Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Για τη διαχείρηση και την προστασία του εδάφους.


 ΗΜΕΡΙΔΑ«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ»
ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας
Δευτέρα 2 Απριλίου 2012
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

PORTO PALACE, 26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην ΕΘΙΑΓΕ), διοργανώνουν ημερίδα με θέματη διαχείριση και προστασία εδάφους, στις 2 Απριλίου 2012,
στο PORTO PALACE HOTEL, 26ης Οκτωβρίου 65, στο Λιμάνι.


 Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου LIFE ENV/GR/000278 SoilSustainability (So.S.), με τον πλήρη τίτλο “Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική εδάφους”, το οποίο αφορά στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των διαφόρωνκινδύνων που απειλούν το έδαφος λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά μιας πιλοτικής περιοχής καθώς και την προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το έδαφος.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Προς μια θεματική στρατηγική για την προστασία του εδάφους», COM(2006)231, προσδιόρισε τις οκτώ βασικές απειλές που αντιμετωπίζουν τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται για τη διάβρωση, την απομείωση οργανικών υλών, τη ρύπανση, την αλάτωση, τη συμπύκνωση(συμπίεση), την απώλεια εδαφικής βιοποικιλότητας, τη σφράγιση (στεγανοποίηση), τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες. Σε όλη την έκταση της Κοινότητας, το έδαφος δέχεται αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση, η οποία προκαλείται ή επιδεινώνεται από τις δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως οι ακατάλληλες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές, η βιομηχανική δραστηριότητα, ο τουρισμός, η αστική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές βλάπτουν την ικανότητα του εδάφους να συνεχίσει να επιτελεί στο ακέραιο τις καίριας σημασίας πολυποίκιλες λειτουργίες του.Στόχος της ημερίδας είναι ενίσχυση του γνωστικού υποβάθρου των συμμετεχόντων για τη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τα θέματαπου διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους και της παρουσίασης εργαλείων και τεχνικών αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων που το απειλούν.


Η ημερίδα απευθύνεται σε γεωτεχνικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ομιλητές της ημερίδας θα είναι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος του έργου και ειδικοί επιστήμονες και μελετητές σε θέματα διαχείρισης του εδάφους. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου
www.lifesos.eu.
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου