Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Act4litter: Σχέδιο δράσης για τη θαλάσσια ρύπανση

 
 
Στο διεθνές πρόγραμμα Act4litter συμμετέχει ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία σχεδίων δράσης για την μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε διαφορετικές προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου.

Ο Φορέας Διαχείρισης θα συμμετέχει σε πιλοτική δράση σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφοριών για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO–ECSDE), σκοπός για τον οποίο οι δύο φορείς προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.

Το Act4litter είναι ένα έργο διάρκειας 18 μηνών που χρηματοδοτείται από το Interreg Med και υλοποιείται από την Καταλανική Υπηρεσία Απορριμμάτων – Περιφερειακό Κέντρο Δραστηριότητας για Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή Catalan Waste Agency – Regional Activity Center for Sustainable Consumption and Production (Επικεφαλής Εταίρος), τη Σχολή Sant’ Anna School of Advanced Studies, το MedPAN και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφοριών για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 22 ακόμη εταίροι, μεταξύ των οποίων ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο Φορέας Διαχείρισης Σαμαριάς και άλλοι οργανισμοί από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Τυνησία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο.

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα με τίτλο: «Joint measures to preserve natural ecosystems from marine litter in the Mediterranean Protected Areas» με τις εξής δράσεις:

- θα συμβάλλει στην αναγνώριση και περιγραφή πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων σκουπιδιών
- θα συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων
- θα υποστηρίξει την επεξεργασία Προγραμμάτων Δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των θαλάσσιων σκουπιδιών.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου