Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

«Η τέχνη της δημιουργικής απραξίας»

 
 
Και έτσι λοιπόν φθάσαμε στο τέλος. Με την ανάρτηση της Παρασκευής 22 Ιουνίου 2018 ολοκληρώνονται οι δασικοί χάρτες του Νομού Καβάλας. Που έχουν μια εγγενή ιδιαιτερότητα. Φτιάχτηκαν εξ ολοκλήρου από την Διεύθυνση Δασών του νομού. Ναι υπήρξαν 14 δασικοί χάρτες από πιλοτικά προγράμματα για το 15% του νομού, που συντάχθηκαν από μελετητικά γραφεία γύρω στο 2000. Όμως αυτοί αναμορφώθηκαν πλήρως εξαιτίας των αλλαγών της δασικής νομοθεσίας, των προδιαγραφών και των νέων υποβάθρων. Κυριολεκτικά λοιπόν φτιάχτηκαν από μηδενική βάση.

Υπήρξε, όπως είναι γνωστό, μεγάλη αμφισβήτηση από πολλούς (ΕΚΧΑ, ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, πολιτικούς κ.α.) για τον αν οι δασικές υπηρεσίες μπορούν να φτιάξουν δασικούς χάρτες ή ακόμη και “αν πρέπει” να ασχοληθούν με τους δασικούς χάρτες.

Το στοίχημα αυτό λοιπόν κερδήθηκε. Κερδήθηκε από την Δασική Υπηρεσία της Καβάλας, θα κερδηθεί όπως φαίνεται και από της Δράμας και των Κυκλάδων που ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μόνοι τους το έργο. Και όχι μόνο επιτεύχθηκε η κατάρτιση των δασικών χαρτών του νομού χωρίς να ξοδευτούν επί πλέον χρήματα από το κράτος, αλλά και πολύ γρηγορότερα. Το χρονικό διάστημα που η υπηρεσία έφτιαξε τους χάρτες του νομού Καβάλας αποδείχτηκε ότι δεν είναι αρκετό για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ούτε για να γίνουν οι αναθέσεις σε ιδιώτες μελετητές (για τους άλλους νομούς). Εάν δε υπολογίσουμε και το διάστημα που θα χρειαστεί από την ανάθεση μέχρι την εκτέλεση του έργου…

Μετά την ολοκλήρωση των αναρτήσεων και των κυρώσεων των δασικών χαρτών θα μιλήσουμε και για το αν, πέρα από το γρηγορότερα, έγιναν και καλύτερα. Το πιστεύουμε και θα επανέλθουμε για να το αποδείξουμε.

Και ελπίζω να μην ξανακουστεί το επιχείρημα «γιατί λέμε έγιναν χωρίς κόστος, αφού οι υπάλληλοι πληρωνόταν» επειδή όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες στην υπηρεσία «έτρεχαν» κανονικά. Δηλώσεις, Ενστάσεις, Αγωγές, Δικαστήρια, αποσπάσματα χαρτών, επιφυλακές, περιπολίες, μελέτες για φωτιές κλπ.

Έχοντας περάσει σχεδόν όλη την υπηρεσιακή μου θητεία ασχολούμενος από το 1987 με την χαρτογράφηση, αισθάνομαι την ανάγκη να καταγράψω ένα χρονικό της πορείας των Δασικών Χαρτών του νομού μας. Φαντάζομαι πως τα ανάλογα ισχύουν και για την υπόλοιπη χώρα.

Οι Δασικοί Χάρτες ξεκίνησαν το 1976 με την ψήφιση του Νόμου 248 περί Δασικού Κτηματολογίου. Προσλήφθηκε προσωπικό και ιδρύθηκαν Συνεργεία Κτηματογράφησης στις Επιθεωρήσεις Δασών. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, καταρτίστηκαν 189 προσωρινοί δασικοί κτηματικοί χάρτες σε όλες τις Επιθεωρήσεις Δασών εκ των οποίων οι περισσότεροι στην περιοχή της Αττικής (το 80% της συνολικής έκτασης της περιφέρειας) οι οποίοι απετέλεσαν πολύτιμο βοήθημα αλλά δεν κυρώθηκαν ποτέ. Τα Συνεργεία δεν εργάστηκαν σε όλους τους νομούς. Στον νομό Καβάλας ολοκλήρωσαν σχεδόν την Θάσο και κάποια κομμάτια του ηπειρωτικού νομού. Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην τελευταία κοινότητα της Θάσου, μια ωραία μέρα, ο τότε Επιθεωρητής Δασών κάλεσε τα συνεργεία Κτηματογράφησης και εντελώς αυθαίρετα μας ανακοίνωσε ότι σταματάνε οι εργασίες διότι δεν χρειάζεται η Υπηρεσία το έργο μας.

Με το Νόμο 2664/1998 και με τα άρθρα 27 και 28 αυτού, καθιερώθηκε η σύνταξη των Δασικών Χαρτών, οι οποίοι θα συντάσσονταν από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων που συστήθηκαν το 2000 στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτών των Υπηρεσιών, ήταν δυνατή με απόφαση του Υπουργού, η ανάθεση εκτέλεσης των ως άνω εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών. Όπως προαναφέρθηκε 14 δασικοί χάρτες από πιλοτικά προγράμματα για το 15% του νομού, που είχαν συνταχθεί από μελετητικά γραφεία γύρω στο 2000, παραδόθηκαν στην αρχή στο Δασαρχείο και μετά στο Τμήμα για τα περαιτέρω. Να επισημάνω εδώ ότι ο νόμος αυτός προέβλεπε τα στάδια μέχρι την κατάρτιση και την θεώρηση. Δεν αναφερόταν στην ανάρτηση και την κύρωση.

Τότε λοιπόν το προσωπικό των Συνεργείων που είχαν ήδη διαλυθεί, στελέχωσε το νεοσύστατο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων. Και ανέλαβε να ελέγξει και να θεωρήσει τους χάρτες αυτούς. Όμως το 2003 ψηφίστηκε ο Νόμος 3208 που άλλαζε τον ορισμό του δάσους. Ακολούθησε η εγκύκλιος 1099/2004 του Ε. Μπασιάκου, τον Οκτώβρη του 2004. Μετά από προσφυγές της ΠΕΔΔΥ και του ΓΕΩΤΕΕ στις αρχές του 2005 στο ΣτΕ πάγωσαν όλες οι διαδικασίες των δασικών χαρτών. Μέχρι το 2008, που αποσύρθηκε η εγκύκλιος 1099/2004 και έτσι άρχισε πάλι κάτι να κινείται σε σχέση με τους δασικούς χάρτες.

Μετά την ψήφιση του Νόμου 3818/2010 έπαυσε η εκκρεμοδικία ενώπιον του ΣΤΕ και συνεπώς η αναστολή ανάρτησης των Δασικών Χαρτών. Όμως ο νέος Νόμος αναφερόταν μόνο στην «Επιτάχυνση της διαδικασίας κύρωσης δασικών χαρτών Νομού Αττικής».

Και φτάνουμε στο Νόμο υπ.αριθ. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών κλπ» με τον οποίον πλέον επιτρέπεται κατάρτιση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα. Την περίοδο αυτή όσοι συνάδελφοι του Δημοσίου δηλώνουν πρόθυμοι να εργαστούν για την επίτευξη του σκοπού αυτού λοιδορούνται από «συναδέλφους» του ιδιωτικού τομέα με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Υπάρχει προσωπική πικρία για την επίθεση αυτή και δεν θα επεκταθώ παραπάνω.

Άμεσα αναμορφώνεται ο δασικός χάρτης του Ξεριά Καβάλας ο οποίος αναρτάται στις 11-7-2011 και κυρώνεται την 18-11-2011. Πρόκειται για τον πρώτο κυρωμένο δασικό χάρτη στην ιστορία της χώρας.

Από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012 αναρτώνται άλλοι επτά ΔΧ, οι οποίοι κυρώνονται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να αναρτηθεί ο ΔΧ της Καβάλας που αποτελεί και τον χάρτη με την μεγαλύτερη σπουδαιότητα, πριν ψηφιστεί ο νέος νόμος που ήδη συζητείται στην βουλή. Εξαιτίας καθυστερήσεων του εθνικού τυπογραφείου, δεν προλαβαίνουμε. Ψηφίζεται στις 9 Ιουλίου 2013 ο Νόμος υπ. αρ. 4164/2013 που όμως προβλέπει ότι «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Τι άλλαζε λοιπόν ο περίφημος Νόμος υπ. αρ. 4164/2013; Αφαιρούσε την αρμοδιότητα της κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης κλπ του δασικού χάρτη από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, ακόμη και αν είχαν την διάθεση να τα αναλάβουν όλα. Με το πρόσχημα ότι καθυστερούν και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ θα τα έκανε όλα γρηγορότερα. Ποιοί φωτεινοί νόες συμβούλευσαν την τότε κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή; Τι φοβόταν αλήθεια;

Μία ημέρα μετά, δηλαδή στις 10 Ιουλίου 2013, αναρτάται ο ΔΧ της Καβάλας και άμεσα το Υπουργείο ζητά το «κατέβασμά» του. Μετά από την σχετική αλληλογραφία και την άρνηση της Δ/νσης Δασών Καβάλας να εκτελέσει την «παράνομη» ουσιαστικά διαταγή, πάντα μέσα στα όρια του υπαλληλικού κώδικα, ψηφίζεται φωτογραφική τροπολογία που ακυρώνει τις αναρτήσεις που έγιναν στο διάστημα αυτό. Και εκτός από τον ΔΧ της Καβάλας «κατεβαίνει» και ο χάρτης της Σύμης.

Μέχρι την 27 Μαΐου 2016 που ψηφίστηκε ο Νόμος 4389/2016 και αφού ήδη άλλαξε η κυβέρνηση, δεν είχε προχωρήσει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δασικού χάρτη. Ο Νόμος με τις διατάξεις που περιείχε στο Κεφάλαιο Θ´ «ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» επανέφερε την αρμοδιότητα της κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης κλπ του δασικού χάρτη από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων. Και η ύπαρξη βούλησης της πολιτείας να προχωρήσουν πλέον οι δασικοί χάρτες, με τα όποια προβλήματά τους, οδήγησε στην κύρωση των δασικών χαρτών για την μισή περίπου χώρα.

Ίσως κάποιες Διευθύνσεις να αναλάβανε με βαριά καρδιά τις διαδικασίες συμπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης αυτών των δασικών χαρτών ήταν όμως μια αναγκαιότητα.

Ξανάρχισαν λοιπόν οι εργασίες. Το 2016 είχαμε κυρωμένους χάρτες για το 8% του νομού. Τον Ιανουάριο του 2017 αναρτάται το 7% του νομού που περιλαμβάνει πλήρως αναμορφωμένους χάρτες από το υλικό που είχε παραδοθεί από μελετητές το 2000 περίπου. Η μερική κύρωσή τους έχει γίνει ήδη και η ΕΠΕΑ εξετάζει τις αντιρρήσεις.

Τον Οκτώβριο του 2017 αναρτάται το 43% που το αποτελούν χάρτες που καταρτίστηκαν από μηδενική βάση. Τον Δεκέμβριο του 2017 αναρτάται η Θάσος που αποτελεί το 18% του νομού. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οι χάρτες αυτοί προέρχονταν από προσαρμογή των χαρτών του Ν.248/76.

Οι δύο προαναφερθείσες αναρτήσεις λήγουν την 31 Ιουλίου 2017.

Η τελευταία ανάρτηση αφορά το υπόλοιπο 24% του Νομού Καβάλας. Και έτσι ολόκληρος ο νομός αποκτά πλέον δασικούς χάρτες.

Διαβάζοντας λοιπόν καθένας την ιστορία αυτή ελπίζω πως θα καταλάβει τι φταίει για το ότι η Ελλάδα δεν έχει δασικούς χάρτες και κατά συνέπεια δασολόγιο, παρότι το επιτάσσει το Σύνταγμα από το 1975.

Διαμαντής Σταγγίδης
ένας Δασολόγος
ΥΓ. Τώρα αν εκμυστηρευτώ πως όλο αυτό το διάστημα τρέμω στην ιδέα μην πέσει η κυβέρνηση και βάλουν και πάλι στον πάγο τους χάρτες μας θα θεωρηθώ φιλοσυριζαίος;
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου