Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Με αργούς ρυθμούς μεταβάλεται η κατανάλωση τυποποιημένων προϊόντων

 
  
 
 
 
Χαμηλούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής (από στασιμότητα έως ±3%) προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει η συνολική εγχώρια κατανάλωση τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών (σε ποσότητα) τη διετία 2012-2013, σύμφωνα με μελέτη της Icap Group. Μικρή άνοδο εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν οι συνολικές εξαγωγές (7%-8% την ίδια περίοδο).Στον κλάδο της τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογες εγκαταστάσεις (διαλογής-τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων). Αρκετές επιχειρήσεις έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.Την περίοδο 2004-2011 η εγχώρια παραγωγή τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3%. Τα φρούτα κάλυψαν, κατά μέσο όρο, το 61% της συνολικής παραγωγής και τα λαχανικά το υπόλοιπο 39%, την ίδια χρονική περίοδο.

Ο όγκος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τυποποιημένων νωπών οπωροκηπευτικών παρουσίασε ετήσιες αυξομειώσεις την περίοδο 2004-2011. Οι εισαγωγές κάλυψαν το 20%-23% της συνολικής ζήτησης την τελευταία τριετία. Την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές απέσπασαν μερίδιο 34%-45% επί του όγκου παραγωγής, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

Στο τομέα της διακίνησης προϊόντων εκτιμάται ότι οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις (εκτός των κεντρικών αγορών) κατέχουν μερίδιο 35%-40%, επί των συνολικά διακινούμενων προϊόντων. Ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ (25%-30%), οι κεντρικές αγορές (16%-20%) και οι λαϊκές αγορές (περίπου 17%).

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε εκτενής χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει 20 επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκαν ομαδοποιημένοι ισολογισμοί βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εξήντα πέντε επιχειρήσεων του κλάδου, για τη διετία 2009-2010.

 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν τα εξής:

• Οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2% το 2010/09, ενώ με εντονότερο ρυθμό αυξήθηκαν τα μικτά κέρδη (25,3%). Παρά την άνοδο αυτή, τα υψηλά λειτουργικά έξοδα είχαν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικού συνολικού λειτουργικού αποτελέσματος και τα δύο εξεταζόμενα έτη (βελτιωμένο, ωστόσο, το 2010 σε σχέση με το 2009).
• Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο τη διετία 2009-2010 (μείωση ζημιών 21,6% το 2010/2009). Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν αύξηση 12,34% την ίδια περίοδο.
πηγή: express.gr
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου