Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Απολογισμός έργου του Δικτύου για την προστασία των Αγράφων

 
AGRAFA-2
 
Απολογισμός του έργου του Δικτύου για την προστασία των Αγράφων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 16/2, μεταξύ των μελών του Συντονιστικού Οργάνου. Στόχος, ο απολογισμός του έργου και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων όσων πρωτοβουλιών αναλήφθηκαν μέχρι σήμερα από το Δίκτυο, καθώς και ο σχεδιασμός των προσεχών δράσεων στα πλαίσια των στόχων του Δικτύου, που ανάγονται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας και ειδικότερα της ευαίσθητης και μοναδικής περιβαλλοντικά περιοχής των Αγράφων, από την αλόγιστη και χωρίς στρατηγική και ορθό σχεδιασμό ανάπτυξη έργων Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ, ΜΥΗΕ, κ.λ.π.). Θέμα της συζήτησης αποτέλεσαν όλα τα προωθούμενα στην περιοχή μας αιολικά πάρκα αλλά και μικρά υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΕ), για τα οποία παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και εκτιμήθηκαν αντίστοιχα στοιχεία, με βάση τα οποία καθορίστηκαν και οι πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει το Δίκτυο. Ιδιαίτερη ικανοποίηση προκάλεσαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας που το Δίκτυο έχει αναπτύξει με «συνοδοιπόρους» της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων μέχρι και την Ευρυτανία. Μια συνεργασία που αρχίζει να αποδίδει πολύτιμους καρπούς, με την ένταξη στο Δίκτυο αριθμού φορέων και πολιτών, αφού τόσο τα προβλήματα όσο και οι στόχοι είναι κοινοί, ενώ υπάρχει και πλήρης ταύτιση απόψεων γύρω από την ανάληψη κοινών δράσεων.
 
Σημαντικό μέρος της συζήτησης αναλώθηκε γύρω από το ζήτημα των προωθούμενων στο χωριό της Οξυάς (Δήμος Μουζακίου) μικρών υδροηλεκτρικών (ΜΥΗΕ). Αιτία γι’ αυτό αποτέλεσε το ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας των συγκεκριμένων έργων, παρά τις πολυάριθμες παρατυπίες και παραλείψεις που εμπεριέχονται στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές μελέτες και τις παραβάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ακόμα, δεν έχει γίνει καμία, απολύτως, πρόβλεψη για τις αναμενόμενες σωρευτικές επιπτώσεις των ίδιων έργων (υπόψη πως στο ίδιο χωριό σχεδιάζονται και αιολικά) και, κυρίως, η όλη αδειοδοτική μέχρι σήμερα διαδικασία έχει εξελιχθεί κάτω από την παντελή έλλειψη ενημέρωσης των κατοίκων του χωριού, με την τοπική κοινωνία να διαπιστώνει ξαφνικά πως βρίσκεται προ ειλημμένων ήδη αποφάσεων και προ τετελεσμένων γεγονότων, που αναμένεται να επηρεάσουν ανεπανόρθωτα το μέλλον της. Με δεδομένες τις σοβαρές για τα συγκεκριμένα έργα ενστάσεις και αρνήσεις εκατοντάδων κατοίκων του χωριού της Οξυάς, όπως αυτές αποδεδειγμένα και δυναμικά εκφράζονται μέσα από αποφάσεις και πρωτοβουλίες συλλογικών φορέων του χωριού («Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς» και «Κίνηση Οξυωτών για την προστασία του χωριού της Οξυάς»), καθορίστηκαν και οι ειδικότερες για το συγκεκριμένο ζήτημα πρωτοβουλίες που το Δίκτυο θα αναλάβει, με στόχο, πάντα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, την τήρηση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αλλά και την προστασία του νερού, ως φυσικού και δημόσιου αγαθού και όχι εμπορεύσιμου.

Στις επόμενες δράσεις του Δικτύου περιλαμβάνεται η γενική συνέλευση όπου θα δοθεί η δυνατότητα συντονισμού της πληθώρας των φορέων που συμμετέχουν σ’ αυτό. Επίσης η συμμετοχή στην σύνταξη καταγγελίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παραβιάσεις των οδηγιών και νόμων της Ευρωπαïκών και Εθνικών που αφορούν κυρίων στα 19 υπό αδειοδότηση ΒΑΠΕ στα Άγραφα.πηγή: http://www.karditsanews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου