Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Τα Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης και περιπάτου στην Κύπρο


Τα Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές υποδομές υπαίθριας και δασικής αναψυχής στην Κύπρο. Το Τμήμα Δασών έχει αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό Μονοπατιών μέσα στα κρατικά δάση (το 2010 αριθμούσαν σε 68 με συνολικό μήκος 319,6 km), τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες άμεσης επαφής και γνωριμίας με την κυπριακή φύση, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση και τη φυσική άσκηση. Παράλληλα το Τμήμα Δασών, ως αρμόδια αρχή για το σχεδιασμό και προώθηση της δημιουργίας Μονοπατιών, συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, τις Τοπικές Αρχές και τις Επαρχιακές Διοικήσεις για τη δημιουργία Μονοπατιών και έξω από τα κρατικά δάση.
 
Εδώ δίνεται ένας κατάλογος από 98 συνολικά Μονοπάτια, που βρίσκονται μέσα και έξω από τα κρατικά δάση μαζί με πολύ στοιχειώδεις πληροφορίες για μια βασική ενημέρωση του επισκέπτη. Τονίζεται ότι Τμήμα Δασών έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης μόνο για τα Μονοπάτια στα οποία υπάρχει η ένδειξη ΤΔ στον τίτλο του κάθε Μονοπατιού.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δασών (τηλ. 22805529, 22805501) ή στα κατά τόπους δασικά γραφεία. Για Μονοπάτια που βρίσκονται έξω από τα δάση, πληροφορίες μπορεί να ληφθούν από τις Τοπικές Αρχές.

Τα Μονοπάτια παρουσιάζονται από το δυτικό τμήμα της Κύπρου προς το ανατολικό και έχουν καταταγεί σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το μονοπάτια μπορείτε να μπείτε στον σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου