Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Η επίδραση των μνημονίων στην περιβαλλοντική πολιτική

 
 
Με το ζήτημα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της επίδρασης που είχε στην εφαρμογή της και τη δημιουργία της η τελευταία κρισιακή δεκαετία ασχολήθηκε η ημερίδα με τίτλο «Περιβάλλον: Θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», την οποία διοργάνωσε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Νόμος + Φύση», που σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της έρευνας, της διάδοσης και της ανάπτυξης του περιβαλλοντικού δικαίου και της περιβαλλοντικής πληροφορίας.

Η «Νόμος + Φύση» ιδρύθηκε το 1993 από τον καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών Γεώργιο Παπαδημητρίου και τον Κώστα Μενουδάκο. Αρχικά, κυκλοφόρησε σε εξάμηνη και τρίμηνη βάση ως έντυπη νομική επιθεώρηση και στη συνέχεια διεύρυνε το πεδίο των δραστηριοτήτων της με τη διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων και εκδηλώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και με την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, αφιερωμένη στη μνήμη του ιδρυτή της, αποτέλεσε την πρώτη μετά από πολύ καιρό που η δραστηριότητα της «Νόμος + Φύση» περιοριζόταν στο διαδικτυακό της ιστότοπο ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή πληροφορίας κυρίως σε ότι αφορά τη νομολογία και της αποφάσεις του ΣτΕ.

Ο Κώστας Μενουδάκος, επίτιμος πρόεδρος ΣτΕ, πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επιστημονικός υπεύθυνος της «Νόμος + Φύσης», έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης αναφερόμενος στη σύγκρουση μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι συνήθως η προστασία της φύσης θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας για την οικονομική δραστηριότητα. Σύγκρουση που έγινε ακόμα μεγαλύτερη την τελευταία δεκαετία, λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας, καθώς οι προτεραιότητες που επέβαλαν οι περιστάσεις έδωσαν μεγαλύτερη σημασία στην οικονομική μεγέθυνση απ’ ό,τι στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ανάδειξη της συμβολής της περιβαλλοντικής προστασίας ως ισότιμου πυλώνα της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης στην κοινωνική συνοχή, αναλύοντας το θεσμικό πλαίσιο, τη νομολογία και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία. Με δεδομένη τη μετατόπιση του σημείου ισορροπίας μεταξύ των τριών συνιστωσών της βιώσιμης ανάπτυξης (ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή) την τελευταία δεκαετία, αλλά και τον κίνδυνο η οικονομική κρίση να επιτείνει την ήδη σοβούσα περιβαλλοντική, οι Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αντιπρόεδρος ΣτΕ, Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής περιβαλλοντικής πολιτικής WWF Ελλάς και Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του ελληνικού γραφείου Greenpeace περιέγραψαν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας, σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας, αλλά και κοινωνικής πρόσληψης.
 
Για την συνέχεια του άρθρου δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://dasarxeio.com/2018/02/19/1109-11/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου