Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας. Ενημέρωση για την Κυνόσουρα

 
Για άλλη μια φορά ο χαρακτηρισμένος ως Ιστορικός και Αρχαιολογικός χώρος της Κυνόσουρας –Αρχαίου Λιμένα τάραξε τα νερά. Η αίτηση της «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε» για επέκταση της με την επιχωμάτωση μέρους του θαλάσσιου χώρου και η κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς έγκριση από το ΥΠΕΚΑ, φέρνει πάλι το θέμα στο προσκήνιο

Ο ΠΕΡΙΒΟΣ με αφορμή την τελευταία αυτή εξέλιξη, θέλει να ενημερώσει για τις τελευταίες κινήσεις του και να δημοσιεύσει τις θέσεις του για το σύνολο της περιοχής και για τον τρόπο αντίδρασης και αντιμετώπισης.

Στις 18/2/2015 παρέδωσε μαζί και με άλλους φορείς, εντύπως την αντίδραση του στην αίτηση επέκτασης της επιχείρησης (βλέπε
εδώ) στον Υπουργό Ναυτιλίας κ. Δρίτσα

Στις 11/3/2015 ο ΠΕΡΙΒΟΣ υπέβαλε εγγράφως τις όποιες ενστάσεις του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας αξιοποιώντας τη δυνατότητα που του δίνει η νομοθεσία, ενώ ανάλογη κίνηση θα γίνει και προς την Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΚΑ (βλέπε
εδώ).
 
 
Παράλληλα με αυτές τις κινήσεις καταθέτουμε τις πάγιες απόψεις μας για το θέμα:
 
Ο χώρος πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά, δεν θα πρέπει να τρέχουμε να αντιμετωπίσουμε τον οποιοδήποτε προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί στην περιοχή, αλλά πρέπει να θωρακίσουμε την ίδια την περιοχή.

Κινήσεις τόσο στο νομικό, όσο και στο πολιτικό επίπεδο, επιβάλλονται και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο. Η ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί μια ασπίδα προστασίας η οποία πρέπει να εφαρμοστεί και πιθανόν να επεκταθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν υπάρχουν περιθώρια για κωλυσιεργίες και αδυναμίες. Νομοθετικές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με τους αρχαιολογικούς και περιβαλλοντικούς νόμους πρέπει να παρακολουθούνται και να προσβάλλονται έγκαιρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ μηχανισμοί ελέγχου να κινητοποιούνται διαρκώς για καταγραφή και καταγγελία οποιασδήποτε παράβασης.
 
Στο πολιτικό επίπεδο τώρα παρεμβάσεις σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος, αλλά και της αξίας της περιοχής τόσο ως ιστορικός αρχαιολογικός χώρος όσο και ως περιβαλλοντικός. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στον Αρχαίο Λιμένα βρίσκεται Υγρότοπος ενταγμένος στο «Πανελλήνιο Δίκτυο Μικρών Υγροτόπων» γεγονός που τον θέτει υπό νομική (περιβαλλοντική) προστασία.
 
Και πάμε τώρα στο δια ταύτα. Ποιος θα υλοποιήσει όλα αυτά.

Θα επικαλεστούμε το παράδειγμα ανάλογων καταστάσεων και περιοχών από τον ελλαδικό χώρο. Αναφερόμαστε στο δίκτυο των περιοχών Natura. Εκεί (κατόπιν επιταγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ) έχει θεσπιστεί ο Φορέας Διαχείρισης. Σε αυτόν μπορεί να εμπλέκονται κρατικοί ή και μη φορείς, με πλήρη αρμοδιότητα για την προστασία της εκάστοτε περιοχής, τον έλεγχο, την ανάπτυξη και αξιοποίησή της.
 
Προτείνουμε λοιπόν (α) την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Δήμο για τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας ή ενός ανάλογου γραφείου το οποίο θα αναλάβει την δημιουργία μιας επιτροπής διεκδίκησης.

Η επιτροπή αυτή (β) θα στελεχώνεται από τεχνοκράτες στο πεδίο της Νομικής, Αρχαιολογικής και Περιβαλλοντολογικής επιστήμης καθώς και προσωπικότητες πανελλαδικού (και όχι μόνο) κύρους. Στόχος αυτής της ομάδας, θα είναι η συνολική τεκμηριωμένη και υλοποιήσιμη πρόταση που παράλληλα θα είναι αποδεκτή από επιστημονικής και πολιτικής άποψης. Παράλληλα θα αναλάβει την προώθηση της πρότασης και την παρακολούθηση της υλοποίησής στα πρώτα τουλάχιστον στάδια.

Τελικός της στόχος θα είναι η δημιουργία του φορέα διαχείρισης, (γ) η νομική θωράκιση της περιοχής συνολικά, καθώς και η σκιαγράφηση του αειφορικού πλαισίου ανάπτυξης της.
 
Τέλος ο Φορέας Διαχείρισης θα αναλάβει την πραγμάτωση των ανωτέρων, καθώς θα του έχουν παραχωρηθεί οι δυνατότητες, οι νομικές και τεχνικές, από την Πολιτεία 

Θεωρούμε σημαντική την αποδέσμευση της διεκδίκησης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από το θέμα Κυνόσουρα και Ναυμαχία. Η έννοια πολιτισμός πιστεύουμε ότι δεν είναι ταυτόσημη με την όποια εκδήλωση τιμής και μνήμης σε ένα γεγονός που ομολογουμένως μπορεί να άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Όμως άλλο πολεμικές δάφνες και εθνικές επιτυχίες και άλλο πολιτισμός. Δεν συνάδουν.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου