Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Φορείς Διαχείρισεις. Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών


 logoprespesΥγρότοπος

Από πολύ νωρίς, αναγνωρίστηκε η μοναδικότητα και η σπουδαιότητα των Πρεσπών ως ενδιαίτημα σημαντικών ειδών οργανισμών, κυρίως πουλιών.
 
Το στοιχείο βέβαια που ξεχωρίζει τις Πρέσπες από τους υπόλοιπους εθνικούς δρυμούς είναι η μεγάλη ποικιλομορφία σε φυσικές διαπλάσεις και τύπους ενδιαιτημάτων.

Από το επίπεδο του νερού των λιμνών, όπου φωλιάζουν υδρόβια πουλιά, μέχρι τις βουνοκορφές των βουνών που περιβάλλουν τις Πρέσπες και βρίσκουν κρησφύγετο αρπακτικά πουλιά και άγρια ζώα, συναντά κανείς μια σειρά από διαφορετικούς βιότοπους, καλαμιώνες, υγρολίβαδα, αγροτικές εκτάσεις, δασικές διαπλάσεις, υποαλπικά και αλπικά λιβάδια.
 
 
Μικρή Πρέσπα
 
Η Μικρή Πρέσπα, με επιφάνεια 47,35 km2, από τα οποία τα 43,5 είναι στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στην Αλβανία, είναι μια μακρόστενη, μεσοτροφική λίμνη με μέγιστο βάθος 8,5m.
 
Ο λόγος που κάνει τη συγκεκριμένη λίμνη όμως τόσο σημαντική όσο και γνωστή ανά τον κόσμο είναι οι αποικίες αργυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων που φιλοξενεί. Τα πουλιά αυτά που είναι από τα σπανιότερα, μαζί με τους ερωδιούς, τις λαγγόνες και τους κορμοράνους κάνουν την περιοχή έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης.
 
prespes.jpgΔεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι από το 1974 που ιδρύθηκε ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών, πυρήνα αποτελεί η Μικρή Πρέσπα που χάρη στη ποικιλία των φυσικών χαρακτηριστικών που τη διακρίνει και το μικροκλίμα της συντηρεί 1300 είδη φυτών, 46 είδη θηλαστικών, 11 είδη αμφίβιων, 22 είδη ερπετών και 260 είδη πουλιών.
 
 
Μεγάλη Πρέσπα
 
Η Μεγάλη Πρέσπα είναι ολιγοτροφική λίμνη, έχει συνολική επιφάνεια 272 km2, από τα οποία τα 37 km2 είναι στην Ελλάδα.
 
 
Ρόλοι - Δραστηριότητες
 
prespa.jpg
Κύριος σκοπός του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών είναι η προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας έχοντας πάντα ως γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και διαχείριση της περιοχής, ενώ οι αρμοδιότητές του επικεντρώνονται στην προστασία και φύλαξη της περιοχής, στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση των πολιτών μέσω της διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων και γενικότερων ενεργειών προβολής και δημοσιότητας, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στην κατάρτιση μελετών κ.ά.
 
Παράλληλα έχει τη δυνατότητα έκδοσης αδειών ξενάγησης, επιστημονικής έρευνας και χορήγησης σημάτων ποιότητας και συνεργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ενώ υποστηρίζεται η ενίσχυση του εθελοντισμού μέσω ειδικών προγραμμάτων.
 
Ενώ σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται και η διεξαγωγή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές.
 
 
Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών ιδρύθηκε με το Ν. 3044/2002 ως ανάγκη και ταυτόχρονα υποχρέωση που απορρέει από την εφαρμογή του Ν. 2742/1999 της Ελληνικής Νομοθεσίας και των Οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας ορίζεται ως στόχος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών η διοίκηση, διαχείριση και προστασία της περιοχής, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η ακριβής συγκρότηση του Φορέα, ενώ με τα ΦΕΚ 693 Β’/24-5-2005, ΦΕΚ 965 Β’/12-7-2005, ΦΕΚ 775 Β’/9-6-2005 και ΦΕΚ 673 Β’/19-5-200 προβλέπεται ο Κανονισμός λειτουργίας του.


πηγή: http://www.fdedp.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου