Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, κλπ

Θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της υπαίθρου την Παρασκευή στις 27 Απριλίου 2012 και ώρα 10.00΄π.μ. με τηλεδιάσκεψη στα Καταστήματα της Περιφέρειας (Πλατεία Τσιροπινά ) στη Σύρο και (Πλατεία Ελευθερίας 1) στη Ρόδο, με θέματα:


ΘΕΜΑ 1ο «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Προστασία & ανάπλαση της ακτής έμπροσθεν της Ξεν. Μονάδας OCCIDENTAL A.E.» του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου (θέμα εξ΄ αναβολής)
ΘΕΜΑ 2ο «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων(ΧΥΤΑ) Νότιας Ρόδου.»
ΘΕΜΑ 3ο «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Μελέτη ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Πάτμου, Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου»
ΘΕΜΑ 4ο «Γνωμοδότηση επί του σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων της Εκμετάλλευσης λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (μπετονίτη), από την Εταιρεία «S& B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε» που βρίσκεται στη θέση «ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ –ΤΣΑΝΤΙΛΗ» του Δήμου Μήλου, νήσου Μήλου, Νομού Κυκλάδων.
ΘΕΜΑ5ο «Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα 350 κλινών και συνοδά έργα στη θέση «Βρόσκοπος» της νήσου Κέας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου