Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Δημοπρατούνται οι πλακοστρώσεις στο Τρίκερι Μαγνησίας

Τρίκερι ΜαγνησίαςΔημοπρατείται μετά την έγκριση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού το ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργο «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί παλαιό Τρίκερι», προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνεται η ανάπλαση της πλατείας, η οποία συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού, στην ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου και των παραδοσιακών στοιχείων του νησιού, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και πόλο έλξης του παραλιακού οικισμού.

Επιπλέον η τσιμεντόστρωση των υπόψη δρόμων και η πλακόστρωση των μονοπατιών βελτιώνει την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των χρηστών του (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού), εντός των ορίων του κεντρικού οικιστικού ιστού.

Η βελτίωση των υποδομών τόσο της πλατείας, όσο και του οδικού δικτύου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση και επίδραση με την ανάπτυξη του τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για ένα έργο που αφορά σε παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του νησιού, αλλά και την τουριστική ανάπτυξη αυτού και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• πλακόστρωση τμήματος της κεντρικής πλατείας, επιφάνειας 925,04 τ.μ.,
• τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων που θα συνδέουν τον οικισμό με διάφορες τοποθεσίες και συγκεκριμένα:

α) τον δρόμο που συνδέει δύο υφιστάμενους τσιμεντόδρομους, μήκους 342,00 μ. και
β) τον δρόμο που συνδέει υφιστάμενο τσιμεντόδρομο με τη δεξαμενή, μήκους 198,55 μ. και τη σύνδεση αυτού με το Μοναστήρι, μήκους 198,84 μ.,

• πλακόστρωση με κολυμβητό λιθόστρωτο:

α) του δρόμου που εφάπτεται με την κεντρική πλατεία του οικισμού, εμβαδού 263,74 τ.μ.,
β) τμήματος του μονοπατιού από τον οικισμό Παλαιό Τρίκερι προς την ακρογιαλιά Παχούλα μήκους 146,00 μ.,
γ) του μονοπατιού από τον οικισμό Παλαιό Τρίκερι προς τον οικισμό Πύθο, μήκους 1.057,58 μ.
δ) του μονοπατιού από Μοναστήρι έως οικισμό Αγίου Γεωργίου, μήκους 381,00 μ.

Ακολουθεί πλέον η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που είναι ο δικαιούχος του έργου.
Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, ενώ κύριος και φορέας λειτουργίας ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Νήσου Παλιό Τρίκερι (ΟΣΑΝ).
 
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου