Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Σέρρες: μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 90.000 τόνωνΗ ένωση εταιρειών ΕΠΤΑ ΑΕ & PLANET AE ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ) για την προώθηση του έργου: «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ως αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των υποδομών «Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών».
Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα έχει συνολική ετήσια δυναμικότητα περίπου 90.000 τόνων, ενώ το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί και από δημόσια δαπάνη. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης του Συμβούλου προς την ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:
* Συγκριτική ΤεχνικοΟικονομικής Αξιολόγησης Εναλλακτικών Τεχολογικών Λύσεων
* Υποβολή Πρότασης Υπαγωγής του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
* Υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) και έγκριση της με την από 06.03.2012 απόφαση της ΔΕΣΔΙΤ.
* Σύνταξη Τευχών Προκήρυξης Α Φάσης Διαγωνισμού (Προεπιλογή και Ανταγωνιστικός Διάλογος)

Θα ακολουθήσουν οι υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διαδικασία προεπιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής, κατά την περίοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου με τους υποψηφίους αναδόχους, καθώς και κατά τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής και αποτελεσμάτων λειτουργίας του έργου παραχώρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας δημοπράτησης του νόμου περί ΣΔΙΤ.
Η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ με το συγκεκριμένο έργο προχωράει δυναμικά στην επίλυση του προβλήματος διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Σερρών, δημιουργώντας νέες προοπτικές για επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου