Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

«ΚΙΒΩΤΟΣ» προς (Υπερ-)Αστικό ΚΤΕΛ Λέσβου: ΠΟΤΕ τα ζώα στον χώρο των αποσκευών!


zoo-se-klouvi


Ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις αρκετών κατοίκων του νησιού μας, η "ΚΙΒΩΤΟΣ" ενημέρωσε την περασμένη εβδομάδα τις Διευθύνσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λέσβου και του Αστικού ΚΤΕΛ Μυτιλήνης για το τι προβλέπει ο νόμος για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων. Πολύ απλά: ΠΟΤΕ ΔΕ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ.
 
 
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής:
 
Φιλοζωϊκό Σωματείο «ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης»
(Αρ. Σύστασης: 65/2008)
Αλυφαντά Λέσβου
email: kivotosmitilini@gmail.com
 Μυτιλήνη, 20 Σεπτεμβρίου 2013
 
 
ΠΡΟΣ:
  1. 1.     ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΕΣΒΟΥ
  2. 2.     ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 
ΘΕΜΑ: Μεταφορά κατοικίδιων ζώων με Αστικό/Υπεραστικό ΚΤΕΛ
 
Αξιότιμοι Κύριοι,
 
1. Μετά από αναφορές πολιτών προς το σωματείο μας, ενημερωθήκαμε ότι σε κάποια δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Λέσβου έχουν σημειωθεί περιστατικά όπου οι οδηγοί των λεωφορείων απαίτησαν τη μεταφορά ζώων συντροφιάς/κατοικίδιων ζώων στο χώρο των αποσκευών.
2. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της Εγκυκλίου ΑΔΑ: 4Α861-ΒΩΟ του Υπουργείου Μεταφορών «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τις µετακινήσεις ζώων συντροφιάς µε τη χρήση λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε.» ισχύουν τα κάτωθι (παράγραφος 2)
 
«Α. Λεωφορεία Αστικών ΚΤΕΛ:
Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως µεγέθους καθώς και τα µικρά κατοικίδια ζώα µεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού µεταφοράς µε µέγιστες διαστάσεις 50Χ40Χ70 εκατοστά, κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα στους συγκοινωνιακούς φορείς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο κατά τη διάρκεια της µεταφοράς.
 
Β. Λεωφορεία Υπεραστικών ΚΤΕΛ:
Στα λεωφορεία που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες λόγω του µικρότερου διαθέσιµου χώρου, περιορίζονται οι µέγιστες διαστάσεις του ειδικού καλαθιού µεταφοράς. Έτσι, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως µεγέθους και τα µικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως επτά (7) κιλών, που µεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού µεταφοράς διαστάσεων 50Χ40X35 εκατοστά είναι επιτρεπτό να µεταφέρονται µε τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνταιυποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών. Τα ζώα αυτά θα τοποθετούνται είτε στο διάδροµο είτε στα κλιµακοστάσια των λεωφορείων, πλησίον σε κάθε περίπτωση του ιδιοκτήτη τους. Τα ζώα συνοδείας αναπήρων, όπως προαναφέρθηκε, δεν τοποθετούνται σε καλάθι αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίµωτρο κατά τη διάρκεια της µεταφοράς».
 
καθώς και ότι (παράγραφος 3)
 
«Τα προαναφερόµενα αφορούν, αδιακρίτως, και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας των ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα λεωφορεία ιδιοκτησίας µετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν τις αστικές & υπεραστικές συγκοινωνίες. Σε καµία περίπτωση η µεταφορά των µικρών κατοικίδιων ή κατά µείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή / και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών».
 
3. Επιπλέον, βάσει του Νόμου 4039/2012 (Άρθρο 10 §2):
«Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους. Οι σκύλοι βοήθειας εφόσον φέρουν λουρί και φίμωτρο μπορούν να μεταφέρονται χωρίς κλουβί μεταφοράς και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.».
4. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Π.Δ. 170/2003 (ΦΕΚ 140/Α/9-6-2003) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων του Ν. 2963/2001», για τους παραβάτες της σχετικής νομοθεσίας προβλέπονται οι εξής κυρώσεις
 
Άρθρο 2 – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
§4. – Από 800 έως 1500, για παραβάσεις του άρθρου 15, ήτοι:
η) Άρνηση μεταφοράς ζώων συνοδείας αναπήρου ή μικρών κατοικίδιων (ζώων) που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα.
§5. – Στους υπότροπους για την ίδια παράβασή, επιβάλλεται ως πρόστιμο το ποσό των:
α) 1500 – 1.800 €, για τη πρώτη φορά,
β) 1810 – 2.000 €, για τη δεύτερη φορά,
γ) 2010 -2.934€, για την τρίτη φορά,
δ) Για κάθε επί πλέον φορά 2.934 €.
 
5. Προκειμένου, λοιπόν, να αποφευχθούν στο μέλλον παρανοήσεις οι οποίες δύνανται να έχουν δυσάρεστες νομικές και διοικητικές συνέπειες και θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία των εταιριών σας σε θέματα ευζωίας των κατοικιδίων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και συγκεκριμένα:
5α. Να ενημερώσετε τους οδηγούς του Υπεραστικού/ Αστικού ΚΤΕΛ για την ισχύουσα νομοθεσία.
5β. Να αναρτήσετε ανακοίνωση στους σταθμούς της εταιρίας σας στην οποία να αναφέρεται ότι «Τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως µεγέθους και τα µικρά κατοικίδια ζώα, βάρους έως επτά (7) κιλών, που µεταφέρονται εντός ειδικού καλαθιού µεταφοράς διαστάσεων 50Χ40X35/70 εκατοστά επιτρέπεται να µεταφέρονται µε τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ & ΚΤΕΛ Α.Ε. που εξυπηρετούν αστικές/υπεραστικές συγκοινωνίες και τοποθετούνταιυποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατώνΣε καµία περίπτωση η µεταφορά των µικρών κατοικίδιων ή κατά µείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν αναπήρους δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή / και του ιδιοκτήτη του λεωφορείου ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών».
6. Αναμένοντας την απάντησή σας στο αίτημά μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

 
Με εκτίμηση,
 
Τέρπανδρος Παπαθεοδώρου
Πρόεδρος, ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου