Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Πράσινο Σημείο στην Άρτα

 
 
Η κατασκευή του «Πράσινου Σημείου», θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Αρταίων και στην ανάπτυξη πολιτικών φιλικότερων προς το περιβάλλον
 
Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αρταίων. Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο: Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων, τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή. 
 
 
Η σχετική διακήρυξη της δημοπράτησης της μελέτης ωρίμανσης έργων Πράσινου Σημείου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.arta.gr, και προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20η Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα. Το συνολικό κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 45.543,97 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται μέσω ΣΑΤΑ.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου