Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Συνεργασία Δήμου Τρικκαίων με Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τα …βότανα του Ασκληπιού

 
 
Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επιστρατεύει η Δημοτική Αρχή Τρικάλων για να δώσει επιστημονική οντότητα στο σχέδιο για την δημιουργία στο πρώην Δημαρχείο Κόζιακα του Κέντρου «Ασκληπιός-Κόζιακας».

Όπως αποκαλύπτει το trikalanews.gr ετοιμάζεται η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας που θα ενισχύσει την ίδρυση μέσα από το πρόγραμμα «Leader» του διαδραστικού – βιωματικού χώρου με θέμα την ανάδειξη της ιατρικής δράσης του Ασκληπιού προσανατολισμένο στα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και στις σύγχρονες εφαρμογές τους προκειμένου να αποκτήσει η περιοχή place branding με την αξιοποίηση του μύθου του Ασκληπιού, που έπαιρνε τα βότανα για τις θεραπείες του από το όρος Κόζιακας παράλληλα με την πλούσια ενδημική χλωρίδα της περιοχής, κυρίως σε αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά.

Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί η Δημοτική Αρχή Τρικάλων να το μετατρέψει σε επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορα θεματικά πεδία όπως η προσέλκυση επισκεπτών, ο φυσιολατρικός και δημιουργικός τουρισμός, ο πολιτισμός, η δημιουργία νέων παράλληλων ή εναλλακτικών εισοδημάτων μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής κ.α.

Όπως αναφέρεται στο υπό υπογραφή σύμφωνο συνεργασίας, αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο από κοινού καταρχήν καθορισμός ενός πλαισίου στόχων και αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για τη δρομολόγηση των διαδικασιών δημιουργίας και προβολή του branding «Ασκληπιός – Κόζιακας». Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και ωρίμανση σχετικών πρωτοβουλιών – δράσεις, στις οποίες ανάλογα με τη φύση τους θα μπορεί να εμπλακεί το σύνολο του ακαδημαϊκού – ερευνητικού προσωπικού των διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και εξειδικευμένα στελέχη του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων, οι οποίες θα μπορούν να κατατίθενται προς χρηματοδότηση της υλοποίησής τους σε διάφορα ερευνητικά, αναπτυξιακά ή άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα. Με την συνυπογραφή του συμφώνου αυτού συνεργασίας ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει να εξασφαλίσει ωριμότητα και πληρότητα αναφορικά με την υποβολή για ένταξη και χρηματοδότηση δράσεων που θα εντάσσονται στο ολοκληρωμένο αυτό σχέδιο Τοπικής Ανάπτυξης με την επωνυμία «Ασκληπιός» και θα αποσκοπούν στη δημιουργία και προβολή του place branding «Ασκληπιός – Κόζιακας».
 
 
Εντελώς ενδεικτικά τέτοιες πρωτοβουλίες – δράσεις αποτελούν:

• Καταγραφή και ανάδειξη της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής, με έμφαση στην ανάδειξη των πιθανά ιδιαίτερων βιοχημικών, θεραπευτικών – ιαματικών ιδιοτήτων κάποιων βοτάνων που χρησιμοποιούνταν από τον Ασκληπιό.
• Προσδιορισμός των ενδημικών αρωματικών – φαρμακευτικών ειδών που μπορούν να αποτελέσουν νέες δυναμικές καλλιέργειες, με ταυτόχρονη κοστολόγηση της παραγωγής τους.
• Δημιουργία προϋποθέσεων για καθετοποίηση της παραγωγής τέτοιων καλλιεργειών (παραγωγή αιθέριων ελαίων) μέσα από τη λειτουργία αντίστοιχων επιχειρήσεων και αύξησης της προστιθέμενης αξίας στο υφιστάμενο τοπικό αγροτοκτηνοτροφικό – παραγωγικό σύστημα στης ευρύτερης περιοχής.
• Δημιουργία μονοπατιών περιήγησης και διαδραστικής παρατήρησης των ιαματικών αυτών βοτάνων με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
• Σύνδεση του μύθου του Ασκληπιού με τα μετέωρα και τις ιαματικές πηγές του Ριζώματος, με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής και του αριθμού των διανυκτερεύσεων.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και χορήγησης brand name στα παραγόμενα προϊόντα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες (εμπορική κατοχύρωση).
• Ανάπτυξη προληπτικών και θεραπευτικών συστημάτων βασιζόμενων στην παραδοσιακή ιατρική, τη διατροφή και τη χρήση βοτανοθεραπευτικών σχημάτων, παράλληλα με την ενεργοποίηση τοπικών συλλόγων και φορέων στα πλαίσια της δημιουργίας μιας αρχικής μικρής αγοράς προβολής και διάδοσης τοπικών προϊόντων.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών εξ’ αποστάσεως εφαρμογών υγείας.
• Ηλεκτρονικό εμπόριο τοπικά παραγόμενων προϊόντων (e-Asklipios).
• Στην παραγωγή και εμπορία των ενδογενούς γενετικού υλικού, στα πλαίσια της διατήρησης της τοπικής βιοποικιλότητας.
• Στην αξιοποίηση των Α.Π.Ε. των οργανικών αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων και στην ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την ενεργειακή τους αυτονόμηση.
• Καθιέρωση ετήσιου φεστιβάλ φύσης.
 
Από την συνυπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, δεν απορρέουν οικονομικές υποχρεώσεις για το Δήμο Τρικκαίων. Η μετέπειτα εξειδίκευση των κοινών αυτών στόχων σε επιμέρους κοινού ενδιαφέροντος δράσεις – πρωτοβουλίες θα διατυπώνονται με τη μορφή Προγραμματικής Συμφωνίας, όπου θα προβλέπεται η υποβολή σχετικών προτάσεων ένταξης και χρηματοδότηση της υλοποίησης τους. Ως προς τη χρονική διάρκεια του συμφώνου αυτού συνεργασίας αυτή ορίζεται 2 χρόνια, εκτός και αν καταγγελθεί εγγράφως από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.


πηγή: http://www.trikalanews.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου