Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Βοιωτία. Μελέτη κατάρτισης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Θίσβης

 

 

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη κατάρτισης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Θίσβης» από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. Ο Δήμος Θηβαίων, μετά τον Καλλικράτη, εκπονεί μελέτη με τίτλο : «Μελέτη κατάρτισης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Θίσβης» με υπογραφείσα σύμβαση ποσού 137.286,45 € με υφιστάμενη χρηματοδότηση ποσού 110.000,00 € από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35% και ποσού 27.286,45 € από ΣΑΤΑ.
 
 
Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης αναπτύσσονται δραστηριότητες (ανεξέλεγκτη οικιστική δόμηση, μεταλλευτικές εξορύξεις, ανάπτυξη βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ΑΠΕ κλπ) που ή άμεση οργάνωσή τους κρίνεται επείγουσα και επιβεβλημένη και αυτό θα καταστεί εφικτό με την ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ. Κατά το τρέχον έτος η χρηματοδότηση της μελέτης αντιμετώπισε προβλήματα με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία αποπληρωμής λογαριασμών ποσού 48.220,42 € και αυτό οφείλεται στην υπερβολική καθυστέρηση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καθώς και στη μη καταβολή κατά το τρέχον έτος της προβλεπόμενης ΣΑΤΑ.
Ο Δήμος Θηβαίων υπέβαλε σχετική πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» της πράξης με τίτλο : «Μελέτη κατάρτισης ΣΧΟΟΑΠ για την γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου Θίσβης». Έπειτα από την άμεση ανταπόκριση του Πράσινου Ταμείου και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 36.1.1 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ποσού 48.220,42 € για την εξόφληση των λογαριασμών της μελέτης. Η χρηματοδότηση αυτή είναι καθοριστική για την συνέχιση και ολοκλήρωση της μελέτης και ο Δήμος Θηβαίων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Διοίκηση και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Πράσινου Ταμείου για την κατανόηση του προβλήματος και την άμεση ανταπόκρισή του.

 
 
πηγή: http://thivanews.blogspot.gr/
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου