Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Σε τελικό στάδιο οι εργασίες εκτροπής του Αχελώου
Στο τελικό στάδιο έγκρισης βρίσκεται το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Καλαφάτη που απάντησε σε αναφορά του βουλευτή Τρικάλων της Ν.Δ Ηλία Βλαχογιάννη.
Η έγκριση αποτελεί προαπαιτούμενο για την συνέχιση των εργασιών μεταφοράς νερού του Άνω Ρου του Αχελώου προς τον Θεσσαλικό κάμπο.
 
Στην απάντηση ο κ. Καλαφάτης, αναφέρει μεταξύ άλλων πως «Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας, το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ  κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο έγκρισής του, αφού ενσωματώθηκαν όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που προήλθαν από τη μακρά διαβούλευση στην οποία ετέθη το Προσχέδιο Διαχείρισης καθώς και από τη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου (ΣΜΠΕ).
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της ΣΜΠΕ προβλέπεται η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων εντός του τρέχοντος μηνός.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου, θα πρέπει μετά την έγκρισή του να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από το Σχέδιο Διαχείρισης Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει βασικά και συμπληρωματικά μέτρα.
 
Βασικά μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα βασικά μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων.
 
Επιπλέον η Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβλέπει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τις Περιφερειακές Ενότητες εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας της και αφορούν την εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αρμοδιότητάς τους».
 
 
πηγή: http://www.karditsanews.gr
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου