Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Προστασία στις ελιές για Λεκάνιο και Μαργαρώνια

 
 
Αναγκαίες επεμβάσεις από τους παραγωγούς για την προστασία της καλλιέργειας
 
ΛΕΚΑΝΙΟ
 
Οδηγίες: Σε ελαιώνες που ενδεχομένως υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση στις παρακάτω ημερομηνίες.
 
α) Πρώιμες περιοχές: Από 5 έως 9 Ιουλίου
β) Όψιμες περιοχές: Από 9 έως 13 Ιουλίου
 
Ο καλός αερισμός και φωτισμός του εσωτερικού της κόμης των δένδρων και η καλή διαχείριση των υπόλοιπων επεμβάσεων, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του εντόμου.
 
Φυτ/κά προϊόντα: Θερινός πολτός (σε θερμοκρασίες πάνω από 320C μπορεί να εμφανιστούν φυτοτοξικότητες), Δελταμεθρίν, Σπιροτετραμάτ, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός-μεθύλ.


ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ
 
Το έντομο προσβάλλει την τρυφερή βλάστηση, και μερικές φορές και πράσινους ανεπτυγμένους καρπούς.
 
Οδηγίες: Στα μεγάλα ελαιόδενδρα δεν απαιτείται επέμβαση. Στα φυτώρια ελιάς και νεαρά δενδρύλλια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές, να γίνει επέμβαση όταν παρουσιαστούν προσβολές.
 
Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ+Λάμντα συαλοθρίν.
 
Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.


πηγή: https://www.e-ea.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου