Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Χαλκιδική. Ελέγχονται για μόλυνση τα νερά της Καλλικράτειας

 
Ελέγχονται για μόλυνση τα νερά της Καλλικράτειας - συνεχείς μετρήσεις δείχνουν βελτίωση
 
Συνεχείς μετρήσεις δείχνουν βελτίωση
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Νέας Προποντίδας, παρατηρήθηκε ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή που εκβάλει το ρέμα ¨Βουγαδάκη¨ και τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν περιστασιακή επιμόλυνση που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες.
 
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

Ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή εκβολής του ρέματος ¨Βουγαδάκη¨ στη Δ/Κ Ν. Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας

Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις 07 και 08 Ιουνίου 2016 στην ευρύτερη περιοχή της Καλλικράτειας παρατηρήθηκε ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή που εκβάλει το ρέμα ¨Βουγαδάκη¨ (περιοχή της Δ/Κ Νέας Καλλικράτειας).
Σύμφωνα με το δείγμα που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2016 παρατηρήθηκε συγκέντρωση οργανικών ρύπων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν περιστασιακή επιμόλυνση που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες.

Η επιβάρυνση που παρατηρήθηκε στη θαλάσσια περιοχή στις 8 Ιουνίου 2016 δείχνει να υποχωρεί σταδιακά στο αμέσως επόμενο διάστημα με αποτέλεσμα η ποιοτική κατάσταση των παράκτιων νερών να εμφανίζεται αποκαταστημένη στο δείγμα της 10 Ιουνίου 2016 και να πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική νομοθεσία ΚΥΑ με αριθ. ΗΠ 8600/416/Ε103 (ΦΕΚ 356 Β΄26-02-2016).
 
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προηγήθηκαν σε συνδυασμό με την ανοιχτή διαδρομή του ρέματος μέχρι την απόληξή του στη θάλασσα αλλά και προ της εκβολής του αγωγού απορροής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Νέας Καλλικράτειας σε αυτό, δυσχεραίνουν την ακριβή εξακρίβωση των αιτίων της ρύπανσης, καθώς σε παρόμοιες καταστάσεις δυστυχώς είναι σύνηθες να συμπαρασύρονται φερτές ύλες και θρεπτικά συστατικά που κατά καιρούς αποτίθενται στις κοίτες και τα πρανή των ρεμάτων ως απόρροια ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.


Ο Δήμος Νέας Προποντίδας σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής  (ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ.) ΑΕ. θα λαμβάνει συνεχώς δείγματα και θα παρακολουθεί τη λειτουργία της Εγκατάστασης  Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Ν. Καλλικράτειας καθώς και τη θαλάσσια περιοχή που εκβάλει το ρέμα ¨Βουγαδάκη.¨, προκειμένου να ενημερώνει με δελτίο τύπου τους Δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Καρράς
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου