Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Φορείς Διαχείρισης. Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου

 
 
Γενικά για το Φορέα Διαχείρισης
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου θεσμοθετήθηκε το 1999 με τον Ν. 2742/1999 και ιδρύθηκε το 2003 ως μέρος του δικτύου των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που δημιουργήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
 
Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τελεί υπό την εποπτεία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και έχει σαν έδρα το Κέντρο Πληροφόρησης στην Τραιανούπολη Έβρου. Διοικείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και έχει 3ετή θητεία.

Ο Φορέας Διαχείρισης ξεκίνησε να λειτουργεί ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2005, όταν και εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο του από το ΕΠΠΕΡ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον). Η χρηματοδότηση των δράσεων του Φορέα από το ΕΠΠΕΡ διήρκεσε από το 2005 έως το 2009 ενώ από το 2010 μέχρι και σήμερα συνεχίζεται μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).
 
Φωτ.: Eva Stets
Οι κύριοι σκοποί του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου είναι η προστασία, η διαχείριση και η προώθηση του υγροτόπου του Δέλτα Έβρου, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω δράσεων όπως η επιστημονική παρακολούθηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των υδάτων, η επόπτευση – φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, η ενημέρωση των χρηστών και των επισκεπτών καθώς και η υλοποίηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 
wefΠεριγραφή της Περιοχής
 
Στο νοτιοανατολικό άκρο του νομού Έβρου, στα σύνορα με την Τουρκία, ο ποταμός Έβρος σχηματίζει ένα εκτεταμένο Δέλτα, διεθνούς οικολογικής σημασίας, συνολικής έκτασης 188 τ.χλμ. Ο Έβρος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός της Ανατολικής Ευρώπης και χαρακτηρίζεται για τις φερτές ύλες που μεταφέρει και αποθέτει ανάμεσα στην Αλεξανδρούπολη και στην Αίνο.

Ο ποταμός Έβρος πηγάζει από την οροσειρά της Ρίλα στην Βουλγαρία στα νότια της Σόφιας. Διασχίζει τη λεκάνη απορροής του μεταξύ των οροσειρών Ροδόπης και Αίμου όπου και δέχεται πλήθος παραποτάμων. Κοντά στην Ανδριανούπολη, δέχεται τους κυριότερους παραποτάμους Τούνζα από βόρεια και Άρδα από δυτικά ενώ κοντά στο Διδυμότειχο τα νερά του Ερυθροποτάμου από δυτικά και του Εργίνη από ανατολικά. Ο Έβρος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Βαλκανικής χερσονήσου και χαρακτηρίζεται από το μεγάλο όγκο των νερών του και των φερτών υλών που μεταφέρει προς τις εκβολές του. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 528 χλμ., από τα οποία τα 310 χλμ. ανήκουν στην Βουλγαρία, ενώ 218 χλμ καθορίζουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Η συνολική λεκάνη απορροής του ποταμού έχει επιφάνεια 53.000 τ. χλμ. εκ των οποίων:
 
• τα 35.085 (66,2%) τ. χλμ. ανήκουν στην Βουλγαρία,
• τα 14.575 (27,5%) τ. χλμ. ανήκουν στην Τουρκία, και
• τα 3.340 (6,3%) τ. χλμ. ανήκουν στην Ελλάδα.
 
Υπολογίζεται πως η ελάχιστη παροχή του ποταμού Έβρου είναι περίπου 8 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ η συνήθης παροχή του είναι περίπου 100.

Το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή του Δέλτα Έβρου είναι μεσογειακό με επιδράσεις ηπειρωτικού κυρίως προς την ενδοχώρα. Ο χειμώνας είναι βαρύς και συχνά παρατηρούνται πρώιμοι και όψιμοι παγετοί. Η κατανομή των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους είναι ανομοιόμορφη με ελάχιστες βροχές τους καλοκαιρινούς μήνες.
 
Το Δέλτα του ποταμού Έβρου, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Συνολική έκταση 95.000 στρεμμάτων (80.000 χερσαία και 15.000 στρ. υδάτινη επιφάνεια) έχει ενταχθεί στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ (1971) λόγω των σημαντικών ειδών που φιλοξενεί. Επίσης, μέρος του Δέλτα χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και προτείνεται ως Τόπος Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στο Δίκτυο Natura 2000 (σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΕ, αντίστοιχα).
 
 
Νομικό Πλαίσιο Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
 
Ο υγρότοπος του Δέλτα του Έβρου προστατεύεται τόσο από την εθνική όσο και από Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Η Ελλάδα έχει εντάξει στη δική της νομοθεσία μια σειρά από διεθνείς συμβάσεις και κοινοτικές οδηγίες για την προστασία της φύσης:
 
- Διεθνής Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των υδρόβιων πουλιών (επικυρώθηκε με το Ν.Δ. 191/1974).
- Σύμβαση της Βαρκελώνης για την προστασία της Μεσογείου από τη ρύπανση.
- Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής άγριας Ζωής και των φυσικών βιοτόπων.
- Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων.
- Κοινοτική οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. Σύμφωνα με αυτή αναγνωρίζεται ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ ή SPA).
- Κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας (δίκτυο Natura 2000) με την οποία είναι προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ ή pSCI).
- Προστατεύεται από εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 4110/2007 η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των υγροτόπων και των φυσικών σχηματισμών στις εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής τους.
- Τμήμα του υγροτόπου συνολικής έκτασης 69.000 στρεμμάτων είναι καταφύγιο θηραμάτων (ΦΕΚ 674/β/91).
- Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ) που εκδίδεται από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου