΤ; Μας κατήγγειλε ότι «σκορπίζουμε ασύστολη ψευδολογία και ασυναρτησίες» και ότι «η απόφαση θα ληφθεί και πάλι σε μεταγενέστερο χρόνο με βάση τη μελέτη που θα εκπονηθεί». Καλούσε δε τους πολίτες «να μας αντιμετωπίσουν με περιφρόνηση»! Επειδή όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, «πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις», ομολόγησε αυτό που τότε διέψευδε! Ότι θα παράγει SRF! Τώρα διαψεύδει ότι θα το πουλάει στην ΑΓΕΤ (την οποία έχει μηνύσει για την καύση σκουπιδιών!), για να το επιστρέφει στο Βόλο ως καρκίνο!. Εμείς όμως επιμένουμε ότι θα πουλάει SRF στην ΑΓΕΤ, με την οποία όμως «δεν συμφώνησε ακόμα»! Γιατί όμως να μη συμφωνήσει στο μέλλον; Εξάλλου σιγά-σιγά βγαίνουν οι σκελετοί… Η ίδια η ΑΓΕΤ στις 8/6/2017 παραδέχτηκε ότι «πιθανόν στο μέλλον να προμηθεύεται RDF/SRF από το Δήμο Βόλου, αν ο τελευταίος αρχίσει να το παράγει». Μήπως όμως είναι το πρώτο φιάσκο του Δήμου Βόλου που έχει σημαντικές επιδόσεις σε ψέματα; Θυμίζουμε ότι και παλιότερα, είχε δηλώσει ότι δημοτικά φωτιστικά σώματα που είχαν αποξηλωθεί από το Δήμο Βόλου έξω από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, τα είχαν κλέψει Ρομά. Αυτά όμως βρέθηκαν από εμάς πεταμένα στο ΧΥΤΑ, όχι βέβαια από τους Ρομά! Όλοι ξέρουν πια στην πόλη του Βόλου ότι η καύση πλαστικών και άλλων επικίνδυνων υλικών, από την ΑΓΕΤ, με τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις της, θα παράγει ιδιαίτερα καρκινογόνες ουσίες, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια και ο πτητικός υδράργυρος. Εύγε λοιπόν στη Δημοτική Αρχή Βόλου για τη φροντίδα της προς τους πολίτες του Βόλου. Ύστερα όταν λέμε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει σχέση με το περιβάλλον όσο «ο φάντης με το ρετσινόλαδο», έχουμε άδικο; Περιμένουμε πάλι από το Δήμο Βόλου μια «χαριτωμένη» απάντηση, όπως μας έχει συνηθίσει…”.


πηγή: https://volospelionmagnesia.blogspot.gr/
 

"Net Metering" και Ένωση Αγρινίου

 
 
Θωμάς Κουτσουπιάς: Σωστή κίνηση η ένταξη της αυτοπαραγωγής στα Σχέδια Βελτίωσης. Ως ο Συνεταιρισμός που ανοίξαμε το δρόμο για αγροτικές επενδύσεις στην ενέργεια, είμαστε έτοιμοι για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων
 
Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.
 
Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Με άλλα λόγια το Net Metering (Αυτοπαραγωγή) είναι η διοχέτευση της τοπικά παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στο Δίκτυο, ενώ η καταναλισκόμενη απορροφάται επίσης από το Δίκτυο.
 
Σημειώνουμε ότι οι ανάγκες σε ενέργεια είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα για την παραγωγή, αφού το ενεργειακό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αγγίζοντας μάλιστα στη φυτική παραγωγή το 60% του συνολικού κόστους. Με το πρόγραμμα net metering οι αγρότες μπορούν να μπουν σε αυτό που ονομάζουμε «συμψηφισμό ενέργειας», δηλαδή να μπορούν να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα και η ενέργεια που θα παράγουν να συμψηφίζεται με αυτήν της κατανάλωσης. Με απλά λόγια, να παράγουν οι ίδιοι την ενέργεια που χρειάζονται!
 
Με δεδομένο ότι το Νet Metering θα είναι στις επιλέξιμες δαπάνες των Σχεδίων Βελτίωσης, η προκήρυξη των οποίων αναμένεται εντός του Νοεμβρίου, η Ένωση Αγρινίου, ο Συνεταιρισμός που πρωτοστάτησε στο θέμα των αγροτικών φωτοβολταϊκών, ανοίγοντας το δρόμο για επενδύσεις εκατομμυρίων στην Αιτωλοακαρνανία, θα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή, με το οργανωμένο Τμήμα Φωτοβολταϊκών που ήδη διαθέτει, με την εμπειρία ετών και στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με την τεχνογνωσία και τη σημαντική διαδρομή που ήδη έχει καταγράψει και η οποία αναγνωρίζεται πανελλαδικά.
 
Εξυπακούεται, βέβαια, ότι η Ένωση Αγρινίου θα είναι στην πρώτη γραμμή, με το Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών και το καλά οργανωμένο Τμήμα Αγροτικών Μελετών, συνολικά σε ότι έχει να κάνει με τα Σχέδια Βελτίωσης.
 
Σε σχετική του δήλωση ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς επισημαίνει:
 
«Ως Συνεταιρισμός διαδραματίσαμε πρωταγωνιστικό ρόλο για να μπορέσουν οι αγρότες να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά, φέρνοντας ζεστό χρήμα στην Αιτωλοακαρνανία, την περίοδο μάλιστα της κρίσης. Τότε, πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν βρεθεί απέναντι και συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο, αγνοώντας ότι τα φωτοβολταϊκά αποδίδουν και οι αγρότες επενδυτές απολαμβάνουν τα οφέλη. Εμείς, πάντως επιμείναμε στην οδό των επενδύσεων και της ανάπτυξης. Και αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε, σε όλους τους τομείς, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο. Το net metering είναι ένα τέτοιο εργαλείο και θα κάνουμε, όπως πάντα, το καλύτερο δυνατό για τους αγρότες και την τοπική οικονομία».


πηγή: https://www.e-ea.gr/

35 χρόνια Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης!

 
 
Τα 35 χρόνια της γιορτάζει η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης και μαζί της όλοι όσοι εκτιμούν ότι η παλαιότερη εν ζωή ελληνική οικολογική οργάνωση, που αποτέλεσε πανελλαδικό πρότυπο, έχει προσφέρει σημαντικά στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής, των δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης.

Την Τετάρτη 1.11.2017, στις 7.30 μμ, στον κοινωνικό χώρο «Οικόπολις», θα γίνει μια επετειακή εκδήλωση, που θα εστιάσει στην πρώτη καθοριστική δεκαετία της Κίνησης. Ντοκουμέντα, βίντεο, φωτογραφίες, αφίσες, μαρτυρίες των πρωταγωνιστών θα συνθέσουν το παζλ των χρόνων εκείνων.

Η Οικολογική Κίνηση ξεκίνησε το 1982 και σφράγισε την κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης, με αγώνες, παρεμβάσεις και νίκες για το Σέιχ Σου, την οικοπεδοποίηση του Χορτιάτη, το κυκλοφοριακό, το ποδήλατο, τα δάση της Χαλκιδικής, τους βιομηχανικούς κινδύνους, τη ρύπανση, τους ελεύθερους χώρους, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας κ.α. αλλά και με μάχες για τα δικαιώματα των πολιτών, τη διαφορετικότητα, την ειρήνη, τη μη βίαιη δράση, την κοινωνική -αλληλέγγυα οικονομία, τη διαφάνεια, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό κ.α. Και έχει να επιδείξει μια σειρά από επιτυχίες, σε νομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Μέσα στα 35 αυτά χρόνια πραγματοποίησε εκατοντάδες δράσεις, εκδηλώσεις, επιμορφώσεις αλλά και δομές σε ζητήματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, έδωσε μάχες ενάντια στα συμφέροντα και τις προκαταλήψεις, για να σώσει ό,τι άξιζε να σωθεί αλλά και για να εμπνεύσει τους πολίτες σε αυτενέργεια.

Από το 2011 και μετά έχει δημιουργήσει το Greenwave Festival, τo καθιερωμένο οικολογικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, τον Κοινωνικό χώρο «Οικόπολις» (Πτολεμαίων 29Α) και το Κέντρο ημέρας για τους πρόσφυγες «Αλκυόνη» (Ορφανίδου 5).

Και συνεχίζει μέχρι σήμερα να καθοδηγείται από τις αρχές:
 
- Σκέψου συνολικά και παγκόσμια, δράσε τοπικά.
- Να σώσουμε λίγο από το αύριο που μας κλέβουν!
- Η οικολογία είναι πράξη, τρόπος ζωής.
- Φτιάχνουμε τους καιρούς μας, με έμπνευση και αυτοοργάνωση.
- Ένας άλλος κόσμος, οικολογικός και αλληλέγγυος, είναι εφικτός!πηγή: http://ecology-salonika.org/

Στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Anuga 2017» η Περιφέρεια Θεσσαλίας


Στο Εθνικό Περίπτερο της Χώρας με το μήνυμα «Invest in Taste» η Περιφέρεια Θεσσαλίας στήριξε τη συμμετοχή δέκα θεσσαλικών εξωστρεφών επιχειρήσεων με τη συνεργασία των Επιμελητηρίων Λάρισας και Τρικάλων στη μεγαλύτερη επαγγελματική Διεθνή Έκθεση Τροφίμων παγκοσμίως «Anuga 2017». Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στη Κολωνία της Γερμανίας από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017.

Με γνώμονα την ενίσχυση της εξωστρέφειας και στόχο τη μεγαλύτερη διείσδυση των Θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς δυναμικές αγορές του εξωτερικού, η συμμετοχή των εκθετών πέτυχε τη μεγάλη ανταπόκριση και τα θετικά σχόλια των επισκεπτών.

Τα περίπτερα των Θεσσαλικών επιμελητηρίων προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών, που είχαν τη δυνατότητα να γευτούν προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας (γαλακτοκομικά, κρεατικά, σαλάτες, κρασί, τσίπουρο, χαλβά, καφές, προϊόντα αρωματικών φυτών, όσπρια) και ανοσολογικά προϊόντα για την ασφάλεια των τροφίμων.

Το μήνυμα «Invest in Taste» που δηλώνει ότι επιλέγοντας κάποιος ελληνικά προϊόντα επενδύει στη γεύση, στη ποιότητα και στο «ευ ζείν» προσέλκυσε επισκέπτες από τη Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Ελβετία, ΗΠΑ, αραβικές χώρες και από ολόκληρο τον κόσμο γενικότερα, ενώ πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές συναντήσεις, εμπορικές συμφωνίες με ανεκτίμητες οικονομικές συναλλαγές.

Το ελληνικό περίπτερο τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο Σύμβουλος και η Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στο Ντίσελντορφ Πάρις Νίκολης & Μαρία Βασιλάκη αντίστοιχα, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Enterprise Greece Χρήστο Στάικο και Ηλία Αθανασίου αντίστοιχα και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους εκπροσώπους των εταιρειών.

Επίσης σ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, λειτουργούσε σε μία ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με την ονομασία GREECE GOURMET, χώρος γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση του αγροτο - διατροφικού τομέα της χώρας μας, ενός από τους πλέον δυναμικούς και υψηλής ανάπτυξης κλάδους της ελληνικής μεταποίησης.

Πλήθος επισκεπτών είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εδέσματα της ελληνικής κουζίνας, ενώ το Σάββατο 7 Οκτωβρίου διοργανώθηκε εκδήλωση με τη συμμετοχή των Ελλήνων Εκθετών. Επίσης, την επόμενη μέρα, ο Οργανισμός Enterprise Greece φιλοξένησε στον ίδιο χώρο Γερμανούς εισαγωγείς και διανομείς, προβάλλοντας εκλεκτής ποιότητας ελληνικά προϊόντα, με στόχο την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων και της ευρείας γκάμας των προϊόντων.πηγή: http://www.trikalanews.gr/
 

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Στο δίκτυο Natura ολόκληρος ο Αμβρακικός

 
amvrakikos skies
 
Την ανάγκη να στηριχτεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου στα περιβαλλοντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής, επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στο περιφερειακό αναπτυξιακό συνέδριο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Ο κ. Φάμελλος προανήγγειλε εντός του επόμενου μήνα την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα επεκτείνει τα όρια της περιοχής NATURA, έτσι ώστε να περιλαμβάνεται όλη η θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού Κόλπου, ενώ θα εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), ώστε να γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και διατύπωση προτάσεων μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης, για τη σύνταξη σχεδίου προεδρικού διατάγματος (ΠΔ) με ξεκάθαρες χρήσεις γης, επιτρεπόμενες και μη δραστηριότητες, καθώς και σύνταξη σχεδίου διαχείρισης που θα βασίζεται στην ΕΠΜ και το σχέδιο προεδρικού διατάγματος.

Για τις ιχθυοκαλλιέργειες στο Δέλτα του Καλαμά και σε λιμνοθάλασσες του νομού Θεσπρωτίας, όπως είναι το Ρηχό και η Βάτατσα, το ΥΠΕΝ μαζί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την τροπολογία (12/10/2017) που πέρασε σε νόμο του ΥΠΑΑΤ, διασφαλίστηκε η συνέχισή της δραστηριότητας και επιλύθηκαν θέματα εκτατικής ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία πλέον επιτρέπεται σε Καταφύγια 'Αγριας Ζωής (ΚΑΖ) σε λιμνοθάλασσες. Με τον τρόπο αυτό οι υπηρεσίες της Περιφέρειας μπορούν να προβούν σε συνέχιση των μισθώσεων ιχθυοτροφικής εκμετάλλευσης των λιμνοθαλασσών εντός καταφυγίων άγριας ζωής.

Σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο αν. υπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες για το 97% της έκτασης της ΠΕ Ιωαννίνων και το 3% της έκτασης της ΠΕ Πρέβεζας, ενώ υποβλήθηκαν 3181 αντιρρήσεις στην ΠΕ Ιωαννίνων και 43 στην ΠΕ Πρέβεζας, που θα εξεταστούν από τις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων. Κατά την επόμενη φάση ανάρτησης, η οποία θα ξεκινήσει 30 Οκτωβρίου 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, θα γίνει ανάρτηση ενός μικρού μέρους χαρτών για την ΠΕ Θεσπρωτίας (Ηγουμενίτσα). Οι υπόλοιποι χάρτες της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕ 'Αρτας, ΠΕ Θεσπρωτίας (εκτός του προκαποδιστριακού ΟΤΑ Ηγουμενίτσας), ΠΕ Πρέβεζας (εκτός προκαποδιστριακού ΟΤΑ Πρέβεζας) προκηρύχθηκαν πρόσφατα και αναμένεται να καταρτιστούν το επόμενο διάστημα, με τελικό στόχο την ανάρτησή τους στις αρχές του 2019.
 
 

Ξέμεινε από… βούτυρο η Γαλλία

 
 
Τα γαλλικά σούπερ μάρκετ δεν κατάφεραν να προμηθεύσουν με αρκετό βούτυρο τους πελάτες τους, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει επί του παρόντος έλλειψη, λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης του προϊόντος.
 
Το πλάνα από το Maisons-Alfort, στο Παρίσι, σε ένα τοπικό υποκατάστημα Carrefour και στο εμπορικό κέντρο «Creteil Soleil», δείχνουν την έκταση του ελλείμματος, το οποίο είχε επίσης ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών και πολλά άδεια ράφια.
 
Μια πελάτισσα που λέγεται Christine, είπε ότι βρίσκει την κατάσταση «παράξενη» και «αντιφατική», καθώς σημείωσε ότι οι αγρότες αναγκάζονται συχνά να πετάνε μεγάλες ποσότητες γάλακτος που παράγει το απόθεμά τους.

Λόγω αυτού του προβλήματος, κατά το παρελθόν έτος, οι τιμές του βουτύρου διπλασιάστηκαν φτάνοντας τα €6 (7,05 δολάρια ΗΠΑ) ανά κιλό.πηγή: https://olympia.gr/
 

Διευκρινίσεις για τις ενισχύσεις μονάδων ΑΠΕ στα «πράσινα νησιά»


Διευκρινίσεις για τις ενισχύσεις μονάδων ΑΠΕ στα «πράσινα νησιά»Διευκρινίσεις για το καθεστώς ενισχύσεων των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα "πράσινα νησιά", που θεσπίζονται με το νόμο για το Δομημένο Περιβάλλον, δίνουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.
 
Στην σχετική ενημέρωση αφού επισημαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη συγκέντρωσε περισσότερες από 250 θετικές ψήφους, τονίζεται ότι με τη ρύθμιση αυτή:
 
1. Καθορίζεται η αδειοδοτική διαδικασία και το πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης του έργου Πράσινο Νησί, που αφορά τον 'Αη Στράτη. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-20 και υλοποιείται από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

2. Γίνεται δυνατή η έναρξη λειτουργίας των ιδιαιτέρως ώριμων και κατασκευασμένων υβριδικών έργων της Τήλου και της Ικαρίας. Οι σταθμοί αυτοί περιλαμβάνουν μονάδες ΑΠΕ και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και συμβάλουν στην ενεργειακή αυτονομία των δύο νησιών, μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ και άρα μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Τα δύο αυτά έργα είχαν σημαντική ωριμότητα στις 31.12.2015 (ημερομηνία λήξης ισχύος του παλιού καθεστώτος ΑΠΕ), ώστε να τεκμηριώνεται ότι μπορούν να συνάψουν σύμβαση πώλησης με το παλιό καθεστώτος. Η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης προβλέπεται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2014-20 της ΕΕ και τα αρμόδια κοινοτικά όργανα δεν έχουν εκφράσει αντίθετη άποψη.

3. Με την τεχνική υποστήριξη του ΔΕΔΔΗΕ και αποκλειστικά μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργηθεί από τη ΡΑΕ (δηλαδή στη βάση του νόμου 4414/2016 και όχι με τον παλαιότερο 3468/2006) δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης δύο Ειδικών Πιλοτικών Έργων σε ισάριθμα νησιά, για τη διερεύνηση της δυνατότητας επίτευξης υψηλότερης διείσδυσης των ΑΠΕ. Το πλαίσιο λειτουργικής ενίσχυσης των έργων αυτών θα βασίζεται στο νέο καθεστώς ενισχύσεων, θα χορηγείται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια θα ακολουθεί η υπογραφή της σχετικής σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης. Δεδομένου ότι η ΡΑΕ έχει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία, είναι προφανές ότι αυτή δεν γίνεται να προχωρήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της.

"Είναι εξαιρετικά θετικό να υπάρχει τόσο ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για ένα ζήτημα που αφορά τα μικρότερα νησιά της χώρας και την στροφή προς καθαρές μορφές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, αρνητική εντύπωση προκαλούν δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν πλήρως την εικόνα, κάνοντας λόγο για φωτογραφική διάταξη, εξαιτίας της οποίας "…όλα τα υβριδικά έργα στο εξής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά θα αναπτυχθούν βάσει του νόμου του 2006 κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου που έχει εγκρίνει η ΕΕ και οι Θεσμοί". Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν ισχύει", καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου.
 

Θεσσαλονίκη. Μαθητές καθάρισαν από γκράφιτι σημεία της Νέας Παραλίας

 
 
Συνεχίζεται το πρόγραμμα εξωραϊστικών δράσεων στη Νέα Παραλία, ως μια κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Alpha Bank, του Κολλεγίου Ανατόλια και της ΧΑΝΘ.

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, σπουδαστές του Κολλεγίου Ανατόλια οργάνωσαν επιχείρηση καθαρισμού του αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ από τα συνθήματα, τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς που είχε υποστεί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πραγματοποιηθούν έξι ακόμη δράσεις μέσα στον Οκτώβριο, δύο μέσα στο Νοέμβριο και έξι κατά την προσεχή εαρινή περίοδο.

Οι ενέργειες αυτές έρχονται ως συνέχεια των 15 επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του περσινού σχολικού έτους από εργαζόμενους, εθελοντές μαθητές και σπουδαστές, με κεντρικό σύνθημα «Ξαναδίνοντας λάμψη στη Νέα Παραλία».
 
 

Γλυκοπατάτα, ένα φυτό ευλογημένο

 
 
 
Ήταν πριν πεντακόσια περίπου χρόνια, όταν, οι Ισπανοί κατακτητές, έφερναν μαζί τους ένα καινούργιο φυτό από τη Λατινική Αμερική, ως δώρο για τη βασίλισσα τους, μαζί με τα άλλα λάφυρα. Ήταν οι πρώτες γλυκοπατάτες, που ήρθαν μ’ αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη, όπως και τόσα άλλα είδη που συμπεριλαμβάνονται σήμερα στη διατροφή μας: την πατάτα, την πιπεριά, το καλαμπόκι, την ντομάτα, κ.λ.π..

Στην Ελλάδα ήρθε με τους Ενετούς κατακτητές, γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα αγαπητή στα Ιόνια νησιά και γενικά στις Ενετικές κτήσεις.

Οι αρχαίοι Ατζέκοι την είχαν ως το σημαντικότερο στοιχείο της διατροφής τους. Στη Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Ασία, φτιάχνουν μέχρι σήμερα από τις γλυκοπατάτες ψωμί, αλκοολούχο ποτό, αλλά και χρώμα για να βάφουν κόκκινες τις φυτικές υφαντικές ίνες.

Η γλυκοπατάτα δεν έχει καμιά σχέση με την πατάτα. Είναι εντελώς διαφορετικό φυτό, δεν είναι υπόγειος βλαστός αλλά βολβός.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, πώς, ένα τόσο λιτοδίαιτο φυτό, δίνει τόσες βιταμίνες κι ιχνοστοιχεία στον άνθρωπο. Ουσιαστικά δεν θέλει παρά ελάχιστη περιποίηση από τον κηπουρό. Αγαπά τα φτωχά εδάφη, αλλά γίνεται σε οποιοδήποτε έδαφος. Ζητάει λίγο νεράκι, το καλοκαίρι και δε φοβάται εχθρούς. Δεν αρρωσταίνει, δεν χορταριάζει εύκολα, δε χρειάζεται βοτάνισμα. Το μόνο πράγμα που φοβάται είναι το κρύο, οι παγωνιές. Αν προστατευτεί από το κρύο, θα δώσει πλούσιο καρπό, που διατηρείται στην αποθήκη όλο το χρόνο.
 
Η θρεπτική της αξία την κατατάσσει σ’ ένα από τα πιο πολύτιμα τρόφιμα. Περιέχει βιταμίνη Α, βιταμίνη C, Β καροτένιο, βιταμίνη Β6. Αποτελείται από εύπεπτους υδατάνθρακες και είναι πλούσια σε σίδηρο, ασβέστιο και πολλά άλλα ιχνοστοιχεία. Έχει αντικαρκινική και αντιοξειδωτική δράση. Σταθεροποιεί το γλυκαιμικό δείκτη προσφέροντας ανεκτίμητη βοήθεια στους διαβητικούς. Καθώς το σχήμα της μοιάζει με το πάγκρεας, θεωρείται ότι ενισχύει τη λειτουργία του. Τέλος, είναι ευεργετική για τη λειτουργία του εντέρου και δεν παχαίνει. Μια μεγάλη γλυκοπατάτα έχει μόνο 140 θερμίδες!
 
 
Η γεύση και η υφή της θυμίζουν έντονα κάστανο. Τρώγεται βραστή ή ψητή στο φούρνο, ακόμα καλύτερα στο τζάκι. Μαγειρεύεται σε σάλτσες, σε σούπες, συνοδεύει κρεατικά και ψάρια. Τρώγεται σαν πρωινό, σαν ελαφρύ βραδινό, σαν επιδόρπιο, σαν σνακ.
 
Η γλυκοπατάτα είναι ποώδες, πολυετές φυτό και ανήκει στο γένος Ιπόμοια (Ipomoea) και στην οικογένεια των Περιπλοκοειδών. Η καταγωγή του είναι από τη Νότια Αμερική και καλλιεργείται για τις πλούσιες σε άμυλο και σάκχαρα ρίζες του. Στην Ευρώπη φαίνεται ότι έφτασε μετά από την εξερεύνηση της Αμερικής από το Κολόμβο.

Είναι λάθος να συνδέεται η γλυκοπατάτα με την κοινή πατάτα γιατί δεν έχει καμία σχέση.

Οι βλαστοί της γλυκοπατάτας είναι μακριοί, έρποντες ή αναρριχώμενοι και φέρουν μεγάλα φύλλα, μακριά, συνήθως σχήματος καρδιάς με χρώμα βαθύ πράσινο.
 
Η ρίζα που είναι το φαγώσιμο τμήμα του φυτού έχει χρώμα καφέ, κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο εξωτερικά και κίτρινου, λευκού, πορτοκαλί και ορισμένες φορές κόκκινου εσωτερικά. Το σχήμα της είναι ατρακτοειδές έως μακρύ ή κονδυλώδες. Οι ποικιλίες που έχουν πορτοκαλί σάρκα είναι πλούσιες σε καροτένιο εκτός βέβαια από όλες τις ποικιλίες που είναι πλούσιες σε άμυλο.
 
Η γλυκοπατάτα πολλαπλασιάζεται με βλαστούς ή μοσχεύματα καθώς ενώ βγάζει άνθη δεν σχηματίζει καρπούς και σπόρια, προτιμά δε τα ελαφριά αμμοπηλώδη εδάφη. Για να υπάρχουν καλές αποδόσεις χρειάζεται θερμός καιρός για περίπου 5 μήνες. Οι γλυκοπατάτες τρώγονται βραστές ή ψητές σκέτες, αλλά και σε γαρνιτούρες, σαν ορεκτικό, σαν επιδόρπιο με προσθήκη ζάχαρης άχνης, σε γέμισμα διαφόρων πιτών κ.λ.π. Χρησιμοποιούνται επίσης και για την παραγωγή αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.
 
Σήμερα καλλιεργείται σε μεγάλη κλίμακα στην Αμερική, Αφρική και στα νησιά του Ειρηνικού. Η Κίνα έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή γλυκοπατάτας στον κόσμο. Ακολουθούν η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Ουγκάντα και η Νότια Αφρική.
Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε μικρή έκταση στα νησιά και την Πελοπόννησο.
 
 
Θρεπτική αξία της γλυκοπατάτας
 
Συστατικα στα 100 g
Υδατάνθρακες – 20,1 gm
Ζάχαρα – 4.2 gm
Φυτικές ίνες – 3.0 gm
Fat – 0.1 gm
Πρωτεΐνες – 1.6 gm
Βιταμίνη Α – 709 μg
β-καροτένιο – 8509 μg
Θειαμίνης (Βιταμίνη Β1) – 0,1 mg
Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2) – 0,1 mg
Νιασίνη (βιταμίνη Β3) – 0,61 mg
Παντοθενικό οξέος (βιταμίνη Β5) – 0,8 mg
Βιταμίνη B6 – 0,2 mg
Φολικά (βιταμίνη Β9) – 11 μg
Βιταμίνη Ε – 2,4 mg
Ασβέστιο – 30.0 mg
Σίδηρος – 0,6 mg
Μαγνήσιο – mg 25,0
Φωσφόρος – mg 47,0
Κάλιο – 337 mg
Zinc – 0,3 mg
Θερμίδες – 90 kcal (360 kJ)
 
 
Υγεία & Οφέλη από τις Γλυκοπατάτες

 Είναι πλούσια σε διατροφικές ίνες, η γλυκοπατάτα μειώνει τον κίνδυνο της δυσκοιλιότητας και καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού.
Οι Γλυκοπατάτες έχουν αποδειχθεί χρήσιμες, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, διαβήτη και παχυσαρκίας.
Το Γλυκό γεώμηλο είναι ένα καλό σνακ για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος. Αυτό προκαλεί μια αίσθηση πληρότητας σύντομα και συνεπώς, συμβάλλει στον ελεγχο της πρόσληψης τροφής.
Η κατανάλωση γλυκοπατάτας μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή εγκεφαλικού επεισοδίου, με τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της χοληστερόλης και την πρόληψη θρομβώσεων.
Η παρουσία του β-καροτένιου στη γλυκοπατάτα βοηθά τον οργανισμό στη καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών και, συνεπώς, αποτρέπει τον καρκίνο.
Οι γλυκοπατάτες έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, και μπορούν να καταναλωθούν από άτομα που υποφέρουν από διαβήτη.
Η μεγάλη ποσότητα καλίου στη γλυκοπατάτα βοηθά τον οργανισμό για τη διατήρηση της ισορροπίας υγρών και ηλεκτρολυτών.
Οι Γλυκοπατάτες έχει αποδειχθεί ότι είναι ευεργετικές για τον καθαρισμό του αίματος, καθώς και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Εξαιτίας της παρουσίας σιδήρου και ασβεστίου, γλυκοπατάτες βοηθούν στη καλή κυκλοφορία του αίματος, καθώς και τη βελτίωση της οστικής πυκνότητας.
Η τακτική κατανάλωση γλυκοπατάτας είναι καλή για το έλκος στομάχου και για τις φλεγμονές του παχέος εντέρου.
Η γλυκοπατάτα είναι πλούσια σε βιταμίνες και ανόργανα άλατα, και κάνει καλό για τους ανθρώπους που κάνουν βαριά μυϊκή εργασία.