Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Ραντάρ για την προστασία των πουλιών στη Θράκη

 
H πρώτη πιλοτική λειτουργία ορνιθολογικού ραντάρ στην ζώνη των αιολικών πάρκων της Θράκης είναι γεγονός!
 
Έγινε επίδειξη του συστήματος σε εκπροσώπους εταιρειών και ανθρώπους των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνοι για τις γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις αιολικών πάρκων. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από την NCC που υλοποιεί το σχετικό πρόγραμμα LIFE τις δυνατότητες αυτών των συστημάτων αλλά και τους περιορισμούς τους.
 
 
Μετά το τέλος της παρουσίασης μεταβήκαμε σε σημείο όπου βρισκόταν εγκατεστημένο το ραντάρ όπου είχαν την ευκαιρία να το δουν σε λειτουργία.
 
 
Η πρόσφατη προσπάθειά μας είναι το πρώτο βήμα για να δούμε κατά πόσο στις ειδικές συνθήκες της Θράκης η παρακολούθηση μέσω ραντάρ μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην ορνιθοπανίδα, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμα και για αντίδραση σε πραγματικό χρόνο.

Τα αιολικά πάρκα είναι επιθυμητά ως πηγή καθαρής ενέργειας, όμως συχνά αποτελούν απειλή για την ορνιθοπανίδα. Η Θράκη παρουσιάζει μια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς παρουσιάζει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, ενώ την ίδια στιγμή φιλοξενεί πολλά είδη σπάνιων και προστατευόμενων πουλιών.

H δράση έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία NCC, η οποία μαζί με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υλοποιούν τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα LIFE “Επιδεικτική Εφαρμογή Καλών Πρακτικών με Στόχο την Ελαχιστοποίηση των Επιπτώσεων των Αιολικών Πάρκων στη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα” (LIFE12 BIO/GR/000554).
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου