Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Σχέδιο προστασίας της θάλασσας Βέντελ στην Ανταρκτική

 
Σχέδιο προστασίας της θάλασσας Βέντελ στην Ανταρκτική
 
Γερμανία και Ρωσία ψάχνουν μέτρα για τη διασφάλιση των παρθένων υδάτινων οικοσυστημάτων
 
Το παρθένο οικοσύστημα της θάλασσας Βέντελ στην Ανταρκτική κινδυνεύει. Τα τελευταία νέα ωστόσο εμπνέουν αισιοδοξία για το μέλλον της καθώς, Γερμανία και Ρωσία επεξεργάζονται σχέδιο για την προστασία της και προωθούν πρόταση για τη δημιουργία ειδικών προστατευόμενων ζωνών.

Μία πρόσφατη έκθεση με τίτλο «Κληρονομιά του Νότιου Ωκεανού: Προοπτική για την προστασία της θάλασσας Βέντελ», ομάδας εκπροσώπων επιστημονικών και πολιτικών φορέων, γνωστής ως Συμμαχία για τον Ωκεανό της Ανταρκτικής, (Antarctic Ocean Alliance) θέτει ως στόχο την άμεση λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής. Η έκθεση αποτελεί μέρος ευρύτερης πρότασης για τη δημιουργία θαλάσσιων περιοχών που θα τελούν υπό αυξημένο καθεστώς προστασίας στην Ανταρκτική, όπως επίσης και δεκαεννέα περιοχών για τις οποίες θα ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί και μία ειδική Επιτροπή για την Προστασία της Ανταρκτικής (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εθνικές κυβερνήσεις.
Κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή

Η καλυμμένη με πάγο θάλασσα Βέντελ στο νότιο τμήμα της Ανταρκτικής είναι σπουδαίας σημασίας λόγω της σπουδαίας βιοποικιλότητάς της. Η δημιουργία ειδικών ζωνών προστασίας, σύμφωνα με τη ρωσογερμανική πρόταση, αναμένεται να συμβάλει στην προστασία του οικοσυστήματος αυτού, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε επιπλοκές που προκαλούνται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της οξίνισης των ωκεανών. Ας σημειωθεί ότι η Ανταρκτική δεν παρουσιάζει ομοιογένεια στο σύνολό της, ως προς τον ρυθμό μείωσης των εκτάσεων που καλύπτονται από πάγο. Για παράδειγμα, η Δυτική Ανταρκτική αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα, σε αντίθεση με την Ανατολική, κάτι που περιπλέκει το όλο θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη μέτρων για τη θάλασσα Βέντελ στο νότιο τμήμα της Ανταρκτικής κρίνεται καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση του συνόλου της Ανταρκτικής στη σημερινή της μορφή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην περιοχή αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί μία προστατευόμενη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα, μακριά από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Η τελική πρόταση της Συμμαχία για τον Ωκεανό της Ανταρκτικής αναμένεται να καταθεθεί μέσα στο 2015, ενώ πολλοί είναι οι ειδικοί που καλούν ήδη όλα τα κράτη που μετέχουν στη σχετική Επιτροπή να συμμετάσχουν στην υπογραφή της. Σημαντική κρίνεται ειδικότερα η συμμετοχή της Ρωσίας στην επεξεργασία της πρότασης αυτής, και η οποία καλείται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την προστασία των οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου