Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Καστοριά. Σχέδιο διαχείρισης οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης – καλαμώνων


 
Σχέδιο διαχείρισης οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης – καλαμώνωνΠαρέμβαση πραγματοποιήθηκε τις περασμένες ημέρες στο υδατόρεμα του «Γκιόλε» με στόχο την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων της ευρύτερης παραλίμνιας περιοχής, εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Οικοτόπων Υπερυδατικής Βλάστησης – Καλαμώνων.
Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, όπως αυτή αποτυπώνεται και στο σχετικό φωτογραφικό υλικό, εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους, καθώς δεν επέτρεπε την ομαλή απορροή των υδάτων.
Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς έχει ήδη δρομολογήσει την προμήθεια πολύμηχανήματος, η λειτουργία του οποίου θα καταστήσει εφικτή την πλήρη εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου, όπως αυτό έχει εγκριθεί για το λιμναίο οικοσύστημα μας.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου