Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Πρόγραμμα επενδύσεων για οινοποιεία από τον Εθνικό Φάκελο του αμπελοοινικού τομέα


Στα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης 2014-2018 μετά από γνωστοποίηση στην Commission περιλαμβάνεται πλέον και το μέτρο των Επενδύσεων μαζί με το μέτρο της Αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων και το μέτρο της Προβολής Προώθησης σε Τρίτες Χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ, ο προϋπολογισμός του μέτρου των επενδύσεων θα ανέλθει στα 3.000.000 έως 4.000.000 € ανάλογα με την απορρόφηση από τα δυο άλλα μέτρα, σε σύνολο προϋπολογισμού του Εθνικού Φακέλου που ανέρχεται στα 24.000.000 € ετησίως.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου έως την 20η Φεβρουαρίου 2018, θα αξιολογηθούν έως την 10η Μαρτίου 2018, ενώ η τελική κατάταξη θα αναρτηθεί μετά από την υποβολή ενστάσεων στις 6 Απριλίου 2018.

Έως τις 15 Ιουνίου 2018, οι τελικοί δικαιούχοι θα καταθέτουν αίτηση πληρωμής, υποβάλλοντας τα σχετικά τιμολόγια, ενώ ο φάκελος πληρωμής θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 29 Ιουλίου 2018.


Επιλέξιμες επενδύσεις είναι (δείτε στον σύνδεσμο): http://www.keosoe.gr/news/2611-2017-12-21-09-16-16.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου