Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Προστασία στο καλαμπόκι από το έντομο Diabrotica

 
 
Έχει παρατηρηθεί σημαντική εμφάνιση του εντόμου για το 2018 και στα δυτικά της ΠΕ Ξάνθης στις αγροτικές περιοχές, του Πολύσιτου, Σέλινου, Νέας Κεσάνης όπου παρουσιάστηκε και πλάγιασμα των φυτών. Γενικά για την καλλιεργητική περίοδο 2018, εμφανίζεται το έντομο, σε ολόκληρη την έκταση της αγροτικής περιοχής της ΠΕ Ξάνθης.
 
Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, που έχει εγκαταστήσει η ΔΑΟΚ Ξάνθης και κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, ενημερώνουμε ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη σημαντικών πληθυσμών κατά περιοχές, ενήλικων εντόμων στις φερομονικές παγίδες αλλά και στο χωράφι.

Η παρουσία του εντόμου είχε καταγραφεί και τα προηγούμενα έτη σε καλλιέργειες αραβόσιτου μόνο στα Ανατολικά της ΠΕ Ξάνθης (Θαλασσιά) σε χαμηλούς πληθυσμούς χωρίς όμως να προκαλέσει ζημίες.

Το έντομο καταγράφεται και στους νομούς Σερρών-Δράμας-Καβάλας και Ροδόπης όπου κατά τόπους παρουσίασε έως και έντονες προσβολές με τα χαρακτηριστικά πλαγιάσματα των φυτών.
Επειδή η καλλιέργεια του αραβοσίτου βρίσκεται στο στάδιο της άνθησης και το ενήλικο έντομο τρέφεται τόσο στα φύλλα όσο και στα μετάξινα νημάτια των σπαδίκων, αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά γονιμοποίησης. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά μειώνονται οι δυνατότητες των παραγωγών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη δράση του συγκεκριμένου εντόμου.

Σε καλλιέργειες με στάδιο ανάπτυξης κοντά στην ολοκλήρωση της άνθησης (>70% γονιμοποίησης) δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ελλιπούς καρπόδεσης, ακόμη και υπό υψηλούς πληθυσμούς ενηλίκων του εντόμου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα προσβολής εντοπίζονται στις περιοχές που ο αραβόσιτος καλλιεργείται εντατικά ως μονοκαλλιέργεια.
 
Συστάσεις-καλλιεργητικές πρακτικές (ΠΚΠΦ & ΠΕ Καβάλας /2018)

Ουσιώδες καλλιεργητικό μέτρο στο στάδιο αυτό της καλλιέργειας είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού ώστε τα φυτά να αναπληρώνουν τόσο τις προσβεβλημένες ρίζες από τις προνύμφες, όσο και τυχόν προσβεβλημένους στύλους από ενήλικα (συνεχής αύξηση των στύλων του σπάδικα).
 
 
Χημική Καταπολέμηση(ΠΚΠΦ & ΠΕ Καβάλας /2018)
 
- Στις περιοχές που εντοπίζονται έντονες προσβολές, θεωρείται αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησης του εντόμου σε συνδυασμό με το βλαστικό στάδιο των φυτών.
- Σε περιοχές όπου οι προσβολές είναι μέτριες, θα πρέπει οι καλλιεργητές να παρακολουθούν τα χωράφια τους και να μην προχωρήσουν σε άσκοπους ψεκασμούς
 
Για την εκτίμηση αυτή απαιτείται αντιπροσωπευτική δειγματοληψία στον αγρό.

Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί οφείλουν να ελέγχουν μακροσκοπικά τις καλλιέργειες τους και να ενημερώνουν τους Γεωπόνους για τυχόν ύποπτα συμπτώματα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα εγκεκριμένα σκευάσματα (φυτοπροστατευτικά προϊόντα) όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων : http: //www.minagric,gr//syspest/, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στις ετικέτες στην ελληνική γλώσσα.

Πωλούνται μόνον από επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα και μόνον εφόσον έχει εκδοθεί συνταγή σε κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
 
 
Προστασία μελισσών
 
- Oι παραγωγοί πρέπει να ειδοποιούν σχετικά τους μελισσοκόμους για την απομάκρυνση των κυψελών, όταν πρόκειται να ψεκάσουν, εφαρμόζοντας τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου αναφορικά με την προστασία των μελισσών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως και οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

H εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούνε οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως, μετά τη δύση του ηλίου. Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, φαίνεται ότι η αποτελεσματικότερη προστασία της καλλιέργειας του καλαμποκιού, είναι η εφαρμογή της αμειψισποράς, ως τεχνική καλλιεργητική για να αναχαιτιστεί η διασπορά του διαβρώτικα αλλά και να μειωθούν οι πληθυσμοί του.

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες, οι καλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στους Γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου . Τηλέφωνο :25413 50190-50189 Πληροφορίες : Στεργιανόπουλος Νίκος.- Κουγκούλη Ολυμπία.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου