Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τα βιολογικά προϊόντα

 
 
 
Η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ, ετησίως
 
 
 
 
Η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ, ετησίως
Ανεπαρκείς, θεωρεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) τους υφιστάμενους στην Ε.Ε κανόνες που αφορούν στην πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη. Σε σημερινή ανακοίνωσή του, τονίζει ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να είναι βέβαιοι ότι, κάθε φορά που αγοράζουν ένα βιολογικό μήλο ή ένα κομμάτι βιολογικού βοείου κρέατος από την τοπική υπεραγορά τους, τα προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες.
Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε υπενθυμίζει πως για τα βιολογικά προϊόντα που προέρχονται από την Ε.Ε, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν ένα σύστημα ελέγχων. Επιπλέον, σημειώνει ότι τα βιολογικά προϊόντα που προέρχονται εκτός ΕΕ μπορούν να αναγνωριστούν ως βιολογικά, εφόσον οι κανόνες παραγωγής και τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου θεωρηθούν ισοδύναμοι με τους αντίστοιχους κανόνες και συστήματα της ΕΕ. Ωστόσο, το ΕΕΣ επισημαίνει ότι ορισμένες αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών δεν εκπληρώνουν επαρκώς τον εποπτικό ρόλο τους επί των φορέων ελέγχου.
Επίσης, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη - μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των βιολογικών προϊόντων εντός της δικαιοδοσίας τους και η ανιχνευσιμότητα αυτή είναι ακόμη δυσκολότερη για προϊόντα που διέρχονται από τα σύνορα. Όσον αφορά τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα που διέπει τα διάφορα καθεστώτα εισαγωγής πάσχει και αυτό από αδυναμίες.


Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών το ΕΕΣ προτείνει:

- οι αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών να ενισχύσουν τον εποπτικό ρόλο τους επί των φορέων ελέγχου
- να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών εντός ενός και του αυτού κράτους μέλους, μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, καθώς και μεταξύ των κρατών- μελών
-να ενισχυθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις (όπως οι παραγωγοί, οι μεταποιητές και οι εισαγωγείς) πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με την ανιχνευσιμότητα
-η Επιτροπή να ενισχύσει την παρακολούθηση των συστημάτων ελέγχου των κρατών- μελών, πραγματοποιώντας επισκέψεις ελέγχου και συλλέγοντας και αξιοποιώντας τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες


Η αγορά βιολογικών προϊόντων έχει αναπτυχθεί ραγδαία και παρουσιάζει ποσοστά ετήσιας αύξησης που υπερβαίνουν το 10 %, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η ευρωπαϊκή αγορά βιολογικών προϊόντων ανέρχεται σε 20 δισ. ευρώ, ετησίως και υπολογίζεται ότι αντιστοιχεί στο 1,5 % της συνολικής αγοράς τροφίμων.
 
 
πηγή: 24h NewsRoom
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου