Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Πρόταση έργου από το δήμο Αγρινίου για αξιοποίηση ειδικών απορριμμάτων από ανέργους

 
 
Ο Δήμος Αγρινίου προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα INTERREG -Β Balkan — Mediterranean 2014-2020 με τίτλο έργου RΕ — ΙΝΝΟVΑΤΕ: Δίκτυο για την κυκλική οικονομία και τα συστήματα ανακύκλωσης στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Περιβάλλον», Ειδικός στόχος 2.2: «Βιώσιμες περιοχές : Ενίσχυση διασυνοριακής συνεργασίας για την αποδοτική χρήση των πόρων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή».
 
Σχήμα εταίρων:
 
Ελλάδα : Δήμος Κέρκυρας (επικεφαλής), Δήμος Αγρινίου
Αλβανία : Δήμος Αγ. Σαράντα, Shogata JONA
Κύπρος: Δήμος Λακατάμιας, Δήμος Αγλαντζιάς
 
 
Σύντομη περιγραφή έργου:
 
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στη δημιουργία συστήματος διαλογής και αποκομιδής ειδικών απορριμμάτων (έπιπλα, ρούχα, συσκευές, γυαλί, χαρτί κ.λ.π.) και στη δημιουργία ειδικών χώρων υποδοχής, επεξεργασίας και μετασχηματισμού των προϊόντων αυτών μέσω Κοιν.Σ.Επ. ή συνεργαζόμενων άνεργων καλλιτεχνών ή λοιπών φορέων. Ουσιαστικά, οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς που έχουν την αρμοδιότητα για την αποκομιδή — Δήμοι θα δημιουργήσουν ένα σύστημα (λογισμικό διαχείρισης στόλου και προγραμματισμός αποκομιδής) με την προμήθεια ειδικών απορριμματοφόρων και τη διαμόρφωση/ κατασκευή ενός χώρου (εργαστήριο) στον οποίο θα γίνονται οι μετασχηματισμοί των προϊόντων. Ταυτόχρονα, ο δήμος θα ενεργοποιήσει τους ανέργους για την δημιουργία Κοιν.Σ.Επ. ούτως ώστε να μπορούν να ξαναδίνουν ζωή στα απορρίμματα.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 1.498.000 € και ο Δήμος Αγρινίου θα πραγματοποιήσει δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 290.000 €
 
 
Σκοπιμότητα υποβολής πρότασης

• Ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας
• Επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης
• Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου στην περιοχή
• Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων
• Δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου και σε άλλες δράσεις με τη χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσα από τη δικτύωσή του με άλλες χώρες στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων
• Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου με όλα τα Θετικά αποτελέσματα που αυτή συνεπάγεται (προσέλκυση επισκεπτών, επενδυτών, ανάδειξη της περιοχής μας).
 
Το πρόγραμμα INTERREG V-Β Balkan — Mediterranean 2014-2020 είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που φέρνει σε επαφή 5 κράτη από την περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολική Μεσογείου. Οι επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι:
v Βουλγαρία: ολόκληρη η επικράτεια.
v Ελλάδα: ολόκληρη η επικράτεια.
v Κύπρος: ολόκληρη η επικράτεια.
v Αλβανία: ολόκληρη η επικράτεια.
v Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: ολόκληρη η επικράτεια.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση των κοινών εδαφικών στοιχείων και η προώθηση της ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης και συνεργασίας για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Προκειμένου να πετύχει τον κύριο στόχο του το πρόγραμμα βασίζεται σε δύο άξονές:
 
- Άξονας Προτεραιότητας 1: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
- Άξονας Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον


πηγή: http://www.agrinioculture.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου