Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Λάρισα. 3 εκ € για το νέο Πάρκο σε έκταση 61 στρ.altΈνα μεγάλο και μοντέρνα σχεδιασμένο πάρκο, έκτασης 61 στρεμμάτων πρόκειται να αποκτήσει η Λάρισα στην περιοχή «Χατζηχαλάρ» μεταξύ των συνοικιών Νεάπολης Φιλιππούπολης, Νεράιδας και Ηπειρώτικων.

Το μεγάλο αυτό έργο εισέρχεται σύντομα στη φάση της υλοποίησης καθώς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίαςκ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη του έργου «Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα» προϋπολογισμού 2.998.000€, στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.
Ο κ. Αγοραστός ανέφερε ότι πρόκειται για μια μεγάλης έκτασης παρέμβαση, προϋπολογισμού σχεδόν 3 εκ. ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει έναν σημαντικό αστικό χώρο πρασίνου σε μια υποβαθμισμένη περιοχή.

«Η τελική διαμόρφωση του χώρου θα δράσει ευεργετικά στο μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής καθώς θα περιορίσει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή τη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του πολεοδομικού συγκροτήματος της Λάρισας και της περιαστικής υπαίθρου» τόνισε ο περιφερειάρχης.
Ο χώρος που θα μετατραπεί σε πάρκο βρίσκεται ανάμεσα στο Γηροκομείο, το Δημοτικό Φυτώριο και την 1η Στρατιά και περικλείεται από τις οδούς Εχεκρατίδα, Σαρίμβεη, Καρδίτσης και Γιάγκου.Το έργο αφορά στη διαμόρφωση της Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα σε χώρο πάρκου συνολικής έκτασης 60.960,00 μ2. Σήμερα η έκταση είναι τελείως αδιαμόρφωτη και υποβαθμισμένη και παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης .
Με την υλοποίηση της πράξης οι πλακοστρωμένες επιφάνειες (7.600 μ2) με σκληρά υλικά (τσιμεντόπλακες) καθώς και ο ασφαλτοτάπητας (2.400,00 μ2) θα καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδόν 10.000,00μ2 , ήτοι ποσοστό μικρό 16% ενώ όλος ο υπόλοιπος χώρος 50.960,00 μ2 (84%) θα είναι φυτεμένος.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν εκσκαφές, επιχώσεις, σκυροδέματα, οπλισμούς και πλακοστρώσεις καθώς και εργασίες φωτισμού των χώρων και έργα πρασίνου.
Σημαντικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της χλωρίδας της περιοχής. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λαρισαίων.


πηγή: econews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου