Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Κερδοφόρα και πάλι η ΣΕΚΑΠ


Κερδοφόρα και πάλι η ΣΕΚΑΠΣτην κερδοφορία, μετά από αρκετές ζημιογόνες χρήσεις, επέστρεψε πέρυσι η ΣΕΚΑΠ η οποία εμφάνισε και οριακή αύξηση τζίρου.

Συγκεκριμένα η βορειοελλαδίτικη καπνοβιομηχανία η οποία πέρασε προ διετίας στον έλεγχο της DONSKOY TABAC, εμφάνισε κύκλο εργασιών 22,433 εκατ. ευρώ από 21,247 εκατ. ευρώ που ήταν το 2014 με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 928.123 ευρώ έναντι ζημιών 2,36 εκατ. ευρώ το 2014 και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στα 33,221 εκατ. ευρώ. Οικονομική κατάσταση η οποία κρίνεται ικανοποιητική από τη διοίκηση της εταιρείας δεδομένου ότι η ΣΕΚΑΠ παρουσίασε κέρδη, παρά τις σωρευμένες ζημίες που η εταιρεία και ο όμιλος έχουν. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η αύξηση του τζίρου προέρχεται κυρίως από τις πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και οφείλεται στην αύξηση των εργασιών της εταιρείας τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της καπνοβιομηχανίας έχει θέσει ως στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών της, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και του λειτουργικού κόστους και την ταχύτερη ρευστοποίηση αποθεμάτων. Με βάση το πλάνο, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα επιτευχθεί με την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων βάσει νέων συμβολαίων αντιπροσώπευσης και αποκλειστικής διανομής, τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων και αναμένεται να επιτευχθεί η τελική συμφωνία και υπογραφή τους, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην οικονομική της έκθεση.

Σε άλλο σημείο της Έκθεσης αναφέρεται πως καταλογίστηκαν σε βάρος της εταιρείας, πρόσθετοι φόροι και πολλαπλά τέλη ποσού 38,23 εκατ. ευρώ ως αστικά συνυπεύθυνη για τελωνειακές παραβάσεις που αφορούν εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν το 2009 (σ.σ. με βάση σχετική Καταλογιστική Πράξη του Τελωνείου Ξάνθης). Η εταιρεία κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά της ως άνω Καταλογιστικής Πράξης και αίτηση αναστολής των αναγκαστικών μέτρων. Επί της αιτήσεως αναστολής, εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σε Συμβούλιο (Διαδικασία Αναστολών), με την οποία ανεστάλη η εκτέλεση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής πράξης κατά το μέρος που αυτή συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσοτέρων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ή διοικητικών μέτρων εξαναγκασμού, ή εξασφαλίσεως της εισπράξεως σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της προσφυγής. Η ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής δεν έχει ορισθεί ακόμη.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης (υπ’ αριθμό 583/11.05.2016) κηρύχθηκαν αθώοι ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας και ο πρώην διευθυντής εξαγωγών για την υπόθεση αυτή της λαθρεμπορίας. Με βάση και την άποψη του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας μετά και την ως άνω τελεσίδικη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θράκης υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για θετική έκβαση της υπόθεσης.πηγή: http://www.paseges.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου