Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Τα πουλιά της Θεσσαλονίκης

 

Ο Οδηγός αναγνώρισης «Τα πουλιά της Θεσσαλονίκης» που εκδόθηκε σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νέους παρατηρητές των πουλιών της Θεσσαλονίκης.

Στον Οδηγό παρουσιάζονται τα είδη που συναντά κανείς συχνότερα στην πόλη, κατάλογος με τα πουλιά που έχουν παρατηρηθεί στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και θέσεις όπου μπορεί κανείς να τα παρατηρήσει.

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε την πλήρη έκδοση στο:
http://issuu.com/birdlife.greece/docs/bird_identificatio_guide_thessaloni
 
bird-guide-of-thessaloniki
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου