Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Στην προστασία των ζώων στοχεύει η νέα νομοθεσία

 
 Αλλάζουν όλα στο θέμα των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς βάζει τάξη ο νόμος 4039 ΦΕΚ 15/02.02.2012, που επιχειρεί να προστατεύσει τα ζώα από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίησή τους με κερδοσκοπικό σκοπό.


Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, ο κάτοχος ζώου συντροφιάς υποχρεούται:• Να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται κάθε έτος από τους κτηνιάτρους κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό του.

• Να δηλώνει μέσα σε πέντε μέρες την απώλεια του ζώου του.

• Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την κτηνιατρική εξέτασή του.

• Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό.

• Να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή και να το παραδίδει σε αυτόν.

• Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας.

• Να μεριμνά για τη στείρωσή του εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.

Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ.


Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου:

• Μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό.

• Οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και να εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου:

• Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτό, έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του.

• Τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.-Απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής τους σήμανσης.
-Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση.
-Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς.

Πληροφορίες επί του θέματος δίδονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr, για τη ενημέρωση όλων των άρθρων του σχετικού νόμου.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου