Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Αρκαδία. «Πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση» – Ημερίδα στο Αστρος


Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα διοργανώνουν την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 17:00μ.μ. ημερίδα, στην αίθουσα Φιλαρμονικής του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», στο Άστρος Αρκαδίας.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δράσεις του Σχεδίου, το οποίο απευθύνεται σε άνεργους που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και έχει ως αντικείμενο τη συμβουλευτική υποστήριξη και την κατάρτιση, με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου