Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Ηράκλειο. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

 
 
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης. Ιδρύθηκε το 1980 με Προεδρικό Διάταγμα και λειτουργεί στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σήμερα αποτελεί μια σύγχρονη δομή που εξυπηρετεί όλες τις λειτουργίες και ανάγκες ενός πλήρους μουσείου: διατηρεί και αναπτύσσει συλλογές, πραγματοποιεί έρευνες, συνεισφέρει στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, προβάλλει στους εκθεσιακούς χώρους του τη φυσιογνωμία, τις ιδιαιτερότητες και τις πολύπλευρες αξίες του περιβάλλοντος της Κρήτης και της Μεσογείου.

Διαθέτει πέντε Τμήματα: Ζωολογικό, Βοτανικό, Ανθρωπολογικό, Παλαιοντολογικό - Γεωλογικό και Ορυκτολογικό. Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του, διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σημαντικά, ώστε να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του. Σήμερα, οι εκθεσιακοί χώροι του ανέρχονται σε 5.500m2, οι χώροι εργασίας ξεπερνούν 2.000m2, ενώ οι επιστημονικές συλλογές αριθμούν περισσότερα από 2.000.000 δείγματα. Η δράση του περιλαμβάνει συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, εκδόσεις, σχεδιασμό και οργάνωση μόνιμων περιφερειακών και περιοδικών εκθέσεων, πραγματοποίηση συστηματικών παλαιοντολογικών ανασκαφών σε διάφορες θέσεις της Κρήτης, οργάνωση επιστημονικών αποστολών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάπτυξη συνεργασιών με επιστήμονες, πολίτες, φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση σε θέματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.
 
 
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο
Tηλ.: 2810 282740
Ιστοσελίδα:
www.nhmc.uoc.gr
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου