Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Θεσσαλονίκη. Ημερίδα με θέμα: «Αγροδασοπονία: Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020» 

Το Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο σας προσκαλούν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν στις 5 Απριλίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νέου Δημαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Αγροδασοπονία: Μια νέα χρήση γης στα πλαίσια της ΚΑΠ 2014-2020».

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της αγροδασοπονίας - μιας νέας επιστήμης αλλά πολύ παλιάς πρακτικής - ως μιας εναλλακτικής χρήσης γης για τη δημιουργία αειφορικών συστημάτων παραγωγής που προσφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη στον αγρότη, καθώς και η ενημέρωση για τις προοπτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου της Κ.Α.Π. (2014-2020).


Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίικη.
Ιστοσελίδα:
www.geotee-kma.gr


Τηλ: 2310-221726, Φαξ: 2310-265468.  
 
 

Το πρόγραμμα της ημερίδος
 

9:00 Προσέλευση συνέδρων
9:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί

Συντονιστής: Ι. Ισπικούδης
10:00 Ανακαλύπτοντας ξανά μια παραδοσιακή φιλοσοφία καλλιέργειας της γης
Α. Σαρόπουλος, ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας

10:30 Αγροδασοπονία: Μια νέα επιστήμη αλλά πολύ παλιά πρακτική
Κ. Μαντζανάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
11:00 Δασολιβαδικά συστήματα
Θ. Παπαχρήστου, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
Π. Πλατής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

11:30 Διάλειμμα 
 
Συντονιστής: Γ. Παπαρουσόπουλος
 
11:45 Δασογεωργικά συστήματα
Ά. Σιδηροπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

12:15 Αγροδασικά συστήματα στα πλαίσια της ΚΑΠ και οι προοπτικές τους στην Ελλάδα
Β. Παπαναστάσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

12:45 Παρεμβάσεις-Τοποθετήσεις
13:00 Γενική Συζήτηση 

14:00 Λήξη Ημερίδας 


 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου