Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Μαγνησία - Βελεστίνο. Ημερίδα για την Προστασία και τη Διατήρηση της Βιοιποικιλότητας

 
Πρόσκληση
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε. διοργανώνει Ημερίδα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015 με τίτλο "Τελική Ημερίδα: Προστασία και Διατήρηση της Βιοιποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε. του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013" στο Πνευματικό Κέντρο Βελεστίνου.


πηγή: http://www.fdkarlas.gr/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου