Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Ανταποδοτική Ανακύκλωση - Αυτό πρέπει να το δούμε


 
 
Η μεγάλη επιτυχία της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στηρίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν υψηλή συμμετοχή των πολιτών. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία, σύμφωνα με την οποία, όταν ένα σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βασίζεται μόνο στην εθελοντική συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης και στην περιβαλλοντική συνείδηση αυτών, οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης που μπορούν να επιτευχθούν έχουν ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, όσο και εάν επεκταθεί ένα σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών.

 
Ως συμπέρασμα, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα συμμετοχής στη διαδικασία της ανακύκλωσης, είναι η παροχή κινήτρων για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες. Έτσι, οι δημότες – καταναλωτές ανταμείβονται άμεσα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες τους όσο και τις ευαισθησίες τους. Παράλληλα, μέσω της παροχής κινήτρων για την επιστροφή των μετά τη χρήση συσκευασιών, οι καταναλωτές κατανοούν πολύ εύκολα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ότι οι άδειες συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια, αλλά υλικά που έχουν αξία. Για το λόγο αυτό, οι δημότες δεν απορρίπτουν τις συσκευασίες στα σκουπίδια, αλλά τις προωθούν για ανακύκλωση.

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στηρίζει τη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζει, στη χρήση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, όπου με την αξιοποίηση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, πραγματοποιούνται αυτόματα οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των συσκευασιών, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταναλωτές ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία. Το κίνητρο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα είτε να δωρηθεί υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών.

Σημειώνεται, ότι σε κάθε Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης πραγματοποιούνται αυτόματα όλες οι αναγκαίες εργασίας συλλογής, διαλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των υλικών συσκευασίας. Ειδικότερα, με αξιοποίηση των τεχνικών δυνατοτήτων του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, πραγματοποιούνται αυτόματα -μεταξύ άλλων- οι ακόλουθες εργασίες:

Παραλαβή των άδειων συσκευασιών, σε ειδική χοάνη υποδοχής και με υψηλή ταχύτητα παραλαβής (έως 40 συσκευασίες ανά λεπτό).
Αναγνώριση και διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό, όπου με χρήση ειδικών αισθητήρων αναγνωρίζονται και διαχωρίζονται οι συσκευασίες.
Αναγνώριση της συγκεκριμένης συσκευασίας, με χρήση barcode scanner.
Συμπίεση ή τεμαχισμός της συσκευασίας, με ειδικά μηχανικά μέσα, επιτυγχάνοντας μείωση όγκου έως 90%.
Συλλογή των επιστρεφόμενων συσκευασιών σε ειδικό ενσωματωμένο κλειστό αποθηκευτικό χώρο.
Αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων και δεδομένων (όπως αριθμός και είδος συσκευασιών ανά υλικό, ποσό παρεχόμενου ανταποδοτικού κινήτρου ανά υλικό, ποσό δωρεάς υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικού σκοπού ανά υλικό, αριθμός καταναλωτών που ανακύκλωσαν, αριθμός καταναλωτών που επέλεξαν την παραλαβή του ανταποδοτικού κινήτρου, αριθμός καταναλωτών που επέλεξαν τη δωρεά του ανταποδοτικού κινήτρου κ.α.), με αξιοποίηση του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του εκτυπωτή και του modem.
Αυτόματη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή των αποδείξεων του ανταποδοτικού αντιτίμου, μέσω αξιοποίησης του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή.
Αυτόματη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή κουπονιών με διάφορες προσφορές, όπως κουπόνια διαγωνισμών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια δωρεάν προϊόντων κ.α., μέσω αξιοποίησης του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή.
Αυτόματη δωρεά της αξίας του χρηματικού αντιτίμου υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού, μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου (που στηρίζεται σε ειδικό λογισμικό και εξαρτήματα που τοποθετούνται στον εξοπλισμό).
Καθοδήγηση και ενημέρωση του καταναλωτή για τη διαδικασία της λειτουργίας του εξοπλισμού για την επιστροφή των συσκευασιών, με τη βοήθεια των σχετικών αλληλεπιδρόμενων μηνυμάτων που εμφανίζονται στην ειδική οθόνη του κάθε μηχανήματος.
On line διασύνδεση των αυτόματων μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών με κεντρικό server με χρήση ασύρματου δικτύου επικοινωνιών.


Ανταποδοτικό Κίνητρο

Για τις επιστρεφόμενες γυάλινες, πλαστικές και μεταλλικές (αλουμινένιες ή λευκοσιδηρές) συσκευασίες, που επιστρέφονται για ανακύκλωση στα αυτόματα μηχανήματα του κάθε Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης προσφέρεται ανταποδοτικό κίνητρο στους ανακυκλωτές.


Ο καταναλωτής όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακύκλωσης:

Είτε πατά το κουμπί πράσινου χρώματος επί του κάθε μηχανήματος, οπότε αυτόματα παραλαμβάνει μία απόδειξη με το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, την οποία τη χρησιμοποιεί για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα
Είτε πατά το κουμπί κίτρινου χρώματος επί του κάθε μηχανήματος, οπότε αυτόματα παραλαμβάνει ένα κουπόνι με το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, που το έχει δωρίσει αυτόματα υπέρ κάποιου επιλεγμένου κοινωνικού σκοπού.

Παράλληλα, στους καταναλωτές δύνανται να δίνονται και άλλες προσφορές, όπως κουπόνια διαγωνισμών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια δωρεάν προϊόντων κ.α.

 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου