Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Περιβαλλοντικά και οικονομικά τα οφέλη από την κατασκευή μονάδας βιομάζας στα Κύθηρα

 
 
 
“ Σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση για την αξιοποίηση του δασικού πλούτου που κατέθεσε η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ”
 

Μια πρωτόγνωρη, για τα δεδομένα των Κυθήρων, δημόσια διαβούλευση ξεκινάει η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, μέσα από την οποία επιχειρεί να αποτυπώσει τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας – φορέων, οργανώσεων και φυσικά των απλών πολιτών – για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει.

Πεποίθηση της Επιτροπής είναι ότι, πέραν της προστασίας και διαφύλαξης της Εγχώριας Περιουσίας, η αναπτυξιακή διάσταση είναι εξόχως σημαντική, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή, όπου ένα μικρό νησί όπως τα Κύθηρα οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, τόσο για υγιείς, βιώσιμες και περιβαλλοντικά ορθές δραστηριότητες, όσο και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τόσο πολύ έχει ανάγκη.

Η Επιτροπή προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση των μελετών καθώς και σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές μελετητικές ενέργειες (χωροθέτηση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κλπ) σχετικά με την δημιουργία Μονάδας Παραγωγής Στερεών Βιοκαυσίμων (pellets) στα Κύθηρα.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση του αδρανούς δασικού πλούτου αλλά και των πρώτων υλών που υπάρχουν στα Κύθηρα και στα Αντικύθηρα.

Η Επιτροπή θεωρεί τα pellets ως την «πλέον σύγχρονη και διαρκώς εξελισσόμενη λύση στη θέρμανση, με πολύ χαμηλό κόστος και με σχεδόν μηδενικά απόβλητα καύσης». Σημειώνεται ότι τα pellets προκύπτουν ύστερα από ειδική επεξεργασία της ύλης που υπάρχει στα δάση (ξερά φύλλα, φερτές ύλες, πευκοβελόνες κτλ) αλλά και μέσω της επιλεκτικής υλοτόμησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Όπως σημειώνει η Επιτροπή
«μέσα από τον καθαρισμό των δασικών εκτάσεων των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη προστασία της χλωρίδας και της πανίδας μας και ταυτόχρονα σημαντικά οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, καθώς η υλοποίηση της μονάδας θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και σημαντική οικονομική πρόσοδο προς όφελος των κατοίκων των νησιών».
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα μπορούσαν να συμπράξουν πέραν του ενός φορείς, μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, π.χ. θα μπορούσε να γίνει με σύμπραξη της Εγχωρίου, του Δήμου, της Μητρόπολης, Συλλόγων και Οργανώσεων, αλλά και απλών πολιτών μέσω μιας αναπτυξιακής σύμπραξης.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του έργου, η Επιτροπή αναφέρει πως «αυτή θα μπορούσε να προκύψει μέσα από διάφορες πηγές, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι ΣΔΙΤ, οι πόροι της ΕΕ απευθείας από τις Βρυξέλλες, καθώς και ιδιωτικοί επιχειρηματικοί πόροι», ενώ αναλαμβάνει το κόστος των απαραίτητων προκαταρκτικών μελετών. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή με το υπ΄αρίθμ Ε16/16/180/26-09-2012 έγγραφό της προς το Δήμο ζητεί και τη γνώμη του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, καθώς όπως αναφέρεται στην επιστολή αυτή «στην προσπάθειά μας αυτή επιθυμούμε να έχουμε και τη συμπόρευση του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου».
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου