Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Έβρος - Χρυσωρυχεία. Μερική ανάκληση απόφασης και αναστολή εργασιών.bbe3efcddbd26c9c.jpg
Η απόφαση ήρθε μετά από καταγγελίες
για παράνομες εργασίες.Τη μερική ανάκληση της άδειας που είχε παραχωρηθεί στην εταιρεία Χρυσωρυχεία Α.Ε. αποφάσισε το η Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου. Η άδεια αφορούσε σε χωματουργικές εργασίες - επεμβάσεις στο λόγο του Περάματος προκειμένου να γίνουν οι ερευνητικές γεωτεχνικές γεωτρήσεις. Μετά από καταγγελίες, που έγιναν πριν λίγο καιρό και έκαναν λόγο για παράνομες εργασίες, το Δασαρχείο αποφάσισε και να αναστείλει «την εκτέλεση των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, εντός της έκτασης, που μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε για λόγους συντήρησης των υπαρχόντων δασικών δρόμων είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μέχρι την διερεύνηση και την ολοκλήρωση του ελέγχου της από 02-02-2013 υποβληθείσας καταγγελίας για παράνομες εργασίες της εν λόγω εταιρείας στη δυτική πλευρά του λόφου.

 

Η απόφαση είναι η εξής:

"Ανακαλούμε μερικά την υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφασή μας και αναστέλλουμε την εκτέλεση των πάσης φύσεως χωματουργικών εργασιών, εντός της έκτασης, που μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε για λόγους συντήρησης των υπαρχόντων δασικών δρόμων είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μέχρι την διερεύνηση και την ολοκλήρωση του ελέγχου της από 02-02-2013 υποβληθείσας καταγγελίας για παράνομες εργασίες της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» στη δυτική πλευρά λόφου Περάματος Έβρου, προς το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης από φορείς (Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Οικολογική Εταιρεία Έβρου, Οικολογική Ομάδα Ροδόπης και Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Έβρου κατά της εξόρυξης και μεταλλουργίας χρυσού) και εφιστούμε την προσοχή της εταιρείας «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» για την υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλου του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης κατά την πραγματοποίηση των γεωτεχνικών γεωτρήσεων, όπως επίσης και για την πιστή τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 19121/10-09-2012 απόφασή μας."
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου