Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Πρωτοποριακό πρόγραμμα και ενημέρωση για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων στο Χαλάνδρι

 
Πρωτοποριακό πρόγραμμα και ενημέρωση για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων στο Χαλάνδρι (video)
 
Ο Δήμος Χαλανδρίου σε συνεργασία με το εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο, ξεκίνησε πρόγραμμα συλλογής οικιακών ζυμώσιμων απορριμμάτων από το 2016 και η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "Waste4Think", "HORIZON 2020". Το "Waste4Think" θεωρήθηκε ένα από τα τρία καλύτερα έργα που επιλέχθηκαν από τις 97 προτάσεις που υποβλήθηκαν.

Στο πρόγραμμα αυτό, συμμετέχουν 19 εταίροι (πανεπιστήμια, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.) από επτά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός από το Χαλάνδρι εφαρμόζεται πιλοτικά σε άλλες τρεις Ευρωπαϊκές πόλεις. Στο Κασκάι (Πορτογαλία), το Ζαμούδιο (Ισπανία) και το Σεβέσο (Ιταλία).
 
Με αφορμή το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε ημερίδα που έγινε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, στο πλαίσιο της τακτικής εξάμηνης συνάντησης που πραγματοποιούν οι εταίροι του προγράμματος, και παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από την πρώτη φάση εφαρμογής καθώς και οι καινοτόμες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου