Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Η αναδιάρθρωση του συστήματος των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι στη σωστή κατεύθυνση

 
Δέλτα ΈβρουΌταν η Επιτροπή ΦΥΣΗ πρότεινε τον περασμένο Νοέμβριο του 2011 στο ΥΠΕΚΑ την αναδιοργάνωση ολόκληρου του συστήματος των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κινήθηκε στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης των φορέων με γνώμονα τον καλύτερο συντονισμό και τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, τον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και την οικονομική βιωσιμότητά τους.

«Κορμός» της πρότασης υπήρξε η δημιουργία στις αποκεντρωμένες διοικήσεις «διευθύνσεων συντονισμού προστατευόμενων περιοχών» και η διατήρηση των φορέων διαχείρισης μόνο για τα εθνικά πάρκα της χώρας ή περιοχές όπου υπάρχει κάποιο ειδικό ενδιαφέρον.

Τα κριτήρια αναδιάρθρωσης που καθορίστηκαν είναι κυρίως οικολογικά, γεωγραφικά, διοικητικά και ιστορικά. Προφανώς και τα οικολογικά και γεωγραφικά κριτήρια πρέπει να έχουν την μεγαλύτερη βαρύτητα. Η συγχώνευση ανά περιφερειακές ενότητες δεν είναι απαραίτητα η λύση που απαιτείται, μιας και η χώρα μας διακρίνεται για την ποικιλομορφία της.

Η συγχώνευση πρέπει λοιπόν να γίνει με στόχο ένα νέο λειτουργικότερο σύστημα. Πρωταρχικό μέλημα όλων πρέπει να είναι τόσο η διασφάλιση των θέσεων εργασίας όσο και η βέλτιστη διαχείριση των 450 ατόμων -τα οποία πληρώνονται από ευρωπαϊκά προγράμματα- και εργάζονται σήμερα στους φορείς ως επιστημονικό προσωπικό και φύλακες.

Σημαντική όμως για την ομαλή λειτουργία τους είναι και η εξασφάλιση των κοινοτικών πόρων που διαχειρίζονται. Για αυτό πρέπει να ληφθεί πρόνοια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία είναι σημαντικά, όχι μόνο για την προστασία των οικοσυστημάτων, αλλά και για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα οι Φ.Δ. διασφαλίζουν και τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες.

Οι προτάσεις πλέον πήραν την μορφή σχεδίου νόμου. Το άρθρο 10 προτείνει για την περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης ως εξής:


1. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου» και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς», που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (207 Α΄), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 ( 197 Α΄) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου κσι Δάσους Δαδιάς». Έδρα του φορέα διαχείρισης θα είναι η Τραϊανούπολη Έβρου.
2. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας», και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (207 Α`) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.3044/2002 (197 Α΄) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Ροδόπης - Νέστου – Βιστωνίδας - Ισμαρίδας». Έδρα του φορέα διαχείρισης θα είναι το Πόρτο Λάγος Ξάνθης.


Πιστεύω ότι ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός των Φορέων Διαχείρισης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι στην σωστή κατεύθυνση και θα τους δώσει την δυνατότητα, με την συνεργασία των πολιτών και των επιστημόνων, να υπηρετήσουν καλύτερα τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκαν, τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής.

Φώτης Μάρης
Επικ. Καθηγητής
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
 
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου
 
 
 
πηγή: http://alexpolisonline.blogspot.com/
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου