Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Το Έργο LIFE – AGROSTRAT για τους Έλληνες Φυστικοπαραγωγούς

 
 
 
Το Έργο LIFE – AGROSTRAT για τους Έλληνες ΦυστικοπαραγωγούςΤο έργο LIFE11 ENV.GR/951 με τίτλο «Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση εντατικά καλλιεργούμενων εδαφών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)» και προϋπολογισμό 1.019.009€, ειναι ένα από τα οκτώ ελληνικά έργα τα οποία εγκρίθηκαν το 2012 προς χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το Περιβάλλον LIFE+.
Την επιστημονική και τεχνική επίβλεψη του έργου έχει το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) με υπεύθυνη υλοποίησης την Δρα Μαρία Ντούλα. Στο έργο συμμετέχουν, εκτός από το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, δύο ακόμη πολύ σημαντικοί ερευνητικοί ελληνικοί φορείς:
 
 
  • Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας με υπεύθυνο τον Δρα Απόστολο Σαρρή, και
  • Το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης με υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κομνίτσα.
 
 
Η ιδέα για την υποβολή προς χρηματοδότηση του έργου αυτού προέκυψε από τη μακροχρόνια συνεργασία του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών με τους φυστικοπαραγωγούς της Αίγινας και άλλων περιοχών και τις διαπιστώσεις ότι :
 
 
  • η παραγωγή του κελυφωτού φυστικιού παράγει απόβλητα με ιδιαίτερα μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και θρεπτικά συστατικά τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα αλλά και το γεγονός ότι δεν ενδείκνυται η επαναχρησιμοποιήσή τους χωρίς προ-κατεργασία,
  • οι καλλιεργητικές πρακτικές θα μπορούσαν σημαντικά να βελτιωθούν και να αποδώσουν μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα καρπών, αλλά και να εξασφαλίσουν την προστασία και αναβάθμιση των καλλιεργούμενων εδαφών, τα οποία λόγω κλίματος και εντατικής καλλιέργειας εμφανίζουν σημάδια υποβάθμισης.
 
 
Ετσι, οι βασικοί στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη αειφόρων-ολοκληρωμένων πρακτικών καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, με περιοχή εφαρμογής για τις ανάγκες του έργου την Αίγινα, με σκοπό την παραγωγή πιο ποιοτικών προϊόντων, την προστασία και βελτίωση του εδάφους, την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, την ανακύκλωση των παραγόμενων αποβλήτων (κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση), την ορθολογική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και τον περιορισμό της παρουσίας των αφλατοξινών.
Το έργο προβλέπει επίσης ενα ιδιαίτερο καινοτόμο σχέδιο για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός συμβουλευτικού δικτύου για τους παραγωγούς φυστικιού με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Το δίκτυο θα αναπτυχθεί σε πρώτη φάση σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων-Περιφέρεια Αττικής, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φυστικοπαραγωγών Αίγινας και τον Αγροτικό Σύλλογο Επαρχίας Αίγινας, ενώ σε επόμενο στάδιο και μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών λεπτομερειών του δικτύου, θα προσκληθούν αντίστοιχοι φορείς από όλη την Ελλάδα να το χρησιμοποιήσουν και να επωφεληθούν από αυτό.
Μέσω του δικτύου οι παραγωγοί θα μπορούν να βρίσκονται σε άμεση επαφή με επιστημονικό προσωπικό, να θέτουν καλλιεργητικά προβλήματα/θέματα, να παίρνουν συμβουλές και να ενημερώνονται για θέματα σχετικά με την καλλιέργεια, την παραγωγή και την εμπορία του κελυφωτού φυστικιού αλλά και την κατεργασία και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων της καλλιέργειας.
Σε επιστημονικό επίπεδο, οι παραγωγοί θα μπορούν, μέσω του δικτύου, να συνεισφέρουν στη συνεχή συλλογή δεδομένων που θα αφορούν κυρίως στην ποιότητα του εδάφους και του νερού στις περιοχές καλλιέργειας, τη διατήρηση της ποιότητας των οποίων, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν ως πρωτεύουσας σημασίας. Τα δεδομένα αυτά, τα οποία αρχικά θα συλλέγονται από τους επιστημονικούς φορείς που συμμετέχουν στο έργο ενώ στη συνέχεια από τις τοπικές/περιφερειακές αρχές, θα συνδράμουν στο συνεχή έλεγχο της ποιότητας εδάφους/νερού αλλά και στον άμεσο προσδιορισμό προβλημάτων τα οποία με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα και σωστά.
 
 
Τέλος, το έργο προβλέπει σημαντικές δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων μέσω ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους φυστικοπαραγωγούς αλλά και το επιστημονικό προσωπικό των τοπικών/περιφερειακών αρχών που θα ενδιαφερθούν να υιοθετήσουν τα αποτελέσματα του έργου και να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο.
Το έργο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια (από 1/10/2012 έως και 30/9/2016) και προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή τόσο των φυστικοπαραγωγών και των συνεταιρισμών/συλλόγων τους όσο και των τοπικών και περιφερειακών αρχών.
Οι ερευνητικές ομάδες του έργου προσκαλούν όλους τους συνεταιρισμούς και τους συλλόγους φυστικοπαραγωγών καθώς και τις τοπικές/περιφερειακές αρχές των περιοχών καλλιέργειας κελυφωτού φυστικιού να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, που θα αποβεί προς τελικό όφελος των Ελλήνων παραγωγών και της εθνικής οικονομίας κατ’ επέκταση.
 
 
Πληροφορίες :
Δρ. Μαρία Ντούλα, Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Σοφ. Βενιζελου 1, 14123 Λυκόβρυση,
τηλ. 210 2832031 begin_of_the_skype_highlighting 210 2832031 end_of_the_skype_highlighting,
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου