Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Αστικό περιβάλλον - Δημόσιος χώρος. Αισθητικές παρεμβάσεις με παλιά ποδήλατα στην πόλη της Καρδίτσας


Αισθητικές παρεμβάσεις με παλιά ποδήλατα στην πόλη της ΚαρδίτσαςΘετικά σχόλια έχουν αποσπάσει οι 2 «ποδηλατογλάστρες» που έχουν τοποθετηθεί εδώ σε αντίστοιχα παρτέρια μπροστά από το Δημαρχείο και στον κεντρικό πεζόδρομο.

Οι «ποδηλατογλάστρες» ήταν δωρεά της ομάδας πολιτών «Ποδηλατάδα Παλαμά που θέλησαν με αυτή την πρωτοβουλία τους να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάδειξη της Καρδίτσας ως πανελλαδικό, αλλά και πανευρωπαϊκό σημείο αναφοράς της χρήσης του ποδηλάτου.

Η τοποθέτηση των 2 ποδηλάτων και ο «ανθοστολισμός» τους με φροντίδα της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου αναβάθμισε αισθητικά τα 2 σημεία, για αυτό και η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις στοχεύοντας να ενισχύσει και με αυτόν τον τρόπο τον χαρακτήρα της πόλης ως «πόλη του ποδηλάτου».

Για τον σκοπό αυτό καλούνται όσοι δημότες έχουν παλιά ποδήλατα που δεν τα χρησιμοποιούν και τα προορίζουν για πέταμα, να επικοινωνήσουν με το Δήμο Καρδίτσας στο τηλ. 2441021463 για την περισυλλογή των ποδηλάτων τους από υπαλλήλους του Δήμου, ώστε να «ανακυκλωθούν» και να μεταμορφωθούν σε διακοσμητικά στοιχεία της πόλης.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου