Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Πύργος: Η ακαταλληλότητα κίνδυνος για την ύπαρξη των παιδικών χαρών


 
 
Η Εθελοντική Δράση Πύργου απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Πύργου για τον κίνδυνο του κλεισίματος των παιδικών χαρών της πόλης την 31-12-2012 εάν δεν εναρμονισθούν
με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση. Επειδή ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος να βρεθούν τα παιδιά της πόλης του Πύργου χωρίς κατάλληλους χώρους παιχνιδιού, και η Δράση πιστέυει ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Η επιστολή, που ελπίζουν στην Εθελοντική Δράση Πύργου να τύχει της ανταπόκρισης που επιβάλλεται για αυτές τις περιπτώσεις, αναφέρει:
«Κ. Δήμαρχε,

Το παιχνίδι αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για κάθε παιδί. Δυστυχώς αυτή η ανάγκη καταπιέζεται συνεχώς από διάφορους παράγοντες, αλλοιώνοντας την σωστή ανάπτυξη του. Οι παιδικές χαρές είναι οι χώροι που υποχρεούται να διασφαλίζει η πολιτεία ώστε τα παιδιά να έχουν την δυνατότητα να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν και να εκφραστούν με ασφάλεια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζοντας αυτή την υποχρέωση, προχώρησε στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 28492/09 (ΦΕΚ 931 Β/18-5-2009) η οποία συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 48165/30.07.2009 (ΦΕΚ 1690/17.08.2009 τεύχος Β΄) Υπουργική Απόφαση του και αφορούσε τον «καθορισμό των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».
Η έκδοση των αναφερομένων Υπουργικών Αποφάσεων στοχεύει στην ασφάλεια των παιδικών χαρών και ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμμόρφωση και προσαρμογή τους την 31 – 12 – 2012 αναφέροντας ρητά ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αναστέλλεται η λειτουργία τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους μικρούς συνδημότες μας . 

Το αρμόδιο Υπουργείο θέλοντας να συμβάλει στη δημιουργία κατάλληλων και ασφαλών χώρων ψυχαγωγίας και παιχνιδιού, είχε ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών» (σχετικό έγγραφο 50536/12-8-2009) χρηματοδοτώντας έως 120.000,00 € κάθε πρωτοβάθμιο ΟΤΑ .
Ανεξαρτήτως όμως της εξέλιξης του ανωτέρου προγράμματος, η πραγματικότητα είναι ότι οι παιδικές χαρές του Πύργου δεν διασφαλίζουν ούτε τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών και ο Δήμος θα πρέπει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι 31-12-2012 ώστε αυτές να πιστοποιηθούν από την αρμόδια επιτροπή και να περιοριστούν στο ελάχιστο οι πιθανότητες ατυχήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος Πύργου με το νέο έτος θα είναι χωρίς παιδικές χαρές, γεγονός που δεν θα τον τιμήσει ιδιαίτερα".
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου