Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας

 
 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας


Σύμφωνα με τη με αριθμό 3758/42448/5-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή προγράμματος γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2012» προβλέπεται η αποστολή των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση των βαμβακοπαραγωγών και λοιπών ενδιαφερόμενων του Δήμου, εφόσον το επιθυμούν.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι βαμβακοπαραγωγοί, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται για την βαμβακοκαλλιέργεια, και διαθέτουν οι ίδιοι ή κοντινά τους πρόσωπα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) να το δηλώσουν στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Δράμας (κ. Λαλές Ευστράτιος, τηλ. 2521350679 , email : elales@dimosdramas.gr ) προκειμένου να λαμβάνουν τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για το βαμβάκι που πρόκειται να εκδοθούν για το έτος 2012 και θα αφορούν τις φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο βαμβάκι.


Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων θα αποστέλλονται, επίσης, στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας και στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.πηγή: http://godrama.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου