Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

Η «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας» για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΑΓΕΤ

 

Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας«Ξεκαθαρίζει» τη θέση της, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ενόψει της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΑΓΕΤ, η περιφερειακή παράταξη «Θεσσαλία της Αλληλεγγύης και της Οικολογίας», δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο επικεφαλής της, Κώστας Πουλάκης, θα καταψηφίσει την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:
 
«Ως γνωστόν, το θέμα της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ, λόγω της εγκατάστασής της μέσα στον ιστό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Βόλου και πάνω στην παραλία, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, αφού ακόμα και μέτριας έντασης παραβάσεις, επιβαρύνσεις και οχλήσεις, μπορεί να έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των Βολιωτών, αλλά και των επισκεπτών της περιοχής.
Με αυτό, λοιπόν, ως δεδομένο, θέλουμε κατ’ αρχήν να στηλιτεύσουμε το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καθόλου διαβούλευση για το θέμα, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η απόπειρα χρήσης των ίδιων περίπου καυσίμων υλών, από την ίδια εταιρία, επιχειρήθηκε και στα εργοστάσια της Χαλκίδας και του Αλιβερίου, συνάντησε όμως τις αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση εδώ και 7 χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν, ένα τόσο κρίσιμο θέμα, να συζητιέται σχεδόν «εν κρυπτώ».
 
Σε σχέση δε με τις προτεινόμενες αλλαγές στη λειτουργία της ΑΓΕΤ, θέλουμε να τονίσουμε τα εξής:
 
Πρώτον, ως προς την προσθήκη της δυνατότητας μεταφοράς ΠΕΤ ΚΟΚ στην ήδη υφιστάμενη άδεια της λιμενικής εγκατάστασης της εταιρίας, δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε: Τι σκοπιμότητα εξυπηρετεί η προσθήκη αυτή; Αφού η ΑΓΕΤ έχει λάβει άδεια καύσης ΠΕΤ ΚΟΚ από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ ήδη το 1995 και αφού υποτίθεται ότι πλέον η εταιρία στοχεύει στη χρήση εναλλακτικών προς τα πετρελαιοειδή καυσίμων, γιατί ζητείται σήμερα η αλλαγή της χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων και η προσθήκη της μεταφοράς ΠΕΤ ΚΟΚ; Ποιοι είναι οι άρρητοι σκοποί;

Μήπως ισχύουν οι φήμες που θέλουν τη μητρική εταιρία, Lafarge, να προσανατολίζεται σε μία αλλαγή της χρήσης των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ και στη σταδιακή μετατροπή της σε διαμετακομιστικό κέντρο ΠΕΤ ΚΟΚ;
Και περαιτέρω, με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα υλικό επικίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία, για τη χρήση του οποίου το ίδιο το ΤΕΕ έχει εκφράσει επίσημα τις ανησυχίες του, αφού χαρακτηρίζεται αδρανές και διακρίνεται για την υψηλή περιεκτικότητά του σε θείο, γιατί η ΜΠΕ δεν αναφέρει λέξη για τους όρους και τις προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη μεταφορά του;
 
Δεύτερον, ως προς τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής ότι, παρά τον υποτίθεται «οικολογικό» χαρακτήρα που επιχειρείται να της προσδοθεί, αφού εντάσσεται στο πλαίσιο της μείωσης της χρήσης πετρελαιοειδών και άλλων ορυκτών καυσίμων, στην πραγματικότητα υπάρχουν σημαντικά ανοιχτά ζητήματα, στα οποία η ΜΠΕ είτε δεν αναφέρεται καθόλου είτε δεν απαντά επαρκώς: Γιατί επιτρέπεται η καύση καπλαμάδων, από την οποία – ως γνωστόν – εκλύονται πολλά χημικά;

Γιατί δεν αναφέρεται ότι η βιολογική λυματολάσπη συχνά περιέχει βαρέα μέταλλα, και μάλιστα – με τις χλωριώσεις που υφίσταται – ο κίνδυνος και η περιβαλλοντική επιβάρυνση αυξάνονται; Και το κυριότερο: Ενώ όπως επισημαίνεται και στη ΜΠΕ, από τις συγκεκριμένες καύσεις θα εκλύονται εκτός των άλλων και διοξίνες και φουράνια στον αέρα, στοιχεία τα οποία είναι από τα πλέον καρκινογόνα αν η καύση τους γίνει ατελώς, με ποια μέτρα θα διασφαλίζεται και θα ελέγχεται ότι η καύση τους γίνεται κανονικά, στη θερμοκρασία και το χρόνο που απαιτείται; Ποιος μηχανισμός θα προστατεύσει τους Βολιώτες από το να παίρνουν καθημερινά βαθιές ανάσες καρκίνου;
 
Εν ολίγοις, ολόκληρο το τμήμα της ΜΠΕ που αναφέρεται ακριβώς στις συνέπειες της χρήσης των εναλλακτικών καυσίμων υλών κινείται σε επίπεδο καλογραμμένης έκθεσης ιδεών. Οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η έγκριση αποτελούν μνημείο ασάφειας, και όχι τυχαία. Όσο πιο αόριστοι είναι οι όροι που τίθενται, τόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθεί το κατά πόσο τηρούνται.
Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω, δηλώνουμε την κάθετη διαφωνία μας με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των τροποποιήσεων που ζητούνται και την πρόθεσή μας να καταψηφίσουμε τη σχετική εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο».
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου