Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Κουμπαράς 72 εκατ. για τις πόλεις και το περιβάλλον

Τις αποφάσεις για την υλοποίηση των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων του Πράσινου Ταµείου για το 2012, ύψους 72 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στο πλαίσιο µεσοπρόθεσµου προγράµµατος ύψους 400 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2014.
Σχετικά µε το θέµα, ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογράµµισε ότι «το Ταµείο είναι ένα καινοτόµο χρηµατοδοτικό εργαλείο µε το οποίο η πολιτεία επιστρέφει στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο αστικό, πόρους που συγκεντρώνονται ως ισοζύγιο για τη διαχρονική επιβάρυνση που έχει υποστεί από την ανθρώπινη παρέµβαση.
Με τους πόρους αυτούς, το 2012 θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στον µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό για την αστική αναζωογόνηση, την ανάπλαση των πόλεων, τις παρεµβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς, τη δηµιουργία ελεύθερων χώρων, αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».
Πώς θα μοιραστούν τα χρήματα


25 εκ. € για ελεύθερους χώρους
Στόχος του προγράμματος «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων» προϋπολογισμού 100 εκατ. εκ των οποίων 25 εκατ. ευρώ θα διατεθούν φέτος είναι η αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου με τη μείωση του δομήσιμου χώρου. Μεταξύ άλλων θα διαμορφωθούν κοινόχρηστοι χώροι αλλά και χώροι πρασίνου, οι οποίοι προβλέπονταν από τα ισχύοντα σχέδια πόλεων, αλλά δεν υπήρχε μέχρι τώρα δυνατότητα αποζημίωσής τους. Από τα εγκεκριμένα κονδύλια, 8,3 εκατ. ευρώ έχει δεσμευτεί για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων στην περιοχή του Ελαιώνα.


11 εκ. € για επανεκκίνηση έργων
Οι δράσεις «Μεταβατικά προγράμματα» (35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,2 εκατ. για το 2012), καλύπτει υποχρεώσεις από το μεταβατικό πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων που παραμένουν σε ισχύ. Επίσης με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ θα «τρέξει» πιλοτικά ένα πρόγραμμα για την διευκόλυνση της υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων LIFE, με σημαντική προστιθέμενη αξία για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού, για τα οποία δεν μπορούσε να διασφαλιστεί μέρος της ίδιας-εθνικής συμμετοχής.


1 εκ. € σε περιοχές προστατευόμενες
Το πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» προϋπολογισμού 4 εκατ. εκ των οποίων 1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί φέτος, αποσκοπεί στην κάλυψη λειτουργικών και έκτακτων αναγκών των φορέων.


6 εκ. € για πολεοδομικό σχεδιασμό για έρευνα και... προσαρμογή
Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» με προϋπολογισμό 6 εκ. στoχεύει στην προστασία των κοινόχρηστων χώρων, των ιδιωτικών περιουσιών και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των δικαιούχων φορέων, στο ευρύτερο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος της αυθαίρετης δόμησης.


1 εκ. € σε περιοχές προστατευόμενες
Το πρόγραμμα «Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις και διεθνής συνεργασία» (5 εκ. εκ των οποίων 1 εκ. για φέτος), θα συμβάλει στην κάλυψη υποχρεώσεων της χώρας στο πλαίσιο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών. Ενδεικτικά θα χρηματοδοτούνται ερευνητικά προγράμματα σε τομείς αιχμής του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, πιλοτικές εφαρμογές, καθώς και η αποτίμησή τους σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.


12,2 εκ. € για τις θάλασσες και τα δάση
Για την προστασία και αναβάθμιση δασών θα διατεθούν 10 εκ. (40 εκ. έως το 2014). Ενδεικτικές δράσεις είναι η βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, ο καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών, ο καθαρισμός - αραίωση της βλάστησης για τη μείωση της καύσιμης ύλης και η κατασκευή ή συντήρηση υδατοδεξαμενών. Επίσης για την προστασία των θαλασσών θα διατεθούν 2,2 εκατ. (5 εκατ. έως το 2014). Μεταξύ άλλων, δίνεται έμφαση στη διατήρηση της καλής ποιότητας της θάλασσας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.


16 εκ. € για αστική αναζωογόνηση
Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. με δέσμευση πιστώσεων 16 εκατ. ευρώ για φέτος, αφορούν μεταξύ άλλων έργα μητροπολιτικού χαρακτήρα, μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις για την αναδιοργάνωση πόλεων, μικρής ή μεσαίας κλίμακας παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου (π.χ. παιδικές χαρές, φωτισμός) και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων (π.χ. διαχείριση υγροτόπων, ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.). Ενα εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αποκατάσταση των πρόσφατων καταστροφών σε κοινόχρηστους χώρους της Αθήνας.


πηγή: http://www.epiruspost.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου